2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Egyéb kiadványok

Richard P. Heitzenrater: Wesley és az úgynevezett metodisták

Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány
Budapest, 2017
2000 Ft
366 oldal

Metodista liturgikus füzetek 3.

LITURGIA GYŰJTEMÉNY – METODISTA ISTENTISZTELET
Az előszót írta: Khaled A. László
Budapest, 2016
172 oldal

Atyáink énekei CD 2.

A Magyarországi Metodista Egyház Dicséretek Énekeskönyvének válogatott darabjai.
Közreműködik a Miskolci Esterházy Kórus.
Karvezető: Szuhánszki Tamás és Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet

Budapest, 2014

1500 Ft

Atyáink énekei CD 1.

A Magyarországi Metodista Egyház Dicséretek Énekeskönyvének válogatott darabjai.
Közreműködik a Miskolci Esterházy Kórus.
Karvezető: Szuhánszki Tamás és Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet

Budapest, 2013

ELFOGYOTT!

Dr. Patrick Ph. Streiff: Hit, remény, szeretet

Püspöki Üzenet
Közép- és Dél-Európai Centrálkonferencia
Winterthur, 2013
20 oldal

„Boldog, akit kiválasztasz…”

65 éves a Szolnoki Metodista Gyülekezet
Szolnok, 2012
86 oldal

Robert Schnase: A gyümölcstermő gyülekezet

MME-KIA-HARMAT közös kiadás
Budapest, 2012
200 oldal

Az Úr építi a házat

Tízéves az Óbudai Metodista Közösség
Budapest, 2009
60 oldal

Metodista liturgikus füzetek 2.

KRISZTUSBAN NÖVEKEDVE –
AZ EGYHÁZI ÉV ÉS A PERIKÓPAREND
Az előszót írta: Csernák István szuperintendens.
A bevezetést és a magyarázatokat írta: Vigh Bence
Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2010
37 oldal, 300 Ft

Metodista liturgikus füzetek 1.

A KEGYELEM ÉVE –
AZ EGYHÁZI ÉV ÉS A C PERIKÓPAREND
A bevezetést és a magyarázatokat írta: Vigh Bence
Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2009
24 oldal, 230 Ft

Weyer, Michel – D’Orange, Alain: John Wesley képregény

Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2008 32 oldal, AKCIÓ: 1100 Ft!

Bővebben

Bővebben

Nagyon ötletes formában, képregényben jelent meg John Wesley élete, amely egy különösen izgalmas olvasmány ebben a formában. Hisszük, hogy ez egy jó eszköz lesz elsősorban a tizenévesek között, de minden korosztály számára a Wesley örökség megismertetésében, felfedezésében. Ennek az újszerű Wesley anyag megjelenésének aktualitását a Wesley fivérek megtérésének 270. évfordulója adta, ugyanis 1738-ban először Charles (május 21.), majd néhány nappal később John (május 24.) értette meg, hogy mit is jelent valójában Jézus kereszthalála. A képregény megjelenését önkéntes adományozók, a Magyarországi Metodista Egyház és a Metodista Egyház Közép- és Dél-Európai Centrálkonferenciájának Püspöki Irodája támogatták. A fordítás alapjául szolgáló képregény: John Wesley. Gestalten des Protestantismus von Gestern und heute Éditions du Signe. Strasbourg, 1989

Új teremtés – Dalosfüzet

Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége, Budapest, 2008 700 Ft ELFOGYOTT!

