2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

SABBAT – A NAGYLELKŰSÉG

„Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez.” (3Mózes 25,10)


ELMÉLKEDÉS
Mindannyian vágyakozunk a szentségre és a teljességre. Jósággal teli életet kívánunk, és vágyunk egy „ép” társadalomra, egy ideális világra. A sabbatra vonatkozó parancsolatok nem csak azt az utasítást tartalmazzák, hogy minden héten legyen egy pihenőnap. Azzal, hogy Isten felszólítja választott népét a jubileumi év megünneplésére, mintegy előízét adja annak, hogy milyen lesz az örök szentség – az „örök sabbat”.

Mózes törvénye és az Újszövetség is úgy beszél a sabbatról és a jubileumi évről, mint a nagylelkűség, az igazságosság és a helyreállítás fenntartásának módjáról Isten népe között. A törzsekben minden család fennmaradása attól függött, hogy elegendő földterülettel rendelkeznek-e ahhoz, hogy a közösség minden tagját ellássák.

A nyugalomnapra vonatkozó parancsok egyrészt egyénenként támogatnak minket. Segítenek abban, hogy kikapcsolódást találjunk a munkából, és legyen időnk Isten imádatára, miközben munkánk gondoskodik mindennapi szükségleteinkről. Másrészt, még az egyéni támogatásnál is inkább, a sabbati parancsolatok középpontjában a közösségi élet van. A parancsolatok megmutatják nekünk, hogy milyen Isten, és hogyan vagyunk mi, emberek – és különösen a keresztyének – közösségi létre teremtve.

Közösségi életünket a nagylelkűségnek kell jellemeznie, szimbólumaként Isten kegyelmének, melyet mi magunk is megtapasztaltunk. Életünket az igazságosságnak kell jellemeznie, amit mások számára elérhetővé teszünk, mert Isten igazságos Isten. Életünket jellemeznie kell a helyreállításnak is, segítve a körülöttünk lévő embereket abban, hogy méltósággal töltsék be helyüket a társadalomban. Manapság  ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy földterületet kell birtokolnunk. Ehelyett elkötelezhetjük magunkat mások támogatására abban, hogy állást találjanak, jó életterük legyen és egészséges kapcsolataik legyenek.


A globalizált világban felebarátaink közé tartoznak nemcsak a szomszédaink, de a világ minden táján élő emberek is, ezért kötelességünk figyelembe venni életmódunk ökológiai következményeit. Ha a természeti erőforrásokat és az éghajlatot tisztelettel és gondossággal kezeljük, lehetővé tesszük az életet és a sabbatot Afrikában, Ázsiában és a világ többi részén. A nagylelkűség nem ismer földrajzi határokat.


KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Tapasztaltam-e személyesen a nagylelkűséget, az igazságosságot vagy a helyreállítást más emberek által?
• Mit tanulhatunk Istenről, amikor az emberek nagylelkűek, harcolnak az igazságtalanság ellen, és segítenek helyreállítani az emberek méltóságát?
• Hogyan tapasztalhatom meg a sabbatra vonatkozó parancsolatokat – a pihenésen kívül – a társadalmi igazságosság lehetőségeként?
• Az életem melyik területén gyakorolhatom a nagylelkűséget új módokon?

IMATÉMÁK
• Imádkozzunk azokért az emberekért, akikkel nagy igazságtalanság történt.
• Imádkozzunk a társadalom peremére szorultakért, akik olyan életre vágynak, melyben emberi méltóságukat megőrizhetik.
• Imádkozzunk, hogy az egyház tükrözze Isten nagylelkűségét és igazságosságát.
• Uram, mutasd meg, hogyan nyilváníthat ki igazságosságodat és nagylelkűségedet a mindennapi életemben.

JAVASOLT IMA
Hálát adunk, mennyei Atyánk, hogy felénk, emberek felé mérhetetlenül nagylelkű vagy. Ez abban csúcsosodik ki, hogy Fiadat adtad, hogy meghaljon értünk. Ő földi élete során nemcsak kegyelmedet és igazságosságodat mutatta be, de azáltal, hogy meghalt a kereszten és feltámadt húsvétkor, azt is lehetővé tette, hogy elnyerjük kegyelmedet és igazságosságodat.

Adj nekünk bölcsességet és erőt a Szentlélek által, hogy nagylelkű és igazságos életet éljünk. Segíts őriznünk teremtett világodat, mert a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél minket. Adj nekünk olyan szemet, hogy meglássuk azokat, akiknek szükségük van a helyreállításra, add, hogy ma szereteted csatornái lehessünk. Ámen.

Szerző:
Marc Jost, Svájc
A Svájci Evangéliumi Aliansz német nyelvű részlegének
főtitkára

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

MAGYAROK A GENERÁLKONFERENCIÁN (CHARLOTTE, 2024. ÁPRILIS-MÁJUS)

2024. április 23. és május 3. között került sor az Egyesült Metodista Egyház 2020-as, a ...