John Wesley: Prédikációk III.
Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 2007
259 oldal, 1950 Ft
A kedves olvasó John Wesley Prédikációk című háromkötetes magyar kiadásának utolsó kötetét tartja a kezében. Hosszú és fáradságos volt az út, amit megtettünk, hogy ez a három kötet magyar nyelven is hozzáférhető legyen.

Nyolc évvel ezelőtt fogant meg a gondolat hat, Magyarországon hosszabb, vagy rövidebb ideje tevékenykedő wesleyánus egyház és missziós szervezet vezetőinek fejében, hogy közös munkával nem csak azt tudjuk bemutatni ennek a világnak, hogy a krisztusi szeretet és egység létezik, hanem közös erőfeszítéssel, más önállóan talán nehezebben kivitelezhető feladatokat is megvalósíthatunk.

Ilyen közös feladattá vált John Wesley 52 prédikációjának kiadása is. A választás azért esett az angol nyelven "alap prédikációknak" nevezett prédikációgyűjtemény kiadására, mert ezek azok a prédikációk, amelyek összefoglalják Wesley tanításának lényegét, és így kiindulópontként szolgálnak minden Wesley teológiáját követő egyház számára. Egy másik fontos érv a prédikációk kiadását illetően az, hogy mindig célravezetőbb elsődleges forrásokból szerezni az információnkat, mint mások által feldolgozott és sokszor sajátos értelmezéssel papírra vetett gondolatokra támaszkodni.

Részlet Gusztin Imre Előszavából


Oldal tetejére
Vissza a kiadványok listájához
© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.