2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

VAN JÖVŐJE A MISKOLCI MISSZIÓNAK – 100 ÉVES A MISKOLCI METODISTA GYÜLEKEZET

„Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltár 100,5) – Országos hálaadón ünnepelte a metodista egyház a Miskolci Metodista Gyülekezet 100 éves jubileumát. A miskolci centenáriumon október 7-én szombaton ünnepi istentiszteletet tartottak az új templomban, amelyet megemlékezések és szeretetvendégség követett. A liturgiában szolgáltak: Kovács Zoltán, Sztupkai Kristóf, Dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök, Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi evangélikus lelkész, Sárkány Mihály őskeresztény gyülekezet, Gyurkó József, Szuhánszky István és Dr. Khaled A. László. Az igehirdetés szolgálatát Sztupkai Kristóf lelkész végezte a Pesti Gyülekezetből.
 
Lehet, hogy egy kép erről: szöveg
 
100 évvel ezelőtt a metodista egyház lapja a Békeharang így számolt be a megalakuló új metodista misszióról:
 
„Lapunk olvasói s egyháztagjaink ezentúl többször hallanak majd valamit Miskolcról. Ott már több mint 15 éve egy hívő közösség alakult egy buzgó keresztyén fáradozása folytán. Ez a kis közösség szépen dolgozgatott, csendben maradván, anélkül, hogy más fennálló hívő közösségekhez csatlakozott volna. Most vezetői elérkezettnek látták az időt arra, hogy nagyobb szervezethez csatlakozzanak. (…) Az a szoba, ahol gyülekezetünk vasárnap d. u. több, mint 50 hallgatót fogadott be, akik a szuperintendens ajakairól hallgatták a golgotai keresztről szóló, bűnösöket megváltó evangéliumot. 
 
A miskolci testvérek szakszerűen vezetett, csupa fiatal temperamentumos tagokból álló  énekkara alapos készültséggel több éneket is énekelt s egyes testvérek szavaltak. A beszédek, az énekek, a szavalatok azt az egy célt szolgálták: lelkeket az Úr Jézushoz vezetni. (…) Este a miskolci testvérek a Nyíregyházáról, Budapestről érkezett testvérek s más miskolci érdeklődők részére igazi, őszinte szeretetvendégséget rendeztek, melyen az összes résztvevők „szőlő s lágy kenyér” mellett este 10-ig még együtt voltak. 
 
A kar még sok szép éneket énekelt, a testvérek szavaltak, egyes testvérek az Igével szolgáltak s imával befejezvén a szeretetvendégséget s az egész ünnepélyt, mindegyikünk avval a mély benyomással távozott, hogy az Úr Lelke vezérelt minket össze, mely erősebb minden emberi szervezetnél. (…) Bár adná Istenünk, hogy Miskolcon is lehetnénk sok léleknek az Úr Jézushoz vezérlő kalauza! Bár térne meg munkánk következtében minél több lélek!”
 
A cikk szerint 1908 óta működő közösség tehát 1923. október 14-én csatlakozik a metodista egyházhoz. Ezen a napon 11 tagot vesznek fel (9 próba és 2 rendes tagot) tagként. – A 100 év nem csak a múltról szól, hanem a megtartó isteni kegyelemről és isteni célról. A megtartás és megújulás után mondhatjuk: nem csak múltja, de jövője is van a miskolci metodista missziónak – fogalmazott a Khaled László szuperintendens.
 
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „METODISTA APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA”
 
 

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BÚCSÚ RAFFAEL ISTVÁNTÓL

Szomorú szívvel adunk hírt róla, hogy Nagyszombat délutánján, március 30-án, az Úr magához szólította értékes ...