2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

PROTESTÁNS NAGYGYŰLÉS BUDAKESZIN


Szeptember 16-án szombaton a Budakeszi Metodista Templom egy rendkívüli evangéliumi összefogásnak adhatott otthont: az Evangéliumi Aliansz szervezésében Protestáns Nagygyűlést tartottak számos protestáns felekezet és gyülekezet képviselőinek részvételével. A Nagygyűlés mindenek előtt egy jó értelemben vett demonstráció volt, ahol bemutatásra kerülhetett a múltban gyökerező és a jelenben is vállalt közösségünk. Olyan egység munkálása, mely bizonyság a krisztusi szeretetről, elfogadásról, szolidaritásról. Olyan egység, mely bizonyság a környező világ számára, Krisztus szeretetéről.

A Nagygyűlés meghirdetésére, nekünk evangéliumi keresztényeknek, indítékok sokasága állt rendelkezésre. Ilyenek a mindenekelőtt a jézusi megjelölések: &Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én te benned; hogy egyek legyenek mi bennünk; hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.& (Jn 17,21)

Milyen további szempontok is indokolhatták egy Protestáns Nagygyűlésre való összejövetelt?

A Lutheri reformáció 500. évfordulója, melyet folyamatosan ünneplünk ebben az esztendőben. S eközben a reformáció egyházainak tagságának száma Európa szerte folyamatosan csökken. Mit ünneplünk tehát itt a reformáció kontinensén 2017-ben? Ünnepelnek az előreformáció közösségei és irányzatai is (valdensek, Wiclyff-Társaság). Ugyanígy az újabb indulású neoprotestáns és pünkösdi-karizmatikus ihletettségű felekezetek, gyülekezetek és közösségek is. Hogyan lehetne egymás kezét megfogva, egymást bátorítva átélni azt, hogy közösek a gyökerek és közös a cél is. Éppen ezért szükséges, hogy egymásért tudjunk szolidárisak lenni, egymás terhét hordozni.

A Magyarországon is összehívott evangélikus és református protestáns emlékzsinat részesei nem lehetünk mindannyian, de örülünk az ő egymáshoz való közeledésüknek. Szeretnénk egy szélesebb ölelésű körben találkozni azokkal a régi reformáció hívei közül ezt vállaló testvéreinkkel és az újabb protestáns, evangéliumi testvérek képviselőivel, akikkel egymás mellé állva kifejezhetnénk Krisztusban való közösségünket. Tettük ezt akkor is mikor az egyházügyi törvény sokak számára nehézséget okozott és okoz azóta is. Hisszük az akkor és ott megtapasztalt lelkület (Lélek) tovább élhet bennünk és közöttünk. Nem vagyunk és nem is akarunk a Protestáns Zsinattal rivalizálni. Ez a Nagygyűlés a teljes magyar protestantizmust szeretné megszólítani és kifejezni demonstratíve is közösségünk vállalását.

A délután 14 órakor nagygyűlés bevezető gondolatait Szabó Dániel, Szuhánszky Gábor és Szeverényi János fogalmazták meg, majd a különböző felekezetek képviselői szólaltak fel, többek között református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, názáreti, golgota, szabadkeresztény, stb. részről. A nagygyűlés egy közös nyilatkozat elfogadásával ért véget.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

AJÁNDÉKAINK SZERINT SZOLGÁLUNK – METODISTA INTÉZMÉNYVEZETŐI TALÁLKOZÓ

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy ...