2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Metodista Figyelő

METODISTA FIGYELŐ 2013/1

TANULMÁNY
Varga Gyöngyi: „Nemzedékről nemzedékre” – A hit továbbadása az Ószövetség korában.
Sztupkai Kristóf: A vallásos megtérés elemzése C. G. Jung mélylélektana alapján
DISPUTA
Lakatos Judit: Megjegyzések Khaled A. László Tessényi-Jakob János egyházvezetői szolgálata (1931-1948) című tanulmányához
FORRÁS
John Wesley: A keresztségről

A teológiai folyóirat megrendelhető és előfizethető a hivatal@metodista.hu címen!

2013.05.04.

METODISTA FIGYELŐ 2012/2

TANULMÁNY
Khaled A. László: Tessényi-Jakob János egyházvezetői szolgálata (1931-1948
Metodisták a Wkipédián
FORRÁS
John Wesley: Egy metodista ismertetőjegyei
Jacques Matthey: A misszió mai értelmezése
RECENZIÓ
Jason E. Vickers: Minding the Good Ground. A Theology for Church Renewal (ism.: Kovács Zoltán)
Rajki Zoltán – Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig (ism.: Lakatos Judit)

A teológiai folyóirat megrendelhető és előfizethető a hivatal@metodista.hu címen!

2013.05.04.

METODISTA FIGYELŐ 2012/1

TANULMÁNY
Lakatos Judit: A kommunista államhoz való viszony kialakulása/kialakítása a metodista egyházban 1945 után
Szalai András: Az úrvacsora – teológia történeti vázlat
Seben Glória: Úrvacsora a Wesley korabeli Angliában. Tanok és gyakorlatok.
Gyurkó Donát Sámuel: John Wesley – Az úrvacsorázás jelentőségéről
FORRÁS
John Wesley: 101. prédikáció. Az állandó úrvacsorázás szükségességéről.
Hitünk szent titka: A metodista egyház úrvacsora-értelmezése
RECENZIÓ
T & C Clark Companion to Methodism (ism.: Lakatos Judit)

A teológiai folyóirat megrendelhető és előfizethető a hivatal@metodista.hu címen!

2013.05.04.

METODISTA FIGYELŐ 2011/2

TANULMÁNY
Szalai András: Keresztség – történeti teológiai vázlat
Kovács Zoltán: John Wesley a keresztségről és az újjászületésről
Hecker Márton: A keresztség eggyé tesz – Beléplántálva a Krisztus testébe, az Egyházba
FORRÁS
Víz és Lélek által. A keresztség értelmezése a metodista egyházban
BESZÁMOLÓ
Szabadegyházak, kisebbségek és diktatúrák a 20. században (Lakatos Judit)

A teológiai folyóirat megrendelhető és előfizethető a hivatal@metodista.hu címen!

2013.05.04.