2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

BIBLIATÁRSULAT TISZTÚJÍTÁS 2021-2027

Tisztújító ülést tartott ma a Magyar Bibliatársulat, Gáncs Péter elnök és Pecsuk Ottó főtitkár vezetésével. Az online lebonyolított találkozón részt vett az alapítvány metodista kurátora dr. Hecker Walter (a képen), aki 2003 óta, többi cikluson keresztül képviselte a metodista egyházat, valamint dr. Khaled A. László szuperintendens.

Az ülésen a következő 2021-2027-es ciklusra a Bibliatársulat alelnökévé választották dr. Khaled A. Lászlót (Papp János baptista egyházelnök mellett). Az alapítvány metodista kurátora Csernák István ny. szuperintendens lesz, a Szöveggondozó Bizottság metodista tagja pedig Kovács Zoltán lelkész.

Az ülésen bemutatásra került az új interaktív kiadvány, a Biblia Neked, amely a Harmat Kiadó és a Bibliatársulat közös kiadása. Elhangzott, hogy az idén 360 éves Váradi Bibliát ünnepelve, szeptember 11-én ünnepi közös konferenciát tervez a román és magyar bibliatársulat. A záróimádságban a résztvevők hálát adtak Istennek a Bibliatársulatok Világszövetségének 75 éves évfordulójáért és a bibliaterjesztés nemzetközi missziójáért.

Az alábbiakban közöljük dr. Hecker Walter visszaemlékezését az elmúlt 18 évnyi bibliatársulati munkájára:

Az élet ajándékai

Életem egyik szép ajándéka volt, hogy részt vehettem a Bibliatársulat munkájában. A Biblia életem része. Édesapám, Hecker Ádám, metodista lelkész, már egészen fiatalon rávett arra, hogy minden reggel azzal kezdjem a napot, hogy egy-egy fejezetet olvassak el a Bibliából, egy fejezetet az Ó- és egyet az Új-szövetségből. A Biblia valóban mindennapi kenyeremmé vált.


Amikor nehéz helyzetbe kerültem, döntés előtt álltam, a többször olvasott igék megelevenedtek előttem. A szocializmus éveiben többszörösen „hátrányos helyzetűnek” minősültem, hiszen nemcsak idegennek, német származásúnak, hanem lelkész gyermekként klerikálisnak, reakciósnak minősítettek. Ez viszont azzal az óriási előnnyel járt, amellett, hogy semmilyen kedvezményre nem számíthattam, hogy nem kellett megfelelnem a rendszer követelményeinek, hiszen engem eleve kiközösítettek. Ezen az úton is erőt adtak a jól ismert bibliai igék.

A nagyon korán jelentkezett ló iránti vonzalmam meghatározta életpályámat. Már gimnazista koromban lovagoltam és segítettem a lótenyésztésben, innen az utam az Agrártudományi Egyetemre vitt. Ez is a Teremtő hatalmas ajándéka, hogy egész életemben azzal foglalkozhattam, amit nagyon szerettem. Lovas szakemberként több hazai és nemzetközi lótenyésztési és lovassport szervezetben dolgoztam hol vezetőként, hol beosztottként, tehát a szervezetben végzett munka nem volt ismeretlen számomra.


Egyházunk vezetője, Csernák István szuperintendens, 2003-ban megkért, hogy neki nagyon sok elfoglaltsága van és örülne, ha a Bibliatársulatban végzett munkáját átvenném. Ekkor Tarr Kálmán volt a Bibliatársulat vezetője. Rendkívül igényes, feladatát elhivatottan, magas színvonalon művelő embert és jó barátot ismertem meg benne. Élvezet volt vele és a társulat elkötelezett tagjaival a valamennyiünk által nagyon értékesnek és rendkívül fontosnak tartott munkát végezni.

Sok szervezetben szereztem tapasztalatokat, de bátran állíthatom, hogy egyikben sem tapasztaltam ezt az alázattal átszőtt, minden belső konfliktustól mentes, hűséggel és teljes odaadással végzett munkát, mint ebben a csapatban. Amikor Pecsuk Ottó váltotta Tarr Kálmánt a társaság szellemisége, lelkülete ugyanaz maradt, a nemzetközi kitekintésünk lett gazdagabb. A jó baráti kapcsolat is megmaradt.

Érdekes élmény volt, amikor betekinthettem a biblia terjesztés egyes területeibe, a rab misszió nehéz munkájába. Végtelen hála van bennem, hogy hosszú éveken át részt vehettem ebben a munkában. Most amikor napjaim betöltve búcsút mondok, arra kérem a Teremtőt, hogy tovább munkátokat is az Ő áldása kísérje.

Szeretettel

Dr. Hecker Walter

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...