Bővebben

Bővebben

Az új ének a Biblia világában különleges adománynak számít. A zsoltáros az istendicséretet jellemezve állandóan megemlékezik az új énekekről (33., 96., 144., 149. Zsoltár), melyeket maga az Isten ad az ember lelkébe, szájába (40. Zsoltár). Hét metodista dalszerzőnek hála, ennek az élménynek idén újra részesei lehetünk: tizenhat új dallal folytatjuk a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének (MIX) tavaly megkezdett daloskönyv sorozatát. A sorozat folytatása abban erősít meg minket, hogy egyházunknak ma is különös ajándéka a zene, s az általa kifejezett istendicséret. Új teremtés – ezt a címet adtuk második daloskönyvünknek, melyet ezúttal is úgy állítottunk össze, hogy a kidolgozott téma darabjai (igeszakaszok, kérdések, meditációk) az ifjúsági csoportok, a gyülekezeti kisközösségek, az istentiszteleti alkalmak, vagy éppen az egyéni elcsendesedés számára is vezérfonálul szolgálhassanak. Az új teremtésről ma nagyon sokféleképpen lehet beszélni. Közelíthetünk egy egészen új irányból, az ökoteológia felől, az emberre bízott és bajban lévő földre tekintve, az emberi felelősséget hangsúlyozva. A megújulás kiindulópontja azonban nem a természet: amíg nem jön létre az „új ember”, addig nem lehet új teremtésről beszélnünk. A Biblia Istene mindenekelőtt az ember megújításában gondolkodik, és a megújult embernek ígér jövőt. Az új teremtés vonzásában élünk. Mindig újat akarunk kezdeni, állandóan újra szeretnénk indulni. Jézus körül folyamatosan újra indulnak az életek. Így volt ez 270 évvel ezelőtt is, amikor John és Charles Wesley, a metodizmus alapítóatyái átélték, hogy az Isten terve az ember megújítása, az Istenhez való visszatérés és a vele való elindulás által. Így lett a megújulás, a megtérés, az új teremtés a metodisták „központi üzenete”, amelynek jobb megismeréséhez egy Wesley képregény kiadásának támogatásával most te is hozzájárulhatsz. Talán nem véletlen, hogy 2008 nyarán az Országos Ifjúsági Táborban a fiatalok mottója: „Régi vagy Új?” Ehhez a mottóhoz szeretnénk csatlakozni, felfedezni a metodista örökséget, s találkozni a megújulásunkat munkáló Lélekkel. Régi vagy Új? Az új teremtés benned kezdődhet el! Khaled A. László

Jézus szól hozzád! – Dalosfüzet

Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége, Budapest, 2007 700 Ft ELFOGYOTT!

Bővebben

Bővebben

Rohanó léptek, teli naptárak. Szinte vezényszava lett életünknek a feszített tempó. Szoros órarendek, sűrű betáblázottság, sietős tanulás, munka, rohanó imák. Futás hétfőtől vasárnapig, két istentisztelet között a lehető legnagyobb fordulatszámon. Ismerős? Miközben igyekszünk napról-napra mindenben megfutni a szintidőt, életünk szép lassan átcsúszik egy felszínes életbe, amely nem a mi életünk. Először talán az egyedüllétre jutott kevesebb idő. Egyedül önmagaddal, és közben együtt lenni Istennel. Aztán a barátok következtek? Vagy a családod? Testvéredtől, férjedtől, feleségedtől kerültél távolabb? Áhítatos füzetünkkel a forráshoz szeretnénk visszatalálni, amelyhez ezúttal is Jézus hív bennünket. Tizenkét szavában önmagáról beszél – neked. Jézus szól hozzád! Jelen idejű szavai más színben, új megvilágításban láttathatják életedet, ha te is kész vagy rá. Bele mersz vágni? Mint tanítványa közül egyhez, Jézus úgy szól. Titkot árul el önmagáról, az élő Istennel való találkozás, az egyesülés titkát. Ne érd be kevesebbel! Tapasztald meg, éld át Isten szeretetének sokféle valóságát Jézusban. Az Élet Kenyerét, a Feltámadást, a megújulást, a tékozló fiú újrakezdését, amely egy emberélet kivirágzását, kiteljesedését hozta. A tékozló fiú az Atya kebelén megtalálta önmagát. Ifjúsági szövetségünk lapjának, a MIX újság 50. számának alkalmából megjelenő áhítatos füzetünkkel az egyéni és közösségi, az ünnepi és hétköznapi elcsendesedéshez szeretnénk ötletet adni. Füzetünkkel egy hosszabb – tetszőlegesen 12 napos, 12 hetes, 12 hónapos – meditáció sorozatra bátorítjuk Olvasóinkat, melyet Jézus önvallomásai, a kiválasztott jánosi evangélium szakaszok, a különféle idézetek, és a MIX dalszerző pályázatára beérkezett tizenkét saját szerzésű dal együttesen segítenek. Nem könnyű félretenni dolgainkat. Hétköznapi dolgainknál azonban nagyobb van itt! Az Élet szól hozzád! Khaled A. László

