2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

SOROS MAGYAR EU ELNÖKSÉG ÉS AZ EGYHÁZAK TÁRSADALMI ELKÖTELEZETTSÉGE


Az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottsága meghívására nyolctagú delegáció látogatott Brüsszelbe június 14-16. között. A látogatás egyik célja az volt, hogy az egyházak képviselői az Európai Unió intézményeiben elmondják a maguk tapasztalatát, eddig végzett munkáját és további terveit az integráció folyamatában. Másrészt megbeszélésekre került sor az Európai Egyházak Konferenciájának a tisztségviselőivel a programok értékelését illetően, valamint további konkrét tervek kialakítása érdekében.

A kánikulás nyári napokon is sokan emlékezhetünk arra a jeles istentiszteletre, amely januárban, az ez évi Egyetemes Imahét megnyitó ünnepségeként a fasori református templomban zajlott, s széles hazai és nemzetközi ökumenikus jelenléttel tett bizonyságot az európai integráció iránti elkötelezettségéről valamint kérte Isten áldását az EU soros magyar elnökség hathónapos szolgálatára.

A tavasz során a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa & Közgyűlése által decemberben meghatározott tervek szerint & számos találkozót, programot, tanácskozást, szakmai fórumot rendezett. Találkozóra került sor a miniszterelnök úrral és a Kormány képviselőivel, s ezen nyilvánvalóvá lettek azok a területek, amelyek mind a Kormány és a magyar társadalom valamint a magyarországi egyházak számára jelentőséggel bírnak. Ilyenek a roma integráció hazai és európai összefüggése; a vallásszabadság és keresztyénüldözés jelenségei; a Duna stratégia, régiónk interkulturális gazdasága és a megbékélés feladatai; a családközpontú társadalmi és gazdasági gondolkodásmód és az önkéntesség európai éve. Ezek a témakörök kerültek megbeszélésre az említett találkozókon, konzultációkon, nemzeti és nemzetközi konferenciákon az elmúlt hónapokban.

E programok sorában az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottsága meghívására nyolctagú delegáció látogatott Brüsszelbe június 14-16. között. A református egyházat Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Egyházkerület főgondoka, a Zsinat világi elnöke, az evangélikus egyházat Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, a baptista egyházat Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök, a metodista egyházat Csernák István szuperintendens, az ortodox egyházat Kalota József érseki vikárius, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát Dr. Szebik Imre elnök és Dr. Bóna Zoltán főtitkár képviselték. A tanácskozásokat Bukovszky Ákos baptista külügyi igazgató tolmácsolási szolgálata segítette elő.

A látogatás egyik célja az volt, hogy az egyházak képviselői az Európai Unió intézményeiben elmondják a maguk tapasztalatát, eddig végzett munkáját és további terveit az integráció folyamatában. Másrészt megbeszélésekre került sor az Európai Egyházak Konferenciájának a tisztségviselőivel a programok értékelését illetően, valamint további konkrét tervek kialakítása érdekében.

Látogatásra került sor az Európa Parlamentben, ahol a delegációnak Tőkés László püspök, egyházi kapcsolatokért is felelős alelnök adott tájékoztatást azokról a lehetőségekről és nehézségekről, amelyek az Unió Alkotmányának 17. paragrafusában az egyházaknak valamint a vallási- és humanista közösségeknek ajánl föl rendszeres és nyilvános dialógusra lehetőséget. E gesztusértékű rendelkezés gyakorlatban való megvalósítása nem kis feladat, mindazonáltal az egyházaknak kínált olyan lehetőség, amellyel közösen szolgálhatják a legégetőbb társadalmi, gazdasági és kulturális értékeket egész Európa javára. A delegációt munkaebéden fogadta az Európa Parlamentben Gyürk András képviselő (Fidesz), s a jelenlévő felvidéki és erdélyi magyar képviselőkkel együtt adott bepillantást a Parlament döntéshozási mechanizmusába és azokba a témakörökbe, amelyek különösen is fontosak Közép-Európa népei és így a magyar nemzet számára is.

A magyar állandó képviseleten Zákonyi Botonddal, az emberi jogokért, kisebbségpolitikáért és kulturális ügyekért is felelős munkatárssal került napirendre az európai intézményekben kifejezésre kerülő egyházi/vallási üzenet továbbadásának lehetőségeire. Valamint a beszélgetés jó alkalmat kínált Hölvényi Györggyel a kultúrák és vallások közötti párbeszéd titkárságának felelős munkatársával való találkozásra. Ennek keretében került sor a magyar elnökség elmúlt hónapokban végzett munkája brüsszeli értékelésének megismerésére. Jó volt hallani, hogy & a sajtóból is ismert kezdeti feszültségek mögött és után & az Európai Unió Tanácsának agendáján lévő feladatok, programok végrehajtási kötelezettségének a magyar elnökség sikeresen eleget tett, méghozzá úgy, hogy azzal elismerést és jó minősítést szerzett magának és hazánknak. Külön említést érdemel az Unió bővítése Horvátországgal valamint az európai roma stratégia kereteinek kidolgozása. Ugyanezt ismerte el, sőt erősítette meg az Európai Bizottságban tett látogatás alkalmával a szociális ügyekért felelős magyar biztos magas rangú munkatársa, Hegyi Gyula és Kovács Krisztina referens is.

Az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottsága munkatársaival kölcsönös elkötelezettségre került sor a megkezdett munka folytatását illetően, különös tekintettel is a roma integráció stratégiájára és a közép-európai regionális ökumenikus együttműködésre.

A programból természetesen nem hiányzott a városnézés, az európai intézmények különös világával és Brüsszel szépségeivel való ismerkedés sem. Utolsó programként hálaadó áhítatra került sor, ahol & a meghívók és a vendégek & az európai intézmények hivatalainak szomszédságában működő ökumenikus Feltámadás Kápolnában adtak hálát az elnyert áldásokért és kérték a Szentháromság Isten kegyelmes vezetését a jövőben is. Itt mondtak köszönetet a vendégek a meghívó Egyház és Társadalom Bizottságnak és különösen is Rüdiger Noll, református lelkésznek, a Bizottság igazgatójának. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának ez irányú tervei között szerepel még a Kormány képviselőivel való újabb tanácskozás és július első vasárnapján részvétel a lengyelországi ökumenikus tanács ünnepségén Varsóban, amelyen az ökumenikus tanács képviselői átadják a szolgálat stafétáját a lengyel testvéreknek.

Dr. Bóna Zoltán MEÖT főtitkár

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...