Dicséretek énekeskönyv
Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2004
1071 oldal, 1500 Ft

Énekeskönyv.
Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. (Zsolt 146,2)
Örömmel és hálaadással bocsátjuk útjára ezt az énekeskönyvet, remélve, hogy nem csak a metodista gyülekezetek, hanem sok más magyar keresztyén is kézbe veszi majd, és rendszeresen forgatja. A Biblia és az énekeskönyv szorosan összetartoznak. Sok ének nem más, mint a megénekelt Ige, a hit válasza Isten szavára és hívására. Ha saját gondolataink elapadnak, akkor az énekversek válhatnak számunkra imádsággá. A metodisták közössége mindig éneklő mozgalom volt.

Azonban ne felejtsük el az éneklés evangélizációs kihívásait sem. Lelki atyáink énekkincse nagyon gazdag, nemzetközi evangélizációs bizonyságtételt tartalmaz. Ezt a hitbeli bizonyságtételt folytatják tovább korunk új énekei. John Wesley egy 1761-ben kiadott énekeskönyv előszavában ezt írta: „Tanuljátok meg ezeket a dallamokat, mielőtt más énekeket keresnétek; utána aztán tanulhattok annyit, amennyit csak akartok.” Wesley meg volt győződve, hogy a gondosan összeválogatott énekkincs az egyház biblikus gondolkodását, kegyességét, és ezáltal bizonyságtételét is határozottan kifejezi, illetve befolyásolja.

Heinrich Bolleter püspök


Oldal tetejére
Vissza a kiadványok listájához
© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.