Cigány szívvel (CD)

Az Alsózsolcai Metodista Cigány Gyülekezet Ének- és Zenekara, 2007 ELFOGYOTT!

Bővebben

Bővebben

„Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket” (Zsolt 89,16-17) Készült: az Alsózsolcai Önkormányzat és a Magyarországi Metodista Egyház támogatásával. Kórus-, és zenei vezető: ifj. Erdei-Nagy László (ének, gitár, szintetizátor) Közreműködik: Fekete Zoltán brácsaművész, Erdei-Nagy Róbert (basszusgitár), Erdei-Nagy Ádám (dob), Horváth János (szólógitár), valamint: a gyülekezet kórusa. 1. Kóczé József: Cigány vagyok, nem bánom 2. (tradicionális) Amíg nap süt 3. Borka Zsolt: Kiáltsátok: - Allelújah…! 4. Jankovszki Ruszlán: Boldogságom Te vagy (Ukrajna) 5. Erdei-Nagy Róbert: Add át szíved 6. (tradicionális) Bárányom, Bárányom, Istennek Báránya 7. Jankovszki Ruszlán: Szívem tágra nyitom (Ukrajna) 8. Erdei-Nagy Róbert: Jézus, Te vagy a cél 9. Soproni János: Hálát adok Uram, az életért 10. Hecker Róbert: Jézus, Jézus, Jézus, Te vagy nekem 11. Hecker Róbert: Hát ismét jól leégtem 12. Rontó Attila: Kihozott minket Egyiptomból 13. (tradicionális) Teremts bennem tiszta szívet 14. (tradicionális) Jézus, Messiás neve minden név fölött 15. (tradicionális) Néha úgy érzem (instrumentális) 16. (tradicionális) Erőt adsz minden helyzetben (instrumentális) 17. (tradicionális) Tied a dicsőség, és imádás (instrumentális)

John Wesley: Prédikációk III.

Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 2007 259 oldal, 1950 Ft

Bővebben

Bővebben

A kedves olvasó John Wesley Prédikációk című háromkötetes magyar kiadásának utolsó kötetét tartja a kezében. Hosszú és fáradságos volt az út, amit megtettünk, hogy ez a három kötet magyar nyelven is hozzáférhető legyen. Nyolc évvel ezelőtt fogant meg a gondolat hat, Magyarországon hosszabb, vagy rövidebb ideje tevékenykedő wesleyánus egyház és missziós szervezet vezetőinek fejében, hogy közös munkával nem csak azt tudjuk bemutatni ennek a világnak, hogy a krisztusi szeretet és egység létezik, hanem közös erőfeszítéssel, más önállóan talán nehezebben kivitelezhető feladatokat is megvalósíthatunk. Ilyen közös feladattá vált John Wesley 52 prédikációjának kiadása is. A választás azért esett az angol nyelven "alap prédikációknak" nevezett prédikációgyűjtemény kiadására, mert ezek azok a prédikációk, amelyek összefoglalják Wesley tanításának lényegét, és így kiindulópontként szolgálnak minden Wesley teológiáját követő egyház számára. Egy másik fontos érv a prédikációk kiadását illetően az, hogy mindig célravezetőbb elsődleges forrásokból szerezni az információnkat, mint mások által feldolgozott és sokszor sajátos értelmezéssel papírra vetett gondolatokra támaszkodni. Részlet Gusztin Imre Előszavából

