2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ÚJÉV FELÉ – GONDOLATOK A BETHÁNIA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRÁTÓL

Jézus magasra teszi ebben az évben a mércét: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lukács 6,36) – szól az Útmutató 2021. évi jeligéje. Az emberi erőfeszítés kevés, erre csak abból a szeretetből telik, amellyel Isten „előbb szeretett minket”. Azzal, hogy Jézus mellett döntöttünk, „isteni természetet” nyertünk, de a régi, romlott természet még él. A bűn teste tusakodik, „öklözi” az isteni természetet, kibékíthetetlenül. Akik Krisztust Uruknak vallják, biztos győzelmük, az Ő szerelme erősebb mindennél. Van kihez menekülnénk a legnehezebb órában, mert irgalmas és könyörületes szívvel közel hajol az én nyomorúságomhoz? Az Atya jár előttünk irgalmasságával, amelynek kiárasztására az emberek között minket választott ki eszközéül.

Jézus ígéri, hogy ítélkezés nélküli, megbocsátásra kész magatartásunk már itt a földön átformálja embertársainkkal való viszonyunkat. Így, és csak így változtathatja meg Isten népe a világot: más út nincsen. A sötétség láthatatlan ellenségként könyörtelenül szedi az áldozatait az egész világon, ám Jézus üzenete az emberekhez: Atyánk irgalmas, de igazságos egyszerre! Jézus szerinti döntéseinknek befolyása van a láthatatlan világra.

A földi klaviatúrán lejátszott tetteink a mennyei zongora húrjain zendülnek meg. Az ellenség embereket fertőz meg, majd felhasználja saját eszközéül, hogy újabb embereket vegyen uralma alá, és akikben teljes uralomra jut, azoktól elvegye a levegőt, amely az életet jelenti. „Lehelete” nyomán összeomlottak jól megtervezett, biztosnak kikiáltott erődítmények. Minden területen válság és krízis! A magabiztos emberi „ego” kezéből kiesett az irányítás. Sodrásba és örvénybe került az egész „felnőtt emberiség”, akinek nem kell az Isten! Együtt kell élni azzal a tudattal, hogy az emberiség egy láthatatlan kis „vírus” alattomos játékszerévé vált. A látszat drámai, kilátástalan, de hit szemei túllátnak a láthatókon és látják az Örökkévalót, az irgalomnak Atyját, aki még ezen a helyzeten keresztül is hívja és visszavárja az embert, akit szeret!

Gyurkó József metodista lelkész, a Bethánia Szövetség főtitkára

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BÚCSÚ RAFFAEL ISTVÁNTÓL

Szomorú szívvel adunk hírt róla, hogy Nagyszombat délutánján, március 30-án, az Úr magához szólította értékes ...