2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

AZ ALÁZATOS VEZETŐ FALAKAT DÖNT ÉS SZERETET ÁLTAL ÉPÍT

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Máté 2,1-2) – Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít.

Meditáció

Jeremiás elítéli izrael (júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. vezetésük felbomlasztotta, és fogságba juttatta a népet. ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve nyájának tagjait.

Világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres, aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. de hol található ilyen vezető? csak Krisztusban láthatjuk az isten szíve szerinti király vagy vezető példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az egyházban és a világban.

Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem építés egyesít, isten nevének dicsőségére. vezetése nem önző és nem erőszakos. hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő istennel. ő az, aki szolgálni jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást.


Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak, országok inognak” körülöttünk.


A vezetők felelőssége akár a világban, akár az egyházban az, hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják Isten népét. A világ és az egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy, az önös érdekek okozzák.

Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban és az egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.

Imádság

Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. segíts, hogy Jézus Krisztus urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk küresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. Krisztus nevében kérünk, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

 

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BÚCSÚ RAFFAEL ISTVÁNTÓL

Szomorú szívvel adunk hírt róla, hogy Nagyszombat délutánján, március 30-án, az Úr magához szólította értékes ...