Lakatos Judit (Szerk.): Keskeny utak

Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről. Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2005 320 oldal, 1700 Ft

Bővebben

Bővebben

Fontos évfordulót ünnepel 2005-ben egyházunk: 100 éve történt, hogy egy harminc éves drezdai metodista lelkésznek elég nagy hite volt ahhoz, hogy az 1898-as bácskai kezdetek után, bizakodással tekintve a jövő felé, a magyar fővárosban egyedül lásson neki a metodista misszió megalapításának. Melle Ottó Budapesten, az Erzsébet körút 48. szám alatt 1905. november 16-án, csütörtökön tartotta meg az első metodista imaórát. Különös idők voltak ezek. Ebben a korban úgy látszik nem tűnt képtelenségek, hogy az ifjú, néhány éves magyar munka, az alig néhány lelkész, a nagy távolság és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére egy ember „idegenben” lásson neki a gyülekezet építésnek. Valószínűleg hőskor ez. A nagy egyéniségek kora. Azoké, akiknek a jézusi keskeny útról szóló gondolata tömegek életét volt képes meghatározni. Ezeknek az embereknek minden bizonnyal egészen konkrét elképzeléseik voltak az Isten cselekvő irgalmáról, Jézus lehajló szeretetéről és a Szentlélek jelen való munkájáról. Ám ha gondolataik iránymutatóak is voltak, világosan kell látnunk, hogy utódaik életében újfajta istenképek, teológiai látások, egyéni meghatározottságú „keskeny utak” jelentek meg. Tanul-mánykötetünk egyháztörténeti írásaiban nem kívántuk eltitkolni, hogy a különböző korok egymást követő generációi – miközben ugyanazon a Szentháromság Istenhez vezető úton jártak –, más-más lelkiség képviselői voltak. Meggyőződésünk, hogy a metodista lelkiség különböző formáinak megismerése meggazdagítóan befolyásolhatja magyarországi jelenünket és jövőnket, metodista múltunk különböző színeiben ugyanis Isten megújító szándékát láthatjuk visszatükröződni." Budapest, 2005. szeptember 20. A szerkesztők

Dicséretek énekeskönyv

Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2004 1071 oldal, 1500 Ft

Bővebben

Bővebben

Énekeskönyv.Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. (Zsolt 146,2) Örömmel és hálaadással bocsátjuk útjára ezt az énekeskönyvet, remélve, hogy nem csak a metodista gyülekezetek, hanem sok más magyar keresztyén is kézbe veszi majd, és rendszeresen forgatja. A Biblia és az énekeskönyv szorosan összetartoznak. Sok ének nem más, mint a megénekelt Ige, a hit válasza Isten szavára és hívására. Ha saját gondolataink elapadnak, akkor az énekversek válhatnak számunkra imádsággá. A metodisták közössége mindig éneklő mozgalom volt. Azonban ne felejtsük el az éneklés evangélizációs kihívásait sem. Lelki atyáink énekkincse nagyon gazdag, nemzetközi evangélizációs bizonyságtételt tartalmaz. Ezt a hitbeli bizonyságtételt folytatják tovább korunk új énekei. John Wesley egy 1761-ben kiadott énekeskönyv előszavában ezt írta: „Tanuljátok meg ezeket a dallamokat, mielőtt más énekeket keresnétek; utána aztán tanulhattok annyit, amennyit csak akartok.” Wesley meg volt győződve, hogy a gondosan összeválogatott énekkincs az egyház biblikus gondolkodását, kegyességét, és ezáltal bizonyságtételét is határozottan kifejezi, illetve befolyásolja. Heinrich Bolleter püspök9

