2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

LÉGY ERŐS! – Elkezdődött az Elöljárói Konferencia Piliscsabán


„A mai bibliatanulmányunk éppen azért izgalmas, mert összefügg az erőtlenségünkkel” – kezdte áhítatát Pásztor Zsófia, amelynek témája éves jeligénk első felszólítása: „Légy erős!” Nagyon lényeges, hogy az igében egy küldetés is megfogalmazható: népünk és Istenünk városai. Az igét 2015 novemberében a menekültválság közepén, külpolitikai bizonytalanságok idején választotta a lelkészkör. Fontos, hogy erőt kell merítenünk, van küldetésünk, és végül elengedhetjük, átadhatjuk az Úrnak – fogalmazott a tanulmányozás vezetője.

Dávid folyamatos harcban áll a környező népekkel ebben az időben, és ő győzelmeket szerez. Ügyes ember és jó politikus, valószínűleg jogos a bizalmatlanság az új ammóni uralkodó részéről, ezt kell látni a megszégyenítésben, amelyet elkövetnek Dávid követeivel szemben. Ez a jelképes mozzanat elég volt egy háborús helyzet kirobbanásához. Joáb és Abisaj testvéri szövetsége a gyengeségben való egymásrautaltságot is jelenti, de látni kell, hogy két erős, kemény katonáról van szó.

A felszólításban a ‘házák’ héber ige szerepel, ami a bibliai szövegekben ritkán áll magában. Például Józsué könyvében: Légy erős és légy bátor! Az ige nem csak erőt jelent, de bátorságot, lelki erőt is. Későbbi szövegekben össze van kötve az Istennel való viszonnyal, a hűséggel: elválaszthatatlan Istentől az erő kérése.

Néhány ószövetségi szakasz a témához Józsué, Ézsaiás, Náhum és a Zsoltárok könyvéből. Józsué: emberi erő és Istenben való bizalom összekapcsolása. Ézsaiás (41,6): egymás támogatása. Náhum: szedd össze minden erődet, isteni szabadítás üzenetével. A Zsoltárok könyvében: Várjad az Urat, légy erős! Hozzátartozik az Úrban való reménység, a belé vetett hit. Dávid Salamont is biztatja. Több helyen felülről hangzik a bátorítás (Mózes, Dávid).

A septuaginta-ban a légy ember, légy férfi fordulatként jelenik meg a fordítás. Az újszövetségi előfordulás: növekedett és erősödött (Keresztelő János és Jézus). Efézusi levél: hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. Lelki értelem! Dániel könyvében (10,19): egy látomás van itt, amit böjti elerőtlenedésben lát. „Beszélj Uram, mert megerősítettel engem!” Az emberi erőtlenség és az Istentől kapott erő elválaszthatatlan.

A böjti időben izgalmas így beszélni az erőről. Éppen az erőtlenség ad utat sokszor a megerősödésre. Nem azt az erőt, amit magunkból kipréselünk. Hanem vállalni tudjuk az erőtlenséget, ahol Isten tud erősíteni. Böjtben Krisztus erőtlenségébe helyezkedünk, aki feladta mennyei erejét. Nem szállt le a keresztről, hanem végig engedte magán a szenvedést.

A légy erős, tehát nem testi felerősítést, vagy „étkezési javaslatot” jelent, hanem inkább megengedni azt, hogy erőtlen legyek, hogy végül az Úr tegye azt, amit jónak lát. De látni kell, van egy küldetésünk. Ő ráállít egy útra, ami nem a mi erőnk eredménye.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ÜLÉSEZETT A KERESZTÉNY ZSIDÓ TÁRSASÁG

Elnökségi ülést tartott a Keresztény Zsidó Társaság 2024. január 31-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi ...