2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

SABBAT – AZ EGYÜTTÉRZÉS

„Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton.” (Máté 12,11–12)

ELMÉLKEDÉS
Isten nem ELLENÜNK szóló törvényként adta a sabbatot, hanem az együttérzés cselekedeteként ÉRTÜNK. Ezért tehették meg a tanítványok, hogy a nyugalomnapon leszakítsák a kalászokat és gabonaszemekkel csillapítsák éhségüket (vö. Máté 12,1–8). Ezért gyógyította meg Jézus a sorvadt kezű embert szombaton (vö. Máté 12,9–13). Jézus látta a tanítványok éhségét és az ember nyomorúságát, és ez megindította.

A sabbat a táplálkozás és a gyógyulás napja; sem a cselekvés tilalma („semmit sem tehetsz”), sem a cselekvés  megkövetelése („mutass be áldozatot”) nem áll a nyugalomnap középpontjában – a sabbat fő célja, hogy megmutassa nekünk Isten együttérzését.


Az Ószövetségben a sabbat az Isten és népe közötti szövetség kifejezése, csakúgy, mint a körülmetélés. A sabbat a pihenés napjául szolgál, amikor felnézzünk Istenre, és csodáljuk együttérzését és szentségét. „Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok: én, az Úr vagyok, aki megszentellek titeket” (2Mózes 31,13). Isten népe ajándékul kapta Isten együttérzését, könyörületét, „megfertőzte” vele őket, hogy aztán áldásként adják tovább az egész világnak.

Amikor összegyűlünk istentiszteletre és a közösség gyakorlására, amikor hallgatjuk az ő hangját és beszélünk hozzá, kiszakadunk a mindennapi életünkből, és Isten könyörületét, irgalmát ünnepeljük. A gyülekezetben a világ teljesítményorientált gondolkodása, és a szabadidős szórakozást hajhászó gondolkodás darabokra törik. Az istentisztelet nem üzlet és nem is show-műsor, nem vallási erőfeszítés, sem valási fogyasztás. Ennél sokkal több: olyan hely, ahol lelkünk megpihenhet, és ahol megtapasztalhatjuk Isten irgalmát.

Az egyházban Isten az együttérzésével szolgál nekünk. Aki pedig elnyeri Isten irgalmát, az az irgalom továbbadójává válik. „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lukács 6,36 a 2021-es év igéje). Az irgalmasság ajándéka által Isten felkészít minket arra, hogy mi is irgalmasan éljünk és cselekedjünk, hogy jót tegyünk egymással. A mai ige arra buzdít minket, hogy Jézus-orientáltak legyünk ebben a világban.


KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Elmélkedj a következő mondaton: Isten nem ELLENÜNK szóló törvényként adta a sabbatot, hanem az együttérzés cselekedeteként ÉRTÜNK.
• Hogyan tapasztalhatom meg Isten sabbatban megmutatkozó könyörületét Istennel és a körülöttem lévő emberekkel kapcsolatban?
• Milyen apró változtatást tehetek annak érdekében – egyénileg, a családban, a gyülekezetben –, hogy Isten irgalma előtérbe kerüljön a nyugalomnapon?


IMATÉMÁK
• Imádkozzunk, hogy legyen időnk Istenre összpontosítani! Szakítunk a szokásos gondolkodásmódunkkal, mely a teljesítményre és a fogyasztásra összpontosít. Kérjük Isten irgalmát! (Kyrie eleison – Uram, irgalmazz!)
• Kérjük Isten bocsánatát azokra az időkre, amikor az istentiszteleteink vallásos tevékenységgé váltak az Istennel való találkozás helyett.
• Imádkozzunk mindenkiért, aki Isten igéjét hirdeti, és azért, hogy az emberek meghallják és befogadják Isten irgalmának üzenetét.
• Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg a szemünket, hogy irgalmasságot gyakoroljunk felebarátaink irányában, ahogyan ő is irgalmas volt hozzánk.
• Kérjük, hogy a Szentlélek mutassa meg nekünk, hogyan cselekedhetünk Istenközpontúan, és hogyan viselhetjük gondját a teremtett világnak.

JAVASOLT IMA
Irgalmas Isten! Téged dicsérünk és ünnepelünk. Imádunk téged. „Szent, szent, szent a Seregek Ura” – mondjuk mi is az angyalok seregével. Bocsásd meg nekünk, hogy énközpontúak voltunk, és a tevékenységeinkkel voltunk elfoglalva, amikor rád kellett volna összpontosítanunk. Szentlelked által éleszd újjá istentiszteleteinket, hogy újra találkozzunk veled, és hogy irgalmad átformálja szívünket. Áldd meg mindazokat, akik Isten Igéjét hirdetik! Nyisd meg szemünket és szívünket felebarátaink és társadalmunk szükségleteire! Adj nekünk ötleteket és bátorságot, hogy irgalmasan befektessünk egyházadba és a világba. Ámen.

Szerző:
Lea Schweyer, Svájc
az Evangéliumi Aliansz Riehen-Bettingen-i szekciójának elnöke

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...