2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ÚJ ELNÖKSÉG AZ ÖKUMENIKUS TANÁCSBAN – METODISTA ALELNÖKKEL

Tisztújításra került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 2021. december 1-én megtartott éves Közgyűlésén. A következő öt éves ciklusra Steinbach József református püspököt választották meg újra a szervezet elnökévé, és Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt főtitkárrá. A 2021-2026-os ciklusra megválasztott alelnökök Kondor Péter evangélikus püspök, Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens és Magyar Marius román ortodox esperes. Elnökségi tag Pataky Albert pünkösdi egyházelnök. A három fős Felügyelő Bizottságba a következő öt éves ciklusra a Közgyűlés, Papp János baptista egyházelnököt, Szentirmai Róbert konstantinápolyi ortodox atyát és Frank Hegedűs anglikán esperest választotta.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítata után beszámolója kezdetén vezérigéje – „… hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket… (1Péter 2,9) –  kapcsán az alábbiakat mondta: „Valljuk, hogy Isten nagy, szabadító tette egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban történt. Őáltala teremtett, gondot visel és újjáteremt. Életünk minden eseménye is Isten szabadító, kegyelmes tettére utal. Vegyük észre ezt! Ezért ma – nehéz és ellentmondásos időkben – a különböző felekezetek együttes közösségben valljuk: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó, aki sokféle sötét tévelygésből csodálatos világosságra hívott el minket. Van út, van irány, van szabadságban megélt igazodás, szakadéktól óvó korlát, és van boldog megérkezés. Isten, az Ő nagy tetteit a krisztusi megváltásban mutatta meg, amelynek szolgálatra hívő öröme földi életünk minden percét átjárja. Közös hitvallásunk közös szolgálatra hív. A feltámadott Úr általunk szól, cselekszik.

Micsoda méltóság ez! Lejárt az öncélú felekezeti viták ideje: együtt kell hirdetnünk és élnünk az evangéliumot, azok felé is, akik egészen mást gondolnak a világról, mint mi. Az »eredményt« majd a cselekvő Isten kegyelme ajándékozza, akarata és jótetszése szerint. A mi felelősségünk a szelíden, de prófétaian határozott tanúság, valamint a minden nyomorúságunk ellenére is hiteles – folyamatosan megszentelődő – élet. A hitvalló soha nem adja fel hitét, Krisztus evangéliumát, keresztyén örökségét, és soha nem gerjeszt békétlenséget, gyűlöletet, legfeljebb vállalja a tanúsággal járó szenvedést. Együtt tanúskodni, hitelesen hitvallósan, és mégis »felülemelkedett« lélekkel, szentlelkesen; ez a felekezetek közösségének küldetése ma.” Megemlékezett beszámolójában az elmúlt tíz év jelentősebb pillanatairól, az ökumenikus szervezetek közelgő hazai rendezvényeiről és kitért a gyülekezetekben folytatandó legfontosabb hazai teendőkre is.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében összegezte az elmúlt tíz év jelentősebb eseményeit, majd nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok ezévi munkáját. A bizottságok idén is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak elnökeit, hogy ismertessék éves beszámolóikat. A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2021-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat a pandémia lehetőségeihez igazodva sikeresen végrehajtották.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ALDERSGATE-NAP 2024.

Ma van az Aldersgate-nap. 1738-ban John Wesley ezen a napon egy Aldersgate utcai londoni házicsoportban ...