2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

BUDAKESZI >>> MISSZIÓS STRATÉGIA 2015-2020


Köztes állapotban élünk jelenleg – indította beszámolóját Szuhánszky Gábor lelkész. 2006-ban született egy missziós motiváció. Nem a létszám növelés, vagy a teljesítmény felmutatás a lényeges. Hanem az első és legfontosabb a lélekmentés. Elképzelésünk: az élet egy cirkuszi arénához hasonlít. Mi a trapézon vagyunk. Közben gyönyörű bemutatók. A mi feladatunk a biztonsági háló kifeszítése. Nyitás a társadalom és a rászorultak felé. Evangéliumot vinni a templom falain kívül. A közös lelki munka pedig meggazdagít, megáld. Igei háttere ezen gondolatoknak: 2Kor 5,17-20; 1Kor 9,22; 1Kor 9,16; 1Kor 9,23. Béküljetek meg Istennel és mindenkinek mindenné lenni, hogy némelyeket megnyerjünk. & A gyülekezetplántálás feltételei: személyi, tárgyi, spirituális. Ez utóbbi a legfontosabb: egyetlen legitim motiváció a lélekmentés (W. Bolay). Súlypontok: istentisztelet, kollégium, imakörök, alpha csoport. Másik súlypont kifelé nyitás (koncert, múzeum, újévi üzenet, társadalmi szervezetekkel való kapcsolat, stb.). Harmadik súlypont: erdélyi ref. partnergyülekezet (közös házaskör, cserkészprogramok, stb.). Negyedik súlypont Tatabánya, ahol hitoktatás is folyik a mésztelepi roma nemzetiségi iskolában.

Az életstratégia egyúttal missziós stratégiát is jelent & fogalmazott Jerkovich Gyula, a gyülekezet egyik elöljárója. A belső evangélizáció erősíti a gyülekezet tagjait, hogy kifelé is megmutassák magukat. A missziós igehelyeken elég sokszor előfordul a mozgásra indító szó. Minél természetesebbnek kell lennie, nem csinált dolognak, ami esetleg egy bűntudatot erősíthet.

Soproni missziós ág: az ágfalvi pszichiátriai otthonban nyíltak ajtók. Segítséget kap itt a szolgálat a soproni golgotás lelkésztől. Sopronban az evangélikus testvérek segítségével kapott helyszínt a közösség bibliaórák tartására hétfőnként. Az evangéliumot megosztani könnyű dolog, de tanítani és tanítványozni nem egyszerű.

Speciális helyzet, hogy a gyülekezet egy idős otthon mellett működik. Ez különböző társadalmi kapcsolódásokat is eredményez. Sopronban nehéz területeket választottak, kaptak. Szükség lenne valamilyen segítségre. A más keresztényekkel való együttműködés jól megy. – Kialakult és letisztult gyakorlatokat látunk a körzetben, de ehhez képest Sopron egy új nyitás, új terület. Kicsit kérdéses, hogy a gyülekezet kis létszáma mellett mennyire egyszemélyű a misszió, a lelkészen alapuló.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

NAPELEM TELEPÍTÉS A KAPOSVÁRI GYÜLEKEZETBEN

Az elmúlt héten befejeződött a Kaposvári Metodista Gyülekezetben a napelemek tetőre telepítése (a képen). A ...