2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Schola Europa Középiskola, Budapest

„Schola Europa Akadémia” Technikum, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában

Fenntartó: Magyarországi Metodista Egyház 2018. szeptember 1-jétől

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 10.

Igazgató: Száraz Tamás

OM azonosító: 013821

Adószám: 18240342-1-42

Telefon/fax: +361/489-0080, +361/350-1781

Az örökség

1992-ben a Schola Europa Akadémia képzési vállalkozásként kezdte meg működését, az intézményt Párkányné Károly Edit és lelkes munkatársai alapították. Az iskola az 1990-es években az ESA nemzetközi iskolahálózat tagjaként elsősorban nemzetközi képzéseket folytatott. A Schola Europa Közhasznú Társaság 2000. szeptember 1-jén alapította meg – áldozatos és magas szakmai színvonalú munkával – a Schola Europa nevű közoktatási intézményt, amely érettségire épülő emelt szintű és felsőfokú szakképzést folytatva önálló vizsgáztatási jogkörrel is rendelkezett.

Egyházi fenntartó

A Magyarországi Metodista Egyház a 2018/2019-es tanévtől vette fenntartásába az iskolát. A fenntartóváltással egyidejűleg egy új alapfeladat ellátás is bekerült az iskolába, angol és média tagozatos gimnáziumi osztályt indítottak. Az egyház az intézménnyel való együttműködés során elsősorban a személyes kapcsolatokra építve, egy bizalmi légkör kialakításával igyekszik az iskolában megjelenni, biztosítva mind a tanárok, mind a diákok számára a világnézeti- és vallásszabadságot. A gimnáziumban a diákok 9. osztálytól érettségiig tanulnak vallás- és bibliaismereteket.

Az intézményben dolgozó lelkész, valamint a körzeti gyülekezet igyekeznek aktív résztvevői lenni a gimnáziumi életnek, csendesnapokat, istentiszteleteket, egyházi ünnepeket szerveznek az iskola közössége számára. Emellett a pszichológus végzettségű iskola lelkész a tanulók lelkigondozásában is besegít.

Képzések

A 2020. január 1-jén hatályba lépő új szakképzési törvény szerint az intézmény többcélú szakképző intézményként folytatja működését. Az intézményben három évfolyamon zajlik gimnáziumi nevelés-oktatás, angol és média tagozaton. Az értettségit követően kétéves technikumi képzésben tanulhatják meg az új szakmai jegyzék szerinti szakmákat a tanulók szociális, kreatív, sport és informatika ágazatban, nappali és esti munkarendben, államilag támogatott formában. Az iskolában oktatott szakmák: kisgyermekgondozó, -nevelő, mozgókép- és animációkészítő, szoftverfejlesztő és tesztelő, sportedző – sportszervező, fitnesz-wellness instruktor, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens. A pedagógiai munkatárs szakképesítés megszerzésére szakgimnáziumi keretek között készülhetnek fel a diákok.  

Munkatársak

Az Intézmény nevelőtestületére jellemző a magas színvonalú szakmai tapasztalat, a nemzetközileg is elismert képzettség. A szakmai tárgyakat az ágazatot és a szakmát jól ismerő, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező oktatók tanítják, nagy hangsúlyt fektetve a folyamatos fejlődésre. Az oktatási intézmény iskolalelkésze a nevelőtestület teljes jogú tagjai.  Az intézményvezetővel együtt felelőssége az Intézmény keresztény, illetve metodista szellemiségének biztosítása. A gimnáziumban a pedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus is segíti.

Minőség

Az oktatási célok elsődlegesen az érettségi és szakmai vizsgák kimenetéhez igazodnak, elsődleges célja az intézménynek, hogy jól felkészült, fejlődni képes szakembereket képezzen. A színvonalas oktatásnak köszönhetően az intézmény minden általa oktatott szakmában kapacitásainak teljes kihasználásával működik.