2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ZARÁNDOKLAT EURÓPA MEGÚJULÁSÁÉRT

A szomszédos országok ökumenikus delegációinak meghívásával április 15-én vasárnap délelőtt számos református, evangélikus és római katolikus istentiszteleten külföldi hittestvéreink hirdették Isten igéjét vagy köszöntötték a jelenlévőket a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlés szellemében. A cseh, szlovák, osztrák és magyar római katolikus, ókatolikus, református, evangélikus és metodista keresztyének gyülekezeti közösségekben is kifejezték azt az elkötelezettségüket, hogy Európa nemcsak gyökereiben, tehát múltjában keresztyén, hanem jelenében és jövendőjében is szüksége van azokra a biblikus, evangéliumi értékekre, amelyek Európát Európává tették és teszik ma is.

Mint arról már többször olvashattunk az Európai Egyházak Konferenciájában és a Püspöki Konferenciák Európai Tanácsában együttműködő egyházak egy másfél éves zarándoklat formájában rendezik meg a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlést. A 2006. januári római és a 2007. februári wittenbergi nagy állomások között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ez év januárjában a Gyulán megrendezett ökumenikus határtalálkozóval járult hozzá e folyamathoz.

Az elmúlt napokban újabb jeles rendezvénnyel fejezték ki a magyarországi egyházak e nagygyűlés felhívásával való azonosulásukat: Jézus Krisztus világossága ragyog mindannyiunkra & reménység Európa megújulására és egységére.

A szomszédos országok ökumenikus delegációinak meghívásával április 15-én vasárnap délelőtt számos református, evangélikus és római katolikus istentiszteleten külföldi hittestvéreink hirdették Isten igéjét vagy köszöntötték a jelenlévőket e nagygyűlés szellemében. A cseh, szlovák, osztrák és magyar római katolikus, ókatolikus, református, evangélikus és metodista keresztyének gyülekezeti közösségekben is kifejezték azt az elkötelezettségüket, hogy Európa nemcsak gyökereiben, tehát múltjában keresztyén, hanem jelenében és jövendőjében is szüksége van azokra a biblikus, evangéliumi értékekre, amelyek Európát Európává tették és teszik ma is.

Az olyan értékek, mint az emberi méltóság, társadalmi igazságosság, a teremtés védelme, a nemzetek megbékélésnek lehetősége, konfliktusok erőszakmentes megoldása sokszor feledésbe merülnek napjainkban. Krisztus hívő népe ugyanakkor nem lát más lehetőséget, mint ezek megélését, ha Európa megújulására, egységére és távlatára gondol.

Vasárnap délután Budapesten a Lágymányosi Ökumenikus Központban került megrendezésre az az istentisztelet, amelynek keretében a magyarországi történelmi egyházak és egyetemi lelkészségeik képviselői imádságban és igehirdetésben tettek bizonyságot a hit megújító erejéről s fejezték ki reménységüket e zarándoklat folyamatában és a szeptemberi nagyszebeni találkozóban rejlő áldásos lehetőségek iránt.

Bábel Balázs kalocsai érsek szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy belső megújulás, az Isten országának lelki megélése nélkül nem várható semmilyen társadalmi/gazdasági megújulás. Bölcskei Gusztáv református püspök a Messiás uralkodásának ézsaiási próféciája (9,2-7) alapján arra hívta a jelenlévőket, hogy e zarándoklatnak csak akkor van értelme, ha abban a bűnbánat konkrét és így valóságosan a Békesség Fejedelmének követeként kívánunk abban részt venni.

Fabinyi Tamás evangélikus püspök emlékeztetett arra, hogy a pogány Európa egyszer már az evangélium hírnökeinek meghívásában látta jövendőjét. Ez a meghívás ma még akkor is aktuális és valóságos, ha szavakban, formálisan nem is hangzik el. Vészjósló jelek hívják azokat bizonyságtételre, akik reménységet és megújulást adhatnak Európának. Az istentiszteletet az ÉgIgérő Gospel kórus szolgálata tette felemelővé és az azt követő szeretetvendégség bensőségessé, közösségépítővé.

Hétfő délelőtt külföldi vendégeink és a magyarországi Nagyszebenbe menő delegációk képviselői ismerkedtek egymással, e zarándoklatban rejlő reménységekkel, elvárásokkal, aggodalmakkal és ígéretekkel. A konzultáció fontos résztvevője volt Colin Williams, az Európai Egyházak Konferenciája főtitkára. Mint a nagyszebeni nagygyűlés meghatározó szervezője hiteles és érvényes információkat tudott adni az előkészületekről és a tervekről.

A beszélgetésben kifejeződést nyert a hívő elkötelezettség és a józan felelősségtudat egyaránt. Mindannyian átéreztük annak fontosságát, hogy nagy várakozással és odaadással járjuk e zarándoklat utolsó szakaszát. Ne érjük be kevesebbel, mint hogy aktív részesei lehessünk annak a fáradozásnak is, hogy Európa alapvető keresztyén értékekben megújuljon és újra a reménység és világosság földrészévé legyen.

Dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...