Lakatos Judit (Szerk.): Keskeny utak
Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről.
Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2005
320 oldal, 1700 Ft
Fontos évfordulót ünnepel 2005-ben egyházunk: 100 éve történt, hogy egy harminc éves drezdai metodista lelkésznek elég nagy hite volt ahhoz, hogy az 1898-as bácskai kezdetek után, bizakodással tekintve a jövő felé, a magyar fővárosban egyedül lásson neki a metodista misszió megalapításának.

Melle Ottó Budapesten, az Erzsébet körút 48. szám alatt 1905. november 16-án, csütörtökön tartotta meg az első metodista imaórát. Különös idők voltak ezek. Ebben a korban úgy látszik nem tűnt képtelenségek, hogy az ifjú, néhány éves magyar munka, az alig néhány lelkész, a nagy távolság és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére egy ember „idegenben” lásson neki a gyülekezet építésnek. Valószínűleg hőskor ez. A nagy egyéniségek kora. Azoké, akiknek a jézusi keskeny útról szóló gondolata tömegek életét volt képes meghatározni.

Ezeknek az embereknek minden bizonnyal egészen konkrét elképzeléseik voltak az Isten cselekvő irgalmáról, Jézus lehajló szeretetéről és a Szentlélek jelen való munkájáról. Ám ha gondolataik iránymutatóak is voltak, világosan kell látnunk, hogy utódaik életében újfajta istenképek, teológiai látások, egyéni meghatározottságú „keskeny utak” jelentek meg. Tanul-mánykötetünk egyháztörténeti írásaiban nem kívántuk eltitkolni, hogy a különböző korok egymást követő generációi – miközben ugyanazon a Szentháromság Istenhez vezető úton jártak –, más-más lelkiség képviselői voltak. Meggyőződésünk, hogy a metodista lelkiség különböző formáinak megismerése meggazdagítóan befolyásolhatja magyarországi jelenünket és jövőnket, metodista múltunk különböző színeiben ugyanis Isten megújító szándékát láthatjuk visszatükröződni."

Budapest, 2005. szeptember 20.

A szerkesztőkOldal tetejére
Vissza a kiadványok listájához
© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.