2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

MIT KÍVÁN TŐLÜNK AZ ISTEN? – ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD 2013. JAN. 20-27.


2013. január 20-án a budapest-fasori evangélikus templomban vette kezdetét az ökumenikus imahét. A nyitó központi ünnepségen Erdő Péter katolikus bíboros és Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke hirdette Isten igéjét. Sok képes tudósításunkat olvashatják honlapunkon, holnap pedig videó-összeállításunkat is megtekinthetik majd. (Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsa)

Már az istentisztelet előtt két órával megérkeztünk. Pár kamera felszerelése után a többi tévés és rádiós stábbal is megismerkedtünk. Az istentiszteleti előkészületeket teljes közelségből figyelhettük, hiszen ott voltunk, amikor Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára felállította az ökumenikus molinót, és azt a pillanatot is elkaptuk, amikor Aradi György lelkész bevonult az oltárra szánt virágokkal, majd megtöltötték a keresztelőmedencét is vízzel.

Aztán a dalit dobossal is váltottunk pár szót, akitől megtudtuk, hogy bár maga nem járt még Indiában, de autentikus forrásból tanulta meg a ritmusokat. Indiában a dalitok, az érinthetetlenek különböző csoportjai a népesség csaknem 16 százalékát teszik ki. Ezek az emberek tisztátalanok – hagyományosan takarítók, hullaszállítók, bőrművesek -, ezért házaik a településeken kívül találhatók. Az idei ökumenikus imahét tematikáját dalit keresztények állították össze, akik a liturgiában a szolgálattevők bevonulására dalit dobok megszólaltatását ajánlották a hagyományos orgonazene mellett.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a dobok mellett döntött, s hosszas keresés után talált is egy megfelelő dobost. A zsúfolásig telt fasori evangélikus templomban mindenki izgatottan várta, milyen is lesz majd az, amikor a különböző egyházak vezetői ennek a dobnak a pergésére vonulnak be. Az egzotikus zeneszó ugyan szokatlan volt a templomi térben, mégis megfelelő alaphangot és hangulatot adott az istentiszteletnek.

Az istentiszteleten az Oroszlányi Evangélikus Kórus szolgált Milán Zoltánné vezényletével. Gálos Miklós orgonált.

Először Aradi György, a fasori gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára szólított fel Isten imádására.

Ezután dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök arra kérte a résztvevőket, hogy az imádság alatt fogják meg egymás kezét, hogy így jelenítsék meg az egység és szolidaritás láncát. Tarr Zoltán református zsinati tanácsos működött közre a liturgia bűnvallási és feloldozási részében, majd az igeliturgia következett, amelyben Csernák István metodista szuperintendens, Pataky Albert pünkösdi házelnök és Pap János baptista házelnök vállalt szerepet.

Ezután Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az MKPK elnökének szentbeszéde következett Lukács evangéliuma 24. fejezetének 13-35. versei alapján, majd Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke prédikált a 34. zsoltár alapján.

Az Apostoli hitvallást Tarr Zoltán vezetésével mondták el az egybegyűltek, majd Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök közbenjáró imádsága következett. Kalota József ortodox érseki vikárius a Miatyánkot mondta el a gyülekezettel, aztán a béke jelének adása után a Himnusz eléneklése következett. Anglikán és ortodox főpásztorok (Frank Hegedűs anglikán káplán, Magyar István ortodox protoierej, Magyar Márius ortodox esperes, Ostoici Zoran ortodox esperesi helynök, Jancsev Tancso ortodox protoierej) elbocsátó áldásokat mondtak, majd újra a dalit dobolásra vonultak ki a szolgálattevők, akik aztán a közeli fasori gimnázium könyvtárában fogyasztották el az agapét. Mi viszont siettünk, hogy minél hamarabb felkerülhessen honlapunkra ez a tudósítás.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KOLOZSVÁRI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ

A 2023 áprilisi évi konferenciai döntés óta első alkalommal tartottak lelkésztovábbképzőt Kolozsváron, a Romániai Metodista ...