2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

2007. március 14-17. között ülésezett a Közép- és Dél-Európai Centrálkonferenciánk Végrehajtó Bizottsága a festői szépségű Adelboden (Svájc) üdülővároska metodista közösségének vendégeként. Magyarországról Schauermann Henrik és Szuhánszky Gábor bizottsági tagok, valamint Csernák István szuperintendens volt jelen. A Végrehajtó Bizottságot első alkalommal vezette a múlt évben beiktatott püspök Dr. Patrick Streiff. A jelenlévő 16 szuperintendens a püspökkel az ülésezést megelőzően a szokásos szuperintendens találkozón volt együtt.
A legfontosabb témáik voltak:

1) Az új püspök bevezető szolgálatai, ismerkedése a kerülettel, a szuperintendensekkel való kapcsolattartás formái.

2) Pénzügyi kérdések, a támogatások csökkenésével járó együttgondolkodás, a partner-kapcsolatok megerősítését szolgáló programok.

3) A Generálkonferencia és a Centrálkonferencia küldötteinek választási módja, a Generálkonferenciára való készülés.

4) A legközelebbi szuperintendens találkozó előkészítése (2007. december, Braunfels). A németországi szuperintendensekkel együtt szervezzük.

5) Beszámolók az országos kérdésekről, az egyházrend fordításának állásáról stb.


A Végrehajtó Bizottság főbb témái voltak:

1) A reggeli áhítatokat Hartmut Handt német lelkész tartotta. Témájához az alapot Charles Wesley születésének 300 éves jubileuma adta. Két Wesley-ének tartalmi, teológiai, missziós és üzenet értéke állt előttünk.

2) Áttekintettük a különböző munkabizottságok (teológiai, missziói, egyház és társada-lom, gyermek és ifjúsági, női, liturgiai, média, egyházrendi és a püspöki hivatallal foglalkozó bizottság) elmúlt évi tevékenységét.

3) A teológiai képzés munkájának megismerése, a képzési programok ismertetése vala-mint egy új európai képzési program fontos része volt a tanácskozásnak. Az új képzési programot a nem metodista teológiai képzettségben részesültek érdekében Interneten készítik elő és 2008 szeptemberétől vezetik be.

4) Különböző egyházi szervezetek szolgálatáról hallottunk. Ilyenek voltak: Metodista Egyházak Európa Tanácsa, az Evangéliumi Egyházak Európai Közössége (GEKE), Európai Ökumenikus Nagygyűlés, Metodista Világtanács. Üllas Tankler (GBGM európai képviselője) mutatta be egyházunk missziójának központi szervezetét és szolgá-latának irányait.

5) A teológiai kérdések közül különösen a lelkigondozás kérdéskörével foglalkozott a grémium. Ez a téma nagy érdeklődést keltett. Voltak, akik speciális metodista lelkigondozási módok megfogalmazását igényelte. Abban később megegyezett mindenki, hogy ugyan speciális metodista lelkigondozás nincs, mégis egy általános képzés szükséges ezen a téren. A püspök szívesen ajánl szakembereket a különböző konferenciáknak, akik szakértő módon tudnak lelkigondozói szemináriumokat (workshop) tartani.

6) Részletesebben foglalkoztunk a Szociális Alapelvekkel és a Szociális Hitvallással. Az utóbbi dokumentum 2008-ban ünnepli a száz éves jubileumát. A Szociális Hitvallást imádsággá formálták, ami egy istentiszteleten is elmondható. Ennek további formázása szükséges.

7) Két új liturgiát mutattak be: A lelkészek próbaidőre való beiktatását és a Felnőttek keresztségét.

8) Tájékoztató hangzott az új egyházrend jelen állásáról. A két centrálkonferencia (a német és a közép- és dél-európai) bizottsága majdnem teljes egészében elkészítette az új egyházrendet. A VI. fejezet állt most előttünk (A konferenciák). A különböző nyelvekre való lefordítás folyamatban van. Izgalommal figyeljük a következő generálkonferencia változtatási javaslatait.

9) Az ország beszámolók között a Cseh és a Magyar Évi Konferencia került sorra ebben az évben.

A hét évi konferenciát és tizennégy országot képviselő szuperintendenseken és bizottsági tagokon kívül jelen volt a kerület nyugalmazott püspöke Heinrich Bolleter, aki nemrégiben épült fel súlyos szívműtéte után. A Végrehajtó Bizottság helyszíne Adelboden metodista temploma volt. Egyik este találkoztunk a helyi közösség tagjaival is. A bolgár és szerb képviselő missziós tájékoztatója után a helyi polgármester beszélt a városka legfontosabb céljairól, feladatairól.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

AJÁNDÉKAINK SZERINT SZOLGÁLUNK – METODISTA INTÉZMÉNYVEZETŐI TALÁLKOZÓ

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy ...