2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

100 ÉVES A BUDAPESTI GYÜLEKEZET

A budapesti gyülekezet megalakulásának száz éves jubileuma alkalmából a Magyarországi Metodista Egyház központi épületében (Budapest, Kiscelli u. 73.) 2005. október 1-én ünnepi teológiai napot tartottunk. A bevezető ünnepi istentiszteleten Csernák István szuperintendens igehirdetése és dr. Hecker Frigyes ny. szuperintendens emlékezése után Helmut Nausner teológiai tanár, az Osztrák Metodista Egyház ny. szuperintendense előadását hallgatta a szép számú ünnepi gyülekezet. Az előadás címe: A metodista Egyház Európában & Budapest és Bécs szemszögéből (Történelmi visszapillantás és kitekintés a bővülő Európa Unió új lehetőségeire).

A meghívott vendégek közül dr. Nagy Sándor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke és a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka adta át dr. Szabó István püspök üdvözletét és köszöntötte a konferenciát. Gulyás Kálmán egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár is meleg szavakkal emlékezett a jubileumra. Tarlós István polgármester üdvözletét Kovácsné Meixner Mária kabinetirodai főtanácsadó adta át.

Az említetteken kívül jelen volt még Ruth Tschopp, az Üdvhadsereg magyarországi vezetője, Gusztin Imre, a Názáreti Egyház vezetője, Donald Johnson, a World Gospel Mission magyarországi vezetője, Egyed Alberné Németh Judit, az Egyházi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság főtanácsadója. Sokan jöttek a vidéki gyülekezetekből, a budapesti közösségekből. Külföldi vendégeink voltak még Flora Schäfer (Ausztria), Zimre Margit (Németország). A jelenlévő lelkészek közül többen szolgáltak korábban mint teológusok, segédlelkészek a budapesti gyülekezetben (Gyurkó József, Sztupkai Mihály, Szuhánszky T. Gábor, Hajduné Csernák Erzsébet).

D. Szebik Imre evangélikus püspök-elnök, dr. Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, dr. Khírer Vilmos pápai prelátus, az óbudai Péter-Pál templom plébánosa, Csaholczi László és Csaholcziné Kádár Marianna óbudai református lelkészek levélben köszöntötték a jubileumot.

Ebéd után két érdekfeszítő előadás hangzott a 100 éves budapesti gyülekezetről dr. Lakatos Judit és Khaled A. László történészek tolmácsolásában. A záró fórumbeszélgetés szép lezárása volt a gazdag tartalmú napnak, ahol kérdések, válaszok, emlékező bizonyságtételek, történelmi tények, adatok sora színesítette az elhangzottakat.

A délutáni előadást tartó történészek az előtérben egy kiállítást is berendeztek az elmúlt száz év dokumentumaiból. Az egyház a Magyar Posta segítségével egy bélyeget adott ki a 100 év emlékére. A bélyeg a felsőerdősori épület homlokzatát és a metodista emblémát tartalmazza. Még októberben várhatóan megjelenik az elmúlt több mint száz éves történelmünket bemutató könyv &Keskeny utak& címmel, melyet Lakatos Judit szerkesztett.

A 100 éves ünnepség keretében 2005. október 2-án vasárnap a két budapesti gyülekezet hálaadó napot tartott a Kiscelli utcai központi épületben. A hálaadónapon a budapesti testvériségen kívül számos vendég vett részt, többek között Ana Palik-Kunchak a Vajdaságban lévő Metodista Egyház szuperintendense, valamint a németországi Bielefeld és Detmold metodista gyülekezeteinek 37 tagja lelkészükkel, Manfred Sellevel. Az istentiszteleten Hajduné Csernák Erzsébet hirdette a hálaadás igéjét Zsoltárok 50,14-15-ből.

Az istentisztelet után közös ebéd erősítette a közösséget, és egy emlékező beszélgetés következett az elmúlt száz év tapasztalatairól. Ezalatt a gyermekek játszóház keretében foglalkoztak a hálaadás gondolatával, énekek és kreatív tárgyak készítésével fejezték ki ünnepi érzéseiket, amiket a záró istentiszteleten (17.00) be is mutattak.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...