John Wesley: Prédikációk II. A hegyi beszédről

Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 2002 203 oldal, 1790 Ft

Bővebben

Bővebben

John Wesley: Prédikációk II.„Íme a keresztyénség eredeti formájában, ahogy nagy Szerzője közölte! Ez Jézus Krisztus igazi vallása. Így mutatja be ő annak, akinek nyitva a szeme. Lásd meg Isten képét, már ha utánozhatja őt ember! Íme a kép, melyet Isten rajzolt saját kezével! ’Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg!’ Vagy inkább ámuljatok el, és imádjátok őt! Inkább kiáltsatok fel: „Ez a názáreti Jézus vallása? Az a tanítás, amelyet üldöztem! Ne legyek többé olyan, mint aki Isten ellen harcol. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” Micsoda szépséget tükröz az egész! Milyen tökéletes szimmetriát! Milyen pontos arányokat minden részletében! Mennyire óhajtani való az itt leírt boldogság! Milyen tiszteletreméltó, milyen gyönyörűséges az a szentség! Ez a vallás lelke-lényege, kvintesszenciája. Valóban ezek a keresztyénség alapjai. Ó, ne csak hallgatói legyünk! ’Mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.’ Nem, tekintsünk bele folyton a ’szabadság tökéletes törvényébe’, és maradjunk meg mellette! Ne nyugodjunk, amíg annak minden sora bele nem vésődik a szívünkbe!”

John Wesley: Prédikációk I.

Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 2001 68 oldal, 1990 Ft

Bővebben

Bővebben

John Wesley: Prédikációk II.Az 1720-as években az oxfordi egyetem két hallgatója, bizonyos Charles Wesley (1708-88) és bátyja John (1703-91) megalapította a „Szent Klubot”, amelyben társaikkal az önvizsgálat és bűnbánat, a lelki-teológiai elmélkedés és a szegények iránti könyörületesség életét élték. Módszerességükért nyomban rájuk is ragasztották a „metodista” gúnynevet. Idővel a Szent Klubból kibontakozott a nagy angliai ébredés, amely hozzájárult mind a mai angolszász protestáns kegyesség kialakításához, mind a békés-egyezkedő angol társadalompolitikai eszmény elterjedéséhez, és később létrehozta a metodista egyházat. A személyes lelki tapasztalásra összpontosító metodista ébredésben a legfontosabb szerepet a mozgalom vezéralakjának, John Wesleynek az igehirdetése vitte. Prédikálásában Wesley egyebek közt két újítást vezetett be: egyrészt a templomi szószékről - eme prédikátort védő bástyáról - lejött, s kivonult a szabad ég alá, elébe menve hallgatóságának. Így Nagy-Britanniának csaknem minden szegletét bejárta, de különösen az ekkoriban megsokasodó angol városok proletár nyomornegyedeit, ahová a hagyományos angol gyülekezeti rendszer nem ért el. Ebből következett másik újítása: egyszerű embereknek egyszerű nyelven kellett szólnia. Igehirdetéseit tehát sallangoktól, szóvirágoktól mentesen, a világosságot, következetességet és tömörséget hangsúlyozó (voltaképpen klasszicista) retorikai eszmény szerint szerkesztette. Elsőre úgy tűnhet, Wesley prédikációiból nem szól más, csak az örökkévaló, színtiszta evangélium, de alaposabb olvasás után kiderül: igehirdetései ezer szállal kötődnek a korszak nagy teológiai, filozófiai, ismeretelméleti kérdéseihez és vitáihoz. Wesley korának egyik legműveltebb elméje volt, szüntelenül tanult és olvasott (útjai során lóháton!), és sem hite, sem tudása nem engedte, hogy durván leegyszerűsített igazságokat vessen oda a mindennapi ember elé (mondván, hogy "ez közérthető", "kicsit naiv, de szeretik az emberek"). Wesley időtlenségét és egyszerűségét a szenvedve elnyert tudás kiérlelt, letisztult bölcsessége - evangéliumi bölcsessége - teszi. Igehirdetéseinek kiadásában Wesleyt az a szándék is hajtotta, hogy prédikátortársainak amolyan dogmatikai és retorikai vezérfonalat adjon, mértéket mutasson fel; ezért kapta a még életében kiválogatott 52 igehirdetése a Prédikációk nevet (Standard Sermons). A Prédikációk teljes anyagának magyar fordítását tartalmazó három kötet közül az elsőt tartja kezében az olvasó.

