2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

BÖRTÖNLELKÉSZEK TALÁLKOZÓJA

Sólyom László köztársasági elnök úr is megtisztelte jelenlétével május 12-én a Váci Fegyház és Börtönben a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete által megrendezett találkozót, mely egyben a börtönlelkészi szolgálat újraindításának tizedik évfordulójának ünnepsége is volt, melyen a magyarországi egyházi vezetők, a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és Vác város polgármestere is részt vett.

A találkozón Magyarország szinte összes hivatásos börtönlelkészén túl azok a lelkészek és börtönmissziós testvérek is jelen voltak, akik a rendszerváltás óta, azaz az elmúlt 20 esztendőben látogatták és látogatják ma is a fogvatartottakat, életük jobb útra terelésének érdekében. A Magyarországi Metodista Egyház börtönlelkészi szolgálatának képviseletében a találkozón Csernák István szuperintendens volt jelen.

Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének elnöke a szervezet működéséről tájékoztatta a találkozó résztvevőit, vendégeit. Mint az Roszík Gábor köszöntőjéből és beszámolójából kiderült: 17 katolikus pap, 11 református lelkész, 4 evangélikus lelkész, valamint egy rabbi tart rendszeres vallásgyakorlatot: mise, istentisztelet, bibliaiskola, bibliavetélkedő, áhítat, lelkigondozói beszélgetés formájában.

Megemlítette, hogy nagy hangsúlyt fektet a szervezet a fogvatartott családjának, kiemelten a gyermekeknek megsegítésére is, hiszen annak a fogvatartottnak, akinek sikerül szabadulása után a családjához visszatérnie, annak hatszor kisebb az esélye arra, hogy újra bűncselekményt kövessen el.

Emellett fontosnak tartotta megemlíteni a börtönmissziós szervezetek (Magyar Testvéri Börtöntársaság, Magyar Evangéliumi Börtönmisszió, Máltai Szeretetszolgálat) tevékenységét is, akikkel igen jó kapcsolatot ápolnak és a közös cél érdekében együtt munkálkodnak. A szervezet tagjai között sokan önkéntesként, mások pedig rész-, vagy teljes munkaidőben tevékenykednek, éppen ezért is fontos lenne, hogy köztisztviselői státuszba helyezzék őket & mondta el Roszík Gábor.

Ezt követően Sólyom László reagált az elhangzottakra: jó érzéssel tölti el, hogy az egyházak rendszeres segítséget nyújtanak a büntetésüket töltők személyiségfejlesztéséhez, a tanuláshoz, a konfliktuskezeléshez, illetve részt vállalnak a családok összetartásában is. Beszéde végén köszönetét fejezte ki az egyházak képviselőinek a börtönökben végzett oktató, fejlesztő munkáért és a családok egyben tartásáért tett erőfeszítésekért. Mint mondta, a börtönlelkészek munkáját minél erőteljesebben szükségeltetik propagálni.

Juhász Tibor római katolikus, L. Molnár István református és Jánosa Attila evangélikus börtönlelkészek beszámolóit követően a köztársasági elnök látogatást tett a Váci Fegyház és Börtön úgynevezett APAC körletében, mely egy pozitív családterápiás és keresztény szellemiségű börtönkörlet. Az intézet parancsnoka, Vatai Gyula ezredes beszédében kiemelte a Váci Fegyház és Börtön intézményében működő APAC-körletet, amelyben a vallás személyiségformáló erejét, valamint a családtagokat hívják segítségül a szabadulás előtt állók testi-lelki megerősítéséhez.

A váci börtön és a Magyar Testvéri Börtöntársaság által létrehozott körletet a találkozó minden résztvevője test- és lélek közelből megtekinthette, megtapasztalhatta. Itt a fogvatartottak egyházi énekekkel és bizonyságtétellel fogadták a vendégeket, bemutatva azt, hogy a rácsok mögött is hat az Úr megbocsátó, gyógyító, megújító és a helyes irányt mutató ereje.

Magyari Márton

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ÜLÉSEZETT A KERESZTÉNY ZSIDÓ TÁRSASÁG

Elnökségi ülést tartott a Keresztény Zsidó Társaság 2024. január 31-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi ...