2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

Egyházunk éves jeligéi

2024.
Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! (2Kor 5,20)

2023.
Beszéded megelevenít engem! (Zsolt 119,50)

2022.
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)

2021.
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul! (Ézs 40,31a)

2020.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46,11a)

2019.
Jézus mondja: Az ajtó előtt állok és zörgetek! (Jel 3,20)

2018.
Lelkemet adom belétek és életre keltek! (Ez 37,14)

2017.
Értsétek meg, mi az Úr akarata! (Ef 5,17)

2016.
Légy erős, szedjük össze erőnket, az Úr pedig tegye, amit jónak lát! (2Sám 10,12)

2015.
Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába! (Mt 9,38)

2014.
Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással! (1Jn 1,7)

2012.
Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma!

2011.
A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak. (Róm 12,12)

2010.
Valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel (1Tim 6,6)

2009.
A reménység nem szégyenít meg! (Róm 5,5)

2008.
Az Ige testté lett és közöttünk lakott. (Jn 1,14)

2007.
Fáradozzatok a városnak békességén! (Jer 29,7)

2006.
Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. (Jn 10,27)

2005.
Lelkét adta nekünk az Isten! (2Tim 1,7)

2004.
Keressétek először az Isten országát! (Mt 6,33)

2003.
A krisztusi hit szeretet által munkálkodik! (John Wesley)

2002.
Válaszd hát az életet! (5Móz 30,19)

2001.
Krisztusban új teremtés! (2Kor 5,17)

2000.
Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek! (Jel 2,7)

1999.
Biblikus szentséget terjeszteni az országban! (John Wesley)

1998.
Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr! (5Móz 8,2)

1997.
Engem keressetek és éltek! (Ám 5,4)

1996.
Itt vagyok én, küldj el engemet! (Ézs 6,8)

1995.
A reménységben örvendezzetek! (Róm 12,12)