2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ISTEN KEGYELMÉBŐL NÖVEKEDŐ GYÜLEKEZETI LEHETŐSÉGEK

Az első világháború utáni metodista megújulásra a missziós területek bővülése mellett a különböző ingatlanfejlesztések is utaltak: a fővárosban az 1921. évi missziói ülésen szentelte fel John Nuelsen püspök a központi gyülekezet új imatermét. A VI. kerületben a Felsőerdősor utcában található épület hátsó részében, a földszinten alakították ki az új, nagyobb helyiséget, ami eredetileg cipészműhelyként funkcionált. Az új teremben a német nyelvű istentiszteleteket tartották, a magyar gyülekezet a korábbi kisteremben, az első emeleten találkozott. 

Többek között erre az eseményre is visszaemlékeztek 2021. november 21-én a felsőerdősori metodisták az istentiszteletükön. Dr. Lakatos Judit (a képen) egy 1921-es Békeharang lapszámból szemlézve tekintett vissza a 100 évvel ezelőtti eseményekre, majd ezt követően Sztupkai Kristóf helyi lelkész elmondta, hogy miként kezdett el a gyülekezet vezetősége 2019 tavaszától a társasház egyik földszinti, közös tulajdonban levő ingatlan bérlése kapcsán gondolkodni. A sok imádság és tervezés végül döntéshez juttatta a vezetőséget, így a gyülekezeti élettér plusz egy 65,5 nm-es ingatlannal bővült. A felújítások hosszú folyamatában éppúgy Isten kegyelmét élte át a gyülekezet, mint a bebútorozás során. Sok tárgyi és anyagi felajánlás érkezett, amit hálásan köszön a gyülekezet.

2021 szeptemberétől ebben az ingatlanban tartja rendszeres alkalmait az ifjúság, a pásztorkör; ide szerveződtek át a vasárnapi gyerekcsoportok is, de volt már itt fiatal felnőtt házicsoport és gyülekezeti vezetőségi ülés is. Külön színfolt ebben a sorban, hogy a Schola gimnázium 12.-es osztályának angol és médiás csoportjai is ide sétálnak át a bibliaismereti óráikra a Murányi utcából (a 11.-es és 10.-es osztályok számára a nagyobb létszám okán az imateremben tartják a bibliaismereti órákat).

Az ingatlan közösségi tere mellett egy fő részére lakhatást is tud a gyülekezet biztosítani. Így lakik ott jelenleg Orosz Melitta hitoktató-magyar szakos egyetemi hallgató, aki a scholás misszióba is bekapcsolódik és, aki az istentiszteleten is elmondta, hogy mit jelent számára az ott lakás missziós szempontból.

A liturgia során Sztupkai Kristóf egy keresztet és egy bibliai igével díszített faliórát adott át Főgler Lászlónak a gyülekezet laikus vezetőjének, hogy azoknak keressen majd egy kitűntetett helyet az ingatlanban. A kereszt kihelyezésének kapcsán Pál apostollal együtt azt szeretnénk egyértelműen kifejezni, hogy mi is a megfeszített Krisztust hirdetjük és minden ott folyó szolgálatunkat Őrá nézve kívánjuk tenni – fogalmazott a gyülekezet helyi lelkésze. Főgler László ezek után visszaemlékezett, hogy kik segítettek az ingatlan felújításában, akik közül Hanula András nevét külön is kiemelték, mint aki messzemenően a legtöbbet segített ebben a folyamatban. Áldozatát egy ajándékcsomaggal köszönte meg a közösség.

Gyurkó József nyugdíjas lelkész ezt követően egy áldó imádságot mondott, amelyben Isten Lelkének jelenlétét és védelmét kérte az ott folyó egyházi jelenlétre:

 

Örökkévaló Isten! Nincs hozzád fogható Isten sem az égben sem a földön. Te megtartod szövetségedet, amelyet kötöttél Jézusban a tieiddel. Hűséges szereteted állandó marad azok iránt, akik teljes szívvel-lélekkel járnak jelenlétedben.

Te, aki mennyei magasságban lakozol, de az összetört szívű emberben is; Te, aki mindenütt jelenvaló vagy és, aki mégis lakóhelyedül az emberi szíveket választod, hogy templommá formáld az emberi testet; Te, aki tökéletesnek alkottad az embert, aki ugyanakkor a bűn csábításának engedve elveszítette az éltető kapcsolatot, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, mikor ma hozzád kiáltunk és hozzád imádkozunk ezért a hajlékért!

Te tudod, hogy kik laktak abban a hajlékban és mivel szomorítottak meg téged. Kérünk, hogy tisztítsd meg azt és szenteld meg Szentlelked jelenlétével! Kérünk, hogy Te vedd birtokba azt a hajlékot, hogy akik belépnek, Veled találkozzanak és szívük ne maradjon érintetlen!

Tisztaságod és szentséged tisztítsa meg azokat, akik oda belépnek. A hozzád kiáltókat hallgasd meg és tegyél jeleket és csodákat, önmagadért, akaratod és tetszésed szerint! Hadd tapasztalják meg mind, akik benne tartózkodnak, hogy szent az a hely, mert a Mindenható Lelke lakik abban a hajlékban! Add, hogy boldog emberként lépjen ki abból a hajékból mindenki, aki hittel engedelmeskedik jelenléted munkájának.

Most pedig örökkévaló Szeretet, dicsérni és magasztalni akarunk Téged a Te Szent Fiadért, a megöletett, de feltámadt Bárányért, aki ott ül a jobbodon és könyörög érettünk. Dicsőítjük Jézus Lelkét, aki szellem, és mindenütt és mindenkor dicsőíti az Atyát a Fiúban. Mi pedig valljuk az angyali seregekkel: szent vagy, szent vagy, szent vagy, végtelen és nagy. Alkotásod hirdeti dicsőségedet! Minden néked zengjen földön és a mennyben, Ó örök Isten, áldjuk szent neved! Ámen. 

 

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...