A női munka története a Magyarországi Metodista Egyházban

Magyarországi Metodista Egyház Női Munka Bizottsága, Budapest, 1998 ELFOGYOTT!

Bővebben

Bővebben

„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened.” (V. Móz 8,2) A Magyarországi Metodista Egyház 100 éves évfordulóján örömmel adjuk közre ezt a kis gyűjteményt az egyházunkban végzett női munka történetéről. A Centrálknferencia Női Bizottságának felkérésére készítettünk visszatekintést munkánkról, és a jubileum kapcsán szeretnénk megosztani mindenkivel. Ez az összeállítás korántsem teljes. Nem könnyű szavakba önteni hosszú évtizedek tapasztalatait, és az Úrral átélt eseményeit, de reméljük, sikerült egy kis képet adni anyáink nagyanyáink életéről, szolgálatáról, és mindez további érdeklődésre, kutatásra ösztönöz bennünket, erőt ad, hogy a jelen körülményei között folytassuk elődeink örökségét. Szeretnénk tanulni a testvéreink nyitottságából, lelkesedéséből, találékonyságából, missziós elkötelezettségéből. Kívánjuk a mai gyülekezetek női munkájára Isten áldását! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bizonyságtételükkel, gyűjtő munkájukkal, írásukkal, gépeléssel, fényképekkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiadvány megjelenhessen. 1998. május 25. A Női Bizottság

E. Stanley Jones: Az Út

Áhitatok minden napra Magyarországi Metodista Egyház, Kaposvár, 1995 ELFOGYOTT!

Bővebben

Bővebben

Szeretettel ajánlom a könyvet mindazon olvasóknak, akik figyelő s várakozó szívvel keresik az Urat. Sokan vannak ilyenek. A fiatalokkal folytatott beszélgetésekben előjönnek ezek a kérdések: szeretnénk eligazodni, keresik azt az igazságot, amelyik egyenességből és tiszta szívből táplálkozik – és amelyiket követni lehet, ebben a megkeseredett és annyi áligazsággal eltorzult világban. Az eligazodáshoz egyetlen megbízható útmutatónk: az Ige. Hosszú évezredek Istenélményei rögződnek sorai között, emberi sorsok formálódását követhetjük benne nyomon, népek történetét rajzolja elénk, ahogy Isten igazságai mentén, az engedelmesség és Isten ellen forduló önfejűség föl és alá történő hullámzásaiban ezek a sorsok kialakulnak, megterhelődnek és felemelkednek és ezen keresztül választ adnak saját kérdéseinkre, útkeresésünkre. Mindenek előtt azonban megtalálkhatjuk az Igében a bennünket szerető, értünk aggódó Istent, ahogyan kezét nyújtja felénk, szavával felébreszt, int, maga felé terelni akar. Hová fordulhatnánk ezekben a zavaros, harsánykodó időkben, ha nem az Isten Igéjéhez tanácsért, tiszta szóért. Az Igét azonban sokan sokféleképpen értelmezik. A mai idők zavarosságához, az Ige értelmezésének sokféle áramlata, némelykor megterehlő zagyvasága is hozzá tartozik. Ezért van nagy értéke a hiteles igemagyarázatnak: ahol az Isten-élmény tisztasága és ereje, a kegyelemről való mélységes meggyőződés a gondolkodás tisztaságával tág látókörűséggel párosul. Az ige és a beszűkült szemlélet nem járhatnak együtt: az Ige kitágítja gondolkodásunk látósugarát, vagy gondolkodásunk beszűkült volta elfolytja az Igét szemünk előtt. Stanley Jones hiteles igamagyarázó. Hozzáértő szakértelmét nem csak az iskolapadban szerezte meg. Hosszú indiai missziós szolgálata révén megismerhette Isten Igéjének egyéni sorsokra és népek történetére gyakorolt hatását, erejét. Nem vonakodott fellépni politikai síkon, ha ott kellett bizonyságot tennie; egyetemekre hívták meg előadóként, és le tudott ülni egy-egy kereső, elgyötört embertársa mellé is, hogy beszéljen arról a Krisztusról, akinek szeretete az ő számára is megfogható. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden napi olvasmányként. Nem arra való, hogy gyorsan átfussunk rajta. Inkább ízlelgessük nap mint nap, forgassuk magunkban az olvasottakat, - és próbáljuk ki az Isten igéje alapján. Mindnyájan találkozhatunk Vele; és ennél többet egy könyv sem adhat, mint hogy utat mutat – az Isten felé. 1995. szeptemberében Dr. Hecker Frigyes szuperintendens Dr. E. Stanley Jones (1884-1973) Dr. E. Stanley Jones századunk egyik legismertebb amerikai evangélistája és misszionáriusa, aki Indiában halt meg 1973 január 23-án, 89 éves korában. Szinte egész életét ennek az országnak áldozta. 1928-ban metodista püspökké választották, de lemondva a megtiszteltetésről, életét a keresztyén evangélizációnak szentelte. Emögött pedig az Úr Jézus Krisztus iránti elkötelezettsége állt, melynek bizonysága volt egész élete.

