2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

AJÁNLATI FELHÍVÁS!

A Magyarországi Metodista Egyház generál-kivitelezési munkára ajánlati felhívást tesz közzé! A létesítmény megnevezése: Márta Mária Otthon fejlesztéseként Metodista Templom építése Budakeszin. Az ajánlattétel határideje és az ajánlat benyújtásának helye: 2009. október 12-ig munkanapokon 9-16 óra között, Budakeszi 2092, Rákóczi u. 2. Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2009. október 22. A részleteket lásd lentebb!

Magyarországi Metodista Egyház ajánlati felhívása generál-kivitelezési munkára


1. Ajánlatkérő – építető neve, címe:
Magyarországi Metodista Egyház Szuperintendensi Hivatala
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.

2. A választott eljárás:
meghívásos pályázat kiviteli terv alapján.

3. A létesítmény megnevezése:
Márta Mária Otthon fejlesztéseként Metodista templom építése Budakeszin.

4. A létesítmény helye:
2092 Budakeszi, Rákóczi u. 2. szám, Hrsz.: 1298.

5. A jogerős építési engedély száma:
2749-6/2009., kelte: 2009. szeptember 08., jogerőre emelés kelte: 2009. szeptember &&.

6. A kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátó neve és címe:
Magyarországi Metodista Egyház Szuperintendensi Hivatala (Csernák István szuperintendens) 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. Tel/Fax: 1/250-15-36, 1/250-1849. A tervdokumentáció átvétel helye: Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthon és Budakeszi Körzet (Szuhánszky T. Gábor lelkész-igazgató) 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 2., időpontja 2009. szeptember 28-tól munkanapon 9 & 16 óra között.

7. A tervdokumentáció átvételének feltétele:
ajánlattevő a dokumentációt 20.000,-Ft letéti díj ellenében veheti át, mely összeget az ajánlattétel megadásakor, visszaadott hiánytalan tervdokumentáció ellenében visszakaphatja.

8. Ajánlattételi határidő:
2009. október 12.

9. Az ajánlat benyújtásának helye:
2092 Budakeszi, Rákóczi u. 2. szám, ideje: 2009. október 12-ig munkanapokon 9 & 16 óra között.

10. Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2009. október 22. Az eredményről minden ajánlattevőt írásban értesítünk.

11. Az ajánlati kötöttség időtartama az elbírálást követő 60. naptári nap.

12. Az ajánlattevők & kivitelezők, pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági igazolásra & az ajánlattételkor & az alább felsorolt dokumentumokat kötelesek átadni:

– általános cégismertetés,
– pénzintézetből származó, gazdálkodó szervre vonatkozó nyilatkozat a Kbt.44.§. (1) bek. szerint,
– írásos nyilatkozat a Kbt.46.§. (1) bek. a., c., e. pontokra vonatkozóan,
&- hatósági igazolás a Kbt.46.§(2) bek. vonatkozóan
– a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat (a likviditás megállapításához),
– referenciamunkák a Kbt.44.§.(2) bek. a., és b., pontokra vonatkozóan,
– alvállalkozók megnevezése (ha lesz) a Kbt.44.§.(2) bek. d. pontja szerint,
&- ajánlattétel a jóteljesítési garancia időtartamáról és értékéről,
&- nyilatkozat arról, hogy mely munkákat kívánja az ajánlattevő alvállalkozókkal (név, cím) elvégeztetni.

13. Az ajánlatok a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

&- a vállalkozó szakmai felkészültsége (műszaki irányítás és szakember ellátottság, az építkezés helyszíni vezetőjének a neve, végzettsége, szakmai gyakorlata),
– általános cégismertetés,
– a vállalkozó referenciamunkái,
– az ajánlattevő által kért vállalkozási díj,
– megvalósulási ütemterv,
– a vállalkozó által igényelt fizetési ütemezés és feltételek,
– a vállalkozó fizetési stabilitásának igazolás,
– jóteljesítési garancia időbeli és értékbeli mértéke.

14. A pénzügyi ellenszolgáltatás előzetes feltételei:
A szolgáltatások & az ütemezés szerint elvégzett kivitelezési munkák & ellenértékét az ajánlatkérő a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően kiállított számla beérkezését követő 15 napon belül átutalással fizeti ki. Az ajánlatkérő előleget nem ad.

15. A munkát elnyert vállalkozóval megkötésre kerülő szerveződésben a megrendelő késedelmi kötbért köt ki.

16. Ajánlattevő árajánlatát a tervező által készített engedélyes építész dokumentáció alapján adja meg.

17. A tervezett beruházás megvalósítására a szükséges pénzügyi fedezet a megrendelő részéről biztosított.

18. A kivitelezés kezdési határideje:
2009. október 30. napja.
A kivitelezés befejezési határideje
2011. június 30. napja.

19. A részvételi felhívással kapcsolatban a Magyarországi Metodista Egyház nevében Csernák István szuperintendens (Tel.: 1/250-15-36, E-mail: csernak.istvan@metodista.hu) és Szuhánszky T. Gábor lelkész-igazgató (Tel.: 23/451-570, E-mail: szuhanszky.gabor@metodista.hu) a műszaki tartalommal kapcsolatban pedig Dankó Zsófia építész vezető tervező (Tel: 1/407-1425, dankozsofi@gmail.com.)

20. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a vonatkozó törvények alapján köti meg a szerződést. A szerződés tervezete az engedélyes dokumentációval együtt átvehető.

21. A nyertes ajánlattevő az átvett tervdokumentációval kapcsolatos észrevételeit, esetleges módosítási javaslatait a vállalkozási szerződés megkötéséig tegye meg.

Csernák István
szuperintendens


Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ZÖLD ÚT A REGIONALIZÁCIÓS EGYHÁZSZERVEZETNEK – GENERÁLKONFERENCIA 3. NAP

A Generálkonferencia 3. napi (április 25.) plenáris ülése két történelmi pillanatot hozott: elfogadtak egy alkotmánymódosítást, ...