2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

IMÁDSÁG A GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEKÉRT, SZOLGÁLÓKÉRT, SZOLGÁLATOKÉRT ÉS A TAGSÁGÉRT

Heti imatémák április 12-i hétre: • Hálát adunk gyülekezeteinkért, a felszentelt és laikus szolgálókért, akik lelki ajándékaik sokféleségével teszik gazdagabbá közösségeinket. • Hálát adunk azért a szeretetért, amely egyben tartja közösségeinket ezekben az időkben, amikor nem tudunk személyesen találkozni. • Hálát adunk gyülekezeteink gyermekeiért és fiatalabb tagjaiért, akik a megújuló élet pezsgésével töltik meg közösségeinket. • Hálát adunk a középgenerációért, amelynek tagjai a munka és a család mellett áldozzák idejük és energiájuk egy részét a közösség építésére. • Hálát adunk az idősebb testvérekért, akik megpróbált hitük bizonyságtételével, bölcsességükkel, szeretetükkel tartják egyben a közösséget. • Könyörögjünk azokért a testvéreinkért, és nem hívő honfitársainkért, akik a járvány elleni védekezés élvonalában dolgoznak orvosként, ápolóként, fegyveres erők tagjaként vagy a közszolgáltatásokban, hogy a Szentháromság Isten jelenléte adjon nekik megújuló erőt és reménységet. • Könyörögjünk azokért, akik ebben az időszakban elveszítették munkájukat, vagy jövedelmük egy részét, hogy a gondoskodó Mennyei Atya töltse be szükségleteiket. • Könyörögjünk a tanárokért és a diákokért, és az otthonról dolgozókért, akiknek egyik napról a másikra kellett teljesen új munkamódszerre váltaniuk, hogy a teremtő Istentől kapott kreativitással találják meg munkájuk új útjait. • Könyörögjünk a családokért, a házaspárokért és a gyermekeiket egyedül nevelő szülőkért, hogy az összezártság heteiben-hónapjaiban a megváltó Krisztus kegyelme által maradjon békesség a lakásokban és házakban, és hogy ne maradjanak el az igeolvasás és az imádság közös alkalmai sem. • Könyörögjünk gyülekezeteink újszerű, online eseményeiért, az igével és a technikai oldalon szolgálókért, hogy a vigasztaló Szentlélek közössége által új emberekhez is eljuthasson az evangélium. „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Apostolok Cselekedetei 2,42-47)

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...