E. Stanley Jones: Az Út
Áhitatok minden napra
Magyarországi Metodista Egyház, Kaposvár, 1995
ELFOGYOTT!
Szeretettel ajánlom a könyvet mindazon olvasóknak, akik figyelő s várakozó szívvel keresik az Urat.

Sokan vannak ilyenek. A fiatalokkal folytatott beszélgetésekben előjönnek ezek a kérdések: szeretnénk eligazodni, keresik azt az igazságot, amelyik egyenességből és tiszta szívből táplálkozik – és amelyiket követni lehet, ebben a megkeseredett és annyi áligazsággal eltorzult világban.

Az eligazodáshoz egyetlen megbízható útmutatónk: az Ige. Hosszú évezredek Istenélményei rögződnek sorai között, emberi sorsok formálódását követhetjük benne nyomon, népek történetét rajzolja elénk, ahogy Isten igazságai mentén, az engedelmesség és Isten ellen forduló önfejűség föl és alá történő hullámzásaiban ezek a sorsok kialakulnak, megterhelődnek és felemelkednek és ezen keresztül választ adnak saját kérdéseinkre, útkeresésünkre. Mindenek előtt azonban megtalálkhatjuk az Igében a bennünket szerető, értünk aggódó Istent, ahogyan kezét nyújtja felénk, szavával felébreszt, int, maga felé terelni akar. Hová fordulhatnánk ezekben a zavaros, harsánykodó időkben, ha nem az Isten Igéjéhez tanácsért, tiszta szóért.

Az Igét azonban sokan sokféleképpen értelmezik. A mai idők zavarosságához, az Ige értelmezésének sokféle áramlata, némelykor megterehlő zagyvasága is hozzá tartozik. Ezért van nagy értéke a hiteles igemagyarázatnak: ahol az Isten-élmény tisztasága és ereje, a kegyelemről való mélységes meggyőződés a gondolkodás tisztaságával tág látókörűséggel párosul. Az ige és a beszűkült szemlélet nem járhatnak együtt: az Ige kitágítja gondolkodásunk látósugarát, vagy gondolkodásunk beszűkült volta elfolytja az Igét szemünk előtt.

Stanley Jones hiteles igamagyarázó. Hozzáértő szakértelmét nem csak az iskolapadban szerezte meg. Hosszú indiai missziós szolgálata révén megismerhette Isten Igéjének egyéni sorsokra és népek történetére gyakorolt hatását, erejét. Nem vonakodott fellépni politikai síkon, ha ott kellett bizonyságot tennie; egyetemekre hívták meg előadóként, és le tudott ülni egy-egy kereső, elgyötört embertársa mellé is, hogy beszéljen arról a Krisztusról, akinek szeretete az ő számára is megfogható.

Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden napi olvasmányként. Nem arra való, hogy gyorsan átfussunk rajta. Inkább ízlelgessük nap mint nap, forgassuk magunkban az olvasottakat, - és próbáljuk ki az Isten igéje alapján.
Mindnyájan találkozhatunk Vele; és ennél többet egy könyv sem adhat, mint hogy utat mutat – az Isten felé.

1995. szeptemberében

Dr. Hecker Frigyes szuperintendens


Dr. E. Stanley Jones (1884-1973)
Dr. E. Stanley Jones századunk egyik legismertebb amerikai evangélistája és misszionáriusa, aki Indiában halt meg 1973 január 23-án, 89 éves korában.

Szinte egész életét ennek az országnak áldozta. 1928-ban metodista püspökké választották, de lemondva a megtiszteltetésről, életét a keresztyén evangélizációnak szentelte. Emögött pedig az Úr Jézus Krisztus iránti elkötelezettsége állt, melynek bizonysága volt egész élete.


Oldal tetejére
Vissza a kiadványok listájához
© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.