2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

„SZÍVÜNK ÉHSÉGÉT TÁPLÁLD MENNYEI KENYÉRREL…” – IMAHÁZ SZENTELÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON


A somogyi megyeszékhelyen november 11-én vasárnap délelőtt tartották az elmúlt hónapokban felújított imaterem újraszentelését. Az ünnepi liturgiában több gyülekezeti tag is szolgált, a felszentelési imádságot Laczó Edit és Antal Balázs gyülekezeti elöljárók és Vigh Bence lelkész valamint Khaled László szuperintendens vezették. Az igehirdetésében a szuperintendens az Isten házának küldetéséről beszélt: Isten háza, az Isten szentségének, szeretetének háza; az imádság háza és a szolgálat háza – hangsúlyozta. Az úrvacsorai liturgiát a megtelt a gyülekezetben a Kaposvári Körzet lelkésze vezette. A város nevében Borhi Zsombor alpolgármester köszöntötte az egybegyűlt közösséget: a prédikációra utalva a gyülekezetet gyertyatartóhoz hasonlította, akinek világítani kell a környezete felé. A napsütéses hálaadónap szeretetvendégséggel záródott, és örömteli dicsőítéssel ért véget. Az alkalomra lefordításra került a Book of Worship liturgikus könyv oltárszentelési liturgiája is, amelyet szívesen adunk közre nyilvános használatra ezen az oldalon is:

AZ ÚR ASZTALÁNAK MEGSZENTELÉSE – Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy amikor az Úr asztalához jövünk, az élő Krisztust felismerhetjük a kenyér megtörésében és a pohár kiosztásában, és megújulunk mint az ő teste, akiknek az ő vére által lett életük. Valahányszor eszünk e kenyérből és iszunk e pohárból, adj felüdülést azoknak, akik ehhez az asztalhoz járulnak. Szívünk éhségét tápláld mennyi kenyérrel, és legmélyebb szomjunkat oltsd az üdvösség poharával. Erősíts meg minket a te szolgálatodra a világban, és add előízét az eljövendő lakomának, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Jézus mondja: &Aki énhozzám jön nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. Megszenteljük ezt az asztalt az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

(Vigh Bence lelkész fordítása)

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

IMÁDKOZÓ KÜLDÖTTEK A CHARLOTTE-I LÖVÖLDÖZÉS UTÁN

A Generálkonferencia április 29-én szüneteltette a törvényhozási munkát, miután megtudta, hogy több rendfenntartó tisztet lelőttek, ...