2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKÉRT ÉS MÁS ORSZÁGOK KERESZTÉNYEIÉRT

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” 1Korintus 12,12-13. Imatémák a május 24-i hétre: • Hálát adunk Krisztus testéért, az Egyházért! Hálát adunk, hogy ez a test túlmutat emberi korlátokon, felekezeti határokon. • Hálát adunk, hogy mi, metodisták is tagjai lehetünk Krisztus testének, és amikor gyülekezeti szolgálatainkat, misszióinkat végezzük, akkor nem önmagunkat, hanem Isten országát építhetjük. • Hálát adunk nemzetközi kapcsolatainkért és az „In Mission Together” (IMT) programért. Köszönjük, hogy annyi érték és áldás adatott nekünk európai és amerikai partnerkapcsolatainkon keresztül. • Hálát adunk, hogy az elmúlt években több amerikai állam metodista gyülekezeteivel kapcsolódhattunk egymáshoz (Illinois, Minnesota, Tennessee, Texas, Új-Mexikó, Virginia, West-Virginia). • Hálát adunk, hogy a közös misszióink során olyan sok fiatal, középkorú és idős, magyar és amerikai önkéntes erősödhetett meg a misszió tüzétől. • Hálát adunk, hogy számos más felekezetű testvérrel is megélhetjük Krisztusban történő összetartozásunkat. • Imádkozunk a világ keresztényeiért, különösen is az üldözött keresztényekért, akik a 21. század igazi Krisztus követéséről tesznek tanúbizonyságot. Könyörgünk értük és fohászkodunk, hogy helytállásuk, hitük, hitvallásuk ne legyen hiábavaló, hanem megtéréseket, megújulásokat, újjászületéseket generáljon az egész világban. • Imádkozunk az Egyesült Metodista Egyházért. Imádkozunk bölcsességért, vezetésért, hogy ne egy látszat egységbe vetett hit vezessen bennünket, hanem eljuthassunk a Lélek általi egységre. • Imádkozunk püspökünkért, szuperintendensünkért, centrálkonferenciánkért és a halasztásra kerülő Generálkonferenciáért. • Imádkozunk amerikai és európai partnergyülekezeteinkért, hogy folytathassuk közös misszióinkat, ugyanakkor imádkozunk azért is, hogy ezek a gyülekezetek megtalálják szolgálatukat otthoni környezetükben is. • Imádkozunk, hogy külföldi testvéreinkkel folytatott tevékenységeink ne programok, hanem valódi missziók lehessenek. • Könyörgünk, hogy külföldi és itthoni metodista közösségeink ne „halott szektaként”, csupán látszólag legyenek gyülekezetek, hanem Isten Szentlelkének ereje hasson át bennünket – ahogy annak idején ezért John Wesley is imádkozott.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ALDERSGATE-NAP 2024.

Ma van az Aldersgate-nap. 1738-ban John Wesley ezen a napon egy Aldersgate utcai londoni házicsoportban ...