Parókiám az egész világ

John Wesley (1703-1791) a metodista ébredés lelki atyjának és vezetőjének naplója. Magyarországi Metodista Egyház, Pécs, 1991 256 oldal, 400 Ft

Bővebben

Bővebben

„Úgy tekintem az egész világot, mint az én parókiámat; olyan értelemben természetesen, hogy bármely részén vagyok is: illőnek, helyesnek és kötelességemnek tekintem, hogy mindenkinek hirdessem az üdvösség örömhírét, aki hajlandó meghallgatni. Tudom, hogy Isten erre a munlára hívott el, és bizonyos vagyok abban, hogy áldásával kíséri azt.” (John Wesley) 1791-ben, 200 évvel ezelőtt halt meg John Wesley, a nagy metodista ébredés lelki atyja és vezetője, 88 éves korában. Nagy gondossággal vezetett naplója mind a mai napig valóságos kincsesbánya mindazok számára, akik az ébredés és az evangéliumi erejű közösségek építésének titkait keresik. A "Napló" újabb és újabb kiadásai jelennek meg a világ különböző nyelvterületein. Magyarországon 1944-ben jelent meg először Wesley János naplója, Dr. Czakó Jenő református lelkész kiadásában.

Garth Lean: A tűzből kikapott üszök

Magyarországi Metodista Egyház, Győr, 1981 165 oldal, 800 Ft

Bővebben

Bővebben

A könyv szerzője, Garth Lean, nem metodista, az anglikán egyház tagja. Ez nyilván megkönnyíti számára, hogy az elfogultság kísértésébe ne essék; a kívülálló szemmértéke rendszerint jobb. Munkája nem tudományos igényű írás; inkább olvasmányos volta teszi vonzóvá. Sokrétűsége ugyanakkor jól mutatja azt a hatalmas anyagot, amit az író munkája közben felhasznált. Az írás publicisztikai jellege egyúttal erőssége is. Egy életrajzot az tesz értékessé, hogy hitelesen adja vissza az ismertetett személy szellemiségét, a reá és benne ható erőket, életének és munkájának dinamikáját. Garth Lean könyve elsősorban a metodista mozgalom lelkületét, mozgatóerejét tükrözi.