2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

BÖJTI ÚTMUTATÓ: A SZÍV BŰNBÁNATA

A Missziós Tanács 2021. évi böjti útmutatójának e heti témája: a szív bűnbánata. Az útmutató célja a 40 napos böjt az egyház és a gyülekezetek megújulásáért. A húsvétig tartó időszakban hétről hétre az Ézsaiás 40-ből kerültek kiemelésre igeversek, amelyekhez egy-egy rövid áhítat és imatémák kapcsolódnak.

A szív bűnbánata

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért.Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az ÚR maga mondja ezt.” (Ézs 40,1-5)

Mivel útépítő mérnök vagyok, régóta kedves számomra ez az igeszakasz. Nagyon sok művészeti alkotás, irodalmi mű jeleníti meg útként, vagy utazásként az emberi életet. Sokan életfilozófiát is alkotnak ebből a képből („úton lenni az élet, megérkezni a halál”). Nekünk, hívő keresztényeknek mást jelent ez, mert egy isteni kijelentés kapcsolódik mindehhez: „Én vagyok az út” – mondja magáról Jézus Krisztus. Mindannyian útépítők vagyunk, akiknek az a feladatunk, hogy az Úr útját építsük amely eléri a sivár pusztaságban szenvedő lelkeket, és amelynek nyomán igazság és örömteli örök élet támad, amit minden ember megtapasztalhat. (Pásztor Zoltán)

IMATÉMÁK

• Hálát adunk gyülekezeteinkért, a felszentelt és laikus szolgálókért, akik lelki ajándékaik sokféleségével teszik gazdagabbá közösségeinket.• Hálát adunk azért a szeretetért, amely egyben tartotta közösségeinket ezekben az időkben, amikor nem tudtunk személyesen találkozni.

• Könyörögjünk azokért a testvéreinkért, akik a mindennapokban helyt állnak és a szigorúan értelmezett munkakörön túl az Úr útját építik, hogy Szentháromság Isten jelenléte adjon nekik megújuló erőt és reménységet.

• Könyörögjünk azokért, akik ebben az időszakban elveszítették munkájukat, vagy jövedelmük egy részét, hogy a gondoskodó Mennyei Atya töltse be szükségleteiket.

• Könyörögjünk a családokért, a házaspárokért és a gyermekeiket egyedül nevelő szülőkért, hogy az összezártság heteiben-hónapjaiban a megváltó Krisztus kegyelme által maradjon békesség a lakásokban és házakban, és hogy ne maradjanak el az igeolvasás és az imádság közös alkalmai sem.

• Könyörögjünk gyülekezeteink online együttléteiért és az újranyitás lehetőségéért, hogy a Szentlélek közössége által minél több emberhez eljuthasson az evangélium.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ALDERSGATE-NAP 2024.

Ma van az Aldersgate-nap. 1738-ban John Wesley ezen a napon egy Aldersgate utcai londoni házicsoportban ...