2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

AZ EGYETLEN ÚR VEZETÉSÉVEL

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.” (Mt 2,9) – Az egyetlen Úr vezetésével.

Meditáció

Az írások újra meg újra elmondják, hogyan jár népével az Úristen, védelmezi, éjjel-nappal figyel rá. Az ösvény nem mindig egyenes, néha vissza kell fordulnunk, máskor, más úton folytatnunk. életünk útját járva abban viszont biztosak lehetünk, hogy isten, aki „nem alszik és nem szunnyad”, megvéd, nehogy megbotoljunk és elessünk.


A legnagyobb sötétségben is velünk van isten világossága. Az ő világossága ragyog a próféták által, akiket azért küldött, hogy az ő útján vezessék népét, és emlékeztessék a szövetségre. A legjobbkor, az idők teljességében isten elküldi egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. ő a világító fényforrás minden nemzetnek, isten dicsősége a világban, az isteni élet forrása, aki vérével pecsételi meg az új szövetséget.


Az egységünk felé és az általa Krisztussal való szorosabb egység felé vezető út nem mindig könnyű. Az egységért való legkomolyabb igyekezetünk közben is túl hamar szem elől téveszthetjük az írások alapvető üzenetét: isten nem hagyja el népét, kudarcaik és mindenféle megosztottságuk ellenére sem. A reménységnek ez az üzenete nemcsak a keresztényeknek szól, hanem az egész világnak.

A bölcsek története arra emlékeztet, hogy isten a sokféle embert oda vezeti a csillag fényével, ahol Krisztus, a világ világossága tárul eléjük. isten elküldi szentlelkét, akinek világossága képessé tesz arra, hogy a hit szemével lássuk az isteni gyermek valóságát, benne az egységre hívást és minden dolgok megbékéltetését. A Lélek vezet ki minket a sötétségből és tragédiákból Krisztus életébe és világosságába.

Imádság

Urunk istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött Fiadhoz vezesse a bölcseket. erősítsd benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben. Ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, Jézus Krisztus nevében.
Ámen.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

IMÁDKOZÓ KÜLDÖTTEK A CHARLOTTE-I LÖVÖLDÖZÉS UTÁN

A Generálkonferencia április 29-én szüneteltette a törvényhozási munkát, miután megtudta, hogy több rendfenntartó tisztet lelőttek, ...