IMÁDSÁG AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSÉÉRT 2020.05.04.

„Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8,35a)

Imatémák a május 4-i hétre:

• Adjunk hálát azért, mert Krisztus teste nem egy épület vagy helyszín, hanem mi, emberek, akik követjük Őt. A jelenlegi helyzetben is, helyszíntől és létszámtól függetlenül van lehetőségünk az Istennel és egymással való találkozásra!
• Adjunk hálát, hogy otthonainkban is gyülekezet lehetünk! Hálásak vagyunk és bátorítónak találjuk annak tudatát, hogy hívő testvéreink kitartóan keresik az Istennel való találkozás alkalmait, ki-ki a maga otthonában.
• Adjunk hálát, hogy olyan korban élünk, ahol a technikai lehetőségeknek köszönhetően Isten igéje terjedhet a rádió és televízió csatornáin, a hívő testvérek pedig kapcsolatot tarthatnak és közösséget gyakorolhatnak az internetes felületeken keresztül, valamint telefonon és postán keresztül is.

• Imádkozzunk, hogy gyülekezeti közösségeink számára áldássá váljanak az online istentiszteletek, imaórák, bibliaórák és egyéb találkozások alkalmai! Imádkozzunk, hogy közösségeink erősödjenek meg ezáltal!
• Imádkozzunk az egyes gyülekezetekben jelen lévő tagokért, akik a média szolgálatában részt vesznek, vagy segítséget nyújtanak a különböző tartalmak elkészítésében! Köszönjük mindazok szolgálatát, készségét, akik hétről hétre kiállnak a kamerák elé, vállalva a nyilvánosságot és szolgálnak az Igével.
• Adjunk hálát azért, mert nagyobb létszámhoz jut el alkalmaink híre és felvétele, mint amit imaházainkban korábban fizikailag tapasztaltunk. Könyörögjünk, hogy Isten használja ezt a különleges helyzetet az emberek életében elcsendesedésre, önvizsgálatra, megtérésre!
• Imádkozzunk, hogy mi magunk is és a hívő testvérek teljes közössége bátran hirdesse az evangéliumot ezekben az időkben, a rendelkezésre álló technikai eszközökön keresztül!
• Kérjük Istenünket, hogy ébresszen készséget szívünkben arra, hogy lehetőségünkhöz mérten keressük egymást! Vegyük észre azokat a testvéreket és a környezetünkben szükségben lévőket, akik bátorításra, támogatásra szorulnak!
• Imádkozzunk a családokért és az egyedül lévőkért egyaránt! Bármilyen csatornán keresztül is hallgassák az igét, erősödjenek meg Krisztusban a jelen körülmények között.
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Pünkösdvasárnap
2020. május 31.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.