2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

SZENT KÖZÖSSÉG: FELEKEZET- ÉS GENERÁCIÓ-KÖZI ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA ALKALMÁBÓL


Október utolsó vasárnapján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében, ősi úrvacsorai liturgia keretében tartott istentiszteleten vettek részt a protestáns felekezetek képviselői az Óbudai Metodista Gyülekezetben. Az istentiszteleten az igét az Ószövetség záró mondatai (Mal. 3, 22-24.) alapján hirdette Papp János baptista egyházelnök, az úrvacsora-szentség szolgálatát Lackner Pál evangélikus püspök, Csernák István metodista szuperintendens, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára és Papp János végezte. A református egyházat Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke képviselte.

John Wesley, az angol reformáció nagy alakja az amerikai metodista közösségeknek küldte használatra azt a liturgiát, amely a vezérfonala volt a hagyományosan október utolsó vasárnapján megrendezett ökumenikus istentiszteletnek. A liturgia szövegében az évszázadok során megérlelődött ősi keresztény szövegek, imádságok és hitvallások hordozzák az úrvacsorában a közösség részévé váló Jézus Krisztus szabadító üzenetét. Az együtt mondott évezredes liturgiai szövegek megerősítették és hitelessé tették a teremben jelen lévő egyházi vezetők, laikus elöljárók és egyháztagok közösségét a korábbi generációk üldöztetésekben és nehéz élethelyzetekben életet jelentő hitét megjelenítve.

Papp János igehirdetésében a magyarázott ószövetségi szakaszban felhangzó hatalmas prófétai ígéret kapcsán az egymás mellett élő generációk felelősségét emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősebbeknek és a középkorúaknak kezdeményező szerepet kell magukra vállalva kell munkálkodniuk azon, hogy a gyorsan változó környezetben az eltérő életkori sajátosságok és szokások mellett is szeretetben értsék meg egymást a nemzedékek.

Az estet a vendéglátó metodista gyülekezet szokása szerint közös teázás zárta, így a jelenlévőknek alkalmuk volt az ige szavára reagálni és a nemzedékek és felekezetek közötti párbeszédet gyakorolni.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

AJÁNDÉKAINK SZERINT SZOLGÁLUNK – METODISTA INTÉZMÉNYVEZETŐI TALÁLKOZÓ

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy ...