2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

Fenntartó: Magyarországi Metodista Egyház 2013. szeptember 1-jétől

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 41.

Igazgató: Wesselényi Balázs

OM azonosító: 035491

Adószám: 18086058-1-41

Telefon/fax: +361/350-8326, +361/350-1782, +361/350-8427

Az örökség

Az iskola elődjét, a Forrai Magániskolát S. Forrai Rege szülei alapították 1939-ben, Budapest XIII. kerületében, az Apály utcában.  Az iskola jelmondata „Ope et consilio” vagyis „Tettel és jótanáccsal” volt, tanulócsoport-rendszerben gyors- és gépírást tanítottak a fiataloknak. Nagy gondot fordítottak a szépírás, a kulturált levélírás, a helyesírás, a gyorsírás, a gépírás és a számológép tökéletes ismeretére. A munkahelyekre szívesen vették fel a Forraiban végzett tanulókat. A budapesti ostrom kivételével az iskolában zavartalanul oktattak az 1952-ben bekövetkezett államosításig.

Újraindítás

1991-ben S. Forrai Rege – követve szüleit a munkában és elkötelezettségben – újraindította az iskolát. Az iskolaalapítást követően 1995-ben adták át a Lomb utcai épületet, ahol most is folyik az oktatás. Kezdetben három fő szakmai területhez kapcsolódott a képzés: ügyvitel, informatika, gazdasági ismeretek. Az ügyviteli képzések saját fejlesztésű, korszerű, országszerte elterjedt tankönyvek használatával folytak. Az ügyviteli szakképesítések országos megújításában az iskola – és S. Forrai Rege, mint szakértő – vezető szerepet töltött be. Kezdetektől kiemelt hangsúlyt kapott az idegen nyelvek oktatása is.

Az ezredfordulót követően kezdett megváltozni az intézmény struktúrája. 2005-ben lett elindítva az első angol tagozatos gimnáziumi osztály, majd rá egy évre a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést is bevezették. Ezekben az években kezdődött meg az érettségi utáni divat-és stílustervező képzés. Az itt folyó elkötelezett munkának köszönhetően a művészeti képzés mára az iskola húzóágazatává vált. Az újraalapított iskola első húsz évében több ezer tanuló szerezte meg érettségi bizonyítványát és tett sikeres szakvizsgát.

Egyházi fenntartó

A Magyarországi Metodista Egyház a 2013/2014-es tanévtől vette fenntartásába az iskolát. Az egyház és az intézmény együttműködésének pozitív hatása alapvetően három területen jelentkezik: a mai kor kihívásait érzékenyen kezelni képes szociális készségek révén, a hagyományos keresztény tanításra épülő morális érzék és életvitel, valamint a belső személyes kapcsolatokra épülő innovatív módszerek alkalmazása terén. Az egyház továbbra is biztosítja mind a tanárok, mind a diákok számára a világnézeti- és vallásszabadságot. A középiskolában a diákok 9. osztálytól érettségiig tanulnak vallás- és bibliaismereteket.

Az intézményben dolgozó lelkészek és hitoktatók aktív résztvevői az iskolai életnek, csendesnapokat, istentiszteleteket, egyházi ünnepeket szerveznek az iskola közössége számára, emellett feladataik közé tartozik az oktatók és a tanulók lelkigondozása is.

Képzések

A 2020. január 1-jén hatályba lépő új szakképzési törvény szerint az intézmény többcélú szakképző intézményként folytatja működését. Az intézményben négy évfolyamon zajlik gimnáziumi nevelés-oktatás, négyféle tagozaton: angol, média, dráma/tánc és rajz/vizuális kultúra. Az ötéves technikumi képzésben divat-, jelmez- és díszlettervező, valamint grafikus szakmák megszerzésére van lehetőség az érettségi letétele mellett. Az értettségit követően kétéves, kreatív ágazati szakképzésben tanulhatják meg a kreatív szakmákat nappali és esti munkarendben egyaránt. Az iskolában oktatott szakmák: divat-, jelmez- és díszlettervező, grafikus és dekoratőr.

Munkatársak

Az Intézmény nevelőtestülete rendkívül színes, hiszen a közismereti tárgyakat oktató kollégákon kívül – az iskola többcélú oktatási profiljának köszönhetően – jelen vannak a szakképzésben tanító művész tanárok is, akik művészi érzékenységükből adódóan más szemmel látják a világot, így a két „világlátás” egy jól működő, izgalmas nevelőtestületet hozott létre. Szakmai szempontból a tanárok magas színvonalat képviselnek mind a gimnáziumban, mind a szakképzésben. A nevelőtestület kommunikációja empatikus, megértő a konfliktuskezelésben, és a diákok személyiségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektet. Mindez nagyban hozzájárul ahhoz az elsődleges célhoz, hogy a tanulók sikerélményhez jussanak. Az oktatási intézmény iskolalelkésze és hitoktatói a nevelőtestület teljes jogú tagjai.  Az intézményvezetővel együtt felelősségük az Intézmény keresztény, illetve metodista szellemiségének biztosítása. A pedagógusok, oktatók munkáját fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus is segíti.

Minőség

Az oktatási célok elsődlegesen az érettségi és szakmai vizsgák kimenetéhez igazodnak, másodsorban a különböző tagozatos osztályokban a tagozatnak megfelelő súlypontok érvényesülnek, a választott szakokon történő emelt óraszámú képzéssel. Különösen erős az Intézményben az angol nyelv oktatása, több osztályból a tizenkettedik tanév végére elérik az emelt szintű érettségi szintjét.

Az intézmény művészeti képzéseinek diákjai rendszeres résztvevői kiállításoknak, szakmai versenyeknek. Az iskola diákjainak kompetencia felmérései és érettségi vizsgaeredményei folyamatosan javulnak. A színvonalas képzéseknek, az odafigyelő tanároknak, és a barátságos légkörnek köszönhetően minden tanévben nő az iskolába jelentkezők száma.