2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

MEGHHOSSZABBÍTOTT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT (FORRAI ISKOLA)


A Magyarországi Metodista Egyház pályázatot hirdet a Forrai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában intézményvezetői munkaköre betöltésére. Pályázati feltételek:

a) az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú & egyetemi vagy

mester fokozatú & iskolai végzettség és szakképzettség, b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

e) keresztény elkötelezettség, a Metodista Egyház iránti lojalitás, valamely keresztény egyházhoz való tartozás

f) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: intézményvezetői gyakorlat,

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet,
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– keresztlevél másolatát, lelkészi ajánlást,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott intézményvezető feladatok.
– A vezetői megbízás 2014. augusztus 15.-től kezdődő 5 év időtartamra szól.
– Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a hatályos jogszabályokban előírtak alapján történik. A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 23.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendenséhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. Csernák István szuperintendens. A borítékon kérjük feltüntetni: &Intézményvezetői pályázat&.

A pályázat elbírálásának ideje, módja: A benyújtott pályázatokról a Magyarországi Metodista Egyház Egyháztanácsa dönt, 2014. július 15- ig.

További információ:
Csernák István, +361 2501536, +3620 3344377, csernak.istvan@metodista.hu

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ALDERSGATE-NAP 2024.

Ma van az Aldersgate-nap. 1738-ban John Wesley ezen a napon egy Aldersgate utcai londoni házicsoportban ...