2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

AZ EURÓPAI METODISTA TANÁCS MIGRÁCIÓS NYILATKOZATA


Az Európai Metodista Tanács a napokban Bulgáriában, a romániai határ közelében ülésezett. Metodista képviselők gyűltek össze Európa minden szegletéből, így az időnk nagy részét azzal töltöttük, hogy a migrációról beszéltünk, annak fényében, hogy kétségbeesett emberek százezrei kelnek át Európa határain, az üldözöttség és a nehézségek elől menekülve, egy élhető jövőt kutatva önmaguk és gyermekeik számára. Közösen imádkoztunk, és megerősítettük közösségünket a metodista családban. Reménységet merítettünk azon történetekből, melyek azokról a testvérekről szóltak, akik a migránsokat és a menekülteket különböző helyeken segítik. Itt gyakran kisebb csoportokról beszélhetünk, melyek tagjai fáradhatatlanul eleget tesznek a keresztény vendégszeretet és törődés hívásának. Hálát adunk Istennek látásukért, bátorságukért és Krisztus nevében végzett szolgálataikért. Kívánom, hogy mindnyájunkat inspiráljon az ő példájuk.
Egymással való közösségünk megújítása során felismertük különbségeinket, és abból a tudatból merítettünk erőt, hogy identitásunk legfontosabb szelete a Krisztusban való egység, mely meghaladja az etnikai és nemzeti különbségeket, s mindig nyitottsággal fordul a különbözőségek és a nézeteltérések felé. A Biblia tanulmányozásán keresztül arról is megemlékezhettünk, hogy Isten népe gyakran úton volt, és gyakran kívülállókként vagy menekültekként voltak ismertek. Isten arra hív, hogy felismerjük a másikban a felebarátot, ahelyett, hogy az idegent félnénk benne.

Tapasztalataink azonban világosan megmutatják, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szeretet parancsolatáról, mikor Isten váratlanul új felebarátokat hoz elénk. Mindannyian tudjuk, hogy a migráció kérdése rengeteg összetett kérdést vet fel, melyekre nem lehet egyszerű válaszokat adni. Egyházakként közösen küzdünk, különböző politikai és teológiai elveket valló tagokkal soraink közt. Célunk, hogy a migráció jogosságát vitató eszmefuttatások helyett sokkal inkább azokra az összetett problémákra koncentráljunk, melyek hatást gyakorolnak a kontinensünket sújtó krízishelyzetre. A kérdéskörrel szembesülve tisztában vagyunk saját határainkkal, és annak tényével, hogy szükségünk van mások segítségére. Miközben az egyházak arra törekednek, hogy tagjaik összehangolt válaszlépést tegyenek, a további diskurzus és cselekvés előmozdításakor a következő általános irányelvek szolgálnak alapul.

Isten arra hív minket, hogy:

& megújítsuk annak módját, ahogyan értelmezzük és gyakoroljuk a radikális keresztény vendégszeretetre hívó kötelességünket, felismerve, ebben milyen gyakorlati szerepet játszik a gyülekezet és a tagok

& felismerjük, hogy a migráció mindig is része volt és lesz is az ember történetének

& felismerjük, hogy az Európán belül és az Európába történő migráció kérdését különböző módokon tapasztaljuk meg és értelmezzük, saját kontextusunk függvényében

& ellene állunk a hamis történeteknek, általánosításoknak és negatív sztereotípiáknak, továbbá fellépünk azok ellen, akik az emberek félelmére építenek

& megerősítjük azon keresztény elkötelezettségünket, mely arra biztat, hogy az idegen ember szemében Krisztust látjuk, annak vallási és politikai hovatartozásától függetlenül

& bátorítjuk és támogatjuk azokat, akik megnyitják otthonukat és vendégszeretettel fordulnak a szükségben lévők felé

& folytonos együttérzéssel fordulunk a világ azon részei felé, ahonnan a migránsok és a menekültek érkeznek, továbbá, tanúbizonyságot teszünk arról, hogy elkötelezetten részt vállalunk azon törekvésben, melyek egy igaz, békés világban létrehozását szolgálják

Isten arra hív minket, hogy utunkat közösen folytassuk. Hiszünk abban, hogy Isten arra is hív, hogy szeretettel fogadjuk a hozzánk érkező vándor-testvéreket. Feladatunknak tekintjük, hogy a migráció miatt létrejövő problémákra azonnali cselekedetekkel válaszoljunk, és hosszú távon is helyt álljunk.

Az Európai Metodista Tanács egy szívvel arra hívja a kontinens egész területén élő testvéreket, hogy csatlakozzanak a cselekvés és a krisztusi példa képviseletében. Isten áldjon mindnyájunkat azon törekvésünkben, hogy hűen megtestesítsük és tükrözzük az Ő szeretetét és kegyelmét életünkben és szolgálatunkban!

Don Kerr és Christian Alsted

Az Európai Metodista Tanács elnökei

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

IMÁDKOZÓ KÜLDÖTTEK A CHARLOTTE-I LÖVÖLDÖZÉS UTÁN

A Generálkonferencia április 29-én szüneteltette a törvényhozási munkát, miután megtudta, hogy több rendfenntartó tisztet lelőttek, ...