2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Média szolgálatunkról

A közszolgálatiság jegyében a Magyar Televízió és a Magyar Rádió, immár három évtizede ad helyet vallási és egyházi műsorok sugárzásának is, amelyben, a különböző felekezetekkel közösen kialakított megegyezés szerint egyházunk is lehetőséget kap vallási műsorainak megjelenítésére.

A Televízióban évente három alkalommal nyílik lehetőségünk 26 perces magazin műsort készítenünk az Örömhír című egyházi sorozatban. Ugyancsak három alkalommal készíthetünk gyermekeknek és fiataloknak szóló összeállítást 8 perces műsoridővel. Metodista istentiszteletet kétévenként sugároz a televízió, korábban élőben, az utóbbi időben felvételről. Új, néhány éve bennünket is érintő lehetőség a Hajnali gondolatok című 3 perces napkezdő áhítatok sorozatában évente kilenc alkalommal bizonyságot tenni.

A rádióban kéthavonként, többnyire a páros hónapok első péntekén jelentkezhetünk vallásos félórával délután fél kettőkor. Élő istentisztelet közvetítésre kétszer nyílik alkalmunk vasárnap délelőtt 10 órától.

Egyházi kereteinken túllépő média munkánkat nem a metodista specifikumok terjesztésére használjuk, hanem általános érvényű keresztyén igazságokat, a Biblia mindenki számára életet jelentő üzenetét hirdetjük, istentisztelet közvetítésekben direkt, egyéb magazin jellegű megnyilatkozásainkban indirekt módokon. Célunk egyetemes keresztyén értékek felmutatása és hangsúlyozása, a metodista egyházban történt aktualitások tükrében, illetve közösségünkhöz tartozó atyafiak életes, a mindennapok eseményeit keresztyén szemszögből láttató bizonyságtételei által.

Vallási műsoraink felelős szerkesztője: Sztupkai Mihály

Az egyház média felelőse: Sztupkai Marcell

Email: sztupimarci@gmail.com