2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ISTEN ÚTJAI A SZÉTVÁLÁS MEGSZOKOTT ÚTJAI HELYETT

„Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Mt 2,12) – Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett.

Meditáció

Nem tudjuk, hogy mit gondoltak a bölcsek –, akik a csillagászat és a tájékozódás szakemberei voltak –, amikor figyelmeztetést kaptak, hogy más úton térjenek vissza. Ez valószínűleg megzavarta őket, de ugyanaz a fény, amely útjukat megvilágította, azt is megmutatta, hogy van más út, más lehetőség is. irányváltásra kaptak tehát felszólítást.

Gyakran vagyunk olyan helyzetben, amikor megszokott életmódunk és világlátásunk megkötöz. Amikor ezek az utak vagy „sztrádák” lezárásra kerülnek, szeretnénk tudni, hogyan folytathatnánk utunkat. Az isteni gondviselés azonban mindig megmutatja, hogy el van készítve számunkra a másik út.

Isten az, aki megújítja szövetségét, és kiemel abból a kudarcból, amelyet egy-egy akadály okoz. csak bíznunk kell abban, hogy az örökkévaló, aki a világosságot adta nekünk, mindig megtalálja a továbbhaladás útját, akkor is, ha a mi útjaink és ösvényeink lezárulnak. Mindig lehetséges az újrakezdés, ha készek és nyitottak vagyunk a Lélek munkájára. Mint egyházak a múltra tekintünk, és megvilágosodásra jutunk, majd pedig a jövőbe, új utakat keresve, hogy megújult odaszánással továbbra is sugározzuk az evangélium fényét, és olyan szeretettel fogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is fogadott minket isten dicsőségére.


A keresztény közösségek egymástól függetlenül rótták a régi megszokott utakat. Az új utakon, amelyekre isten hív, a keresztények együtt mennek, és zarándoktársakká lesznek. ezen új utak megtalálása tisztánlátást, alázatot és bátorságot követel. itt az ideje a megtérésnek és a megbékélésnek.


Imádság


Kegyelmes istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged. Te a megújított ígéretek istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. hálát adunk, hogy jóságod minden várakozásunkat felülmúlja.

Hálát adunk értelmünkön túláradó bölcsességedért. hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. ha térképeinken keresgélve nem találunk utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig megtalálunk. Jézus Krisztus, a mi urunk által kérünk, a Szentlélekkel egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. Ámen.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...