2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

SZUPERINTENDENSI ÜZENET – 2020. MÁRCIUS 16.

Kedves Testvérek! Békesség veletek! Miután ma a Parlamentben a miniszterelnök arról a döntésről adott tájékoztatást, hogy 2020. március 16. hétfő éjféltől a nyilvános rendezvényeket betiltják, ezért – egyeztetve Pásztor Zoltánnal, egyházunk országos laikus elöljárójával és Kerekrétiné Szili Annával, egyházközponti irodánk vezetőjével – azt a kérést fogalmazzuk meg a Magyarországi Metodista Egyház lelkészei, elöljáróságai és gyülekezetei felé, hogy a metodista templomokban, imaházakban, kápolnákban vagy egyéb helyszíneken tartott istentiszteleti alkalmakat a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra függesszék fel. Egyúttal jelezni szeretnénk, hogy Kormos Márk, egyházunk média felelőse és munkatársai tegnap megkezdték egy olyan tájékoztató anyag elkészítését, amely az online istentiszteletek megvalósításában nyújt segítséget gyülekezeteinknek. Ez a segédlet várhatóan a mai nap kiküldésre kerül. Kérünk benneteket, hogy a következő napokban próbáljuk meg mindenhol megteremteni az ehhez szükséges feltételeket, és az online istentiszteleteink és alkalmaink elérhetőségéről értesítsük az egyházunkhoz tartozókat. Ezekben a napokban és órákban Isten szava különlegesen szól hozzánk éppen a 2020. évi jeligénk által. Nem gondoltuk tavaly novemberben, hogy ilyen mély prófétai üzenetté válik számunkra ez a zsoltár imádság. Csodáljuk Isten bölcsességét ebben is. „Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltár 46,11) – Több elcsendesedésben, megállásban, lassításban lehetünk életünk minden területén a következő időkben. Szolgálja ez az idő is a Vele való kapcsolatunk, közösségünk és szövetségünk elmélyítését, megújítását. Az Úrnak jó terve van velünk, erre készít fel mindannyiunkat. Püspökünk pásztori körlevele is éppen ezekben az órákban érkezett meg, fordítása már zajlik, reménység szerint a mai napon továbbítjuk mindnyájatok felé. Testvéri szeretettel köszöntjük a gyülekezeteket! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! Testvéretek az egy Úrban, Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens 2020. március 16.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BÚCSÚ RAFFAEL ISTVÁNTÓL

Szomorú szívvel adunk hírt róla, hogy Nagyszombat délutánján, március 30-án, az Úr magához szólította értékes ...