VUHANI KERESZTÉNYEK IMA FELHÍVÁSA 2020.02.14.

Mi, keresztyén hívők és lelkészek ebben a helyzetben mást nem tudunk tenni, mint imádkozni, de ezt meg kell tennünk – írják nyílt levelükben. Amikor Isten népe életében kitört valamilyen járvány, odafigyeltek az Úr Igéjére, miként arról a 2Krónika 7,14-15-ben is olvasunk: „Ha megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Bizony, a szemem nyitva lesz, és a fülemmel figyelni fogok az imádságra ezen a helyen”.

Amikor a nép szembesült a nagy veszedelemmel, Eszter királynő minden zsidót felszólított arra, hogy böjtöljenek és imádkozzanak ővele együtt három nap és három éjjel. Kínai lelkészek arra mutatnak rá felhívásukban: az imádság nagy kiváltság, amit Istentől kaptunk, és olyan kincs, amit mi keresztyének továbbadásra, segítésre kaptunk. Gyülekezzünk hát egybe és imádkozzunk odaadóan, egy szívvel és egy lélekkel Vuhanért, Kínáért és az egész világért – bárhol éljünk is, Magyarországon vagy Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján vagy máshol. Könyörögjünk azért, hogy Isten irgalmasságában és kegyelmében állítsa le a járvány terjedését, gyógyítsa meg a fertőzött betegeket, erősítse meg a gyógyításért dolgozókat, a különféle segítő szolgálatokban fáradozókat, s adjon kitartást a kutatóknak, hogy megtalálják az ellenszert. Álljunk hát az élet és a halál határára lélekben mellettük, legyünk közbenjárók az egyetlen Közbenjáró Úr Kriszttus előtt, tartsunk bűnbánatot, valljuk meg bűneinket és könyörögjünk azért, hogy Vuhanban és Kínában múljék el a súlyos járvány! Az imádkozás 11 témaköre: Az imádság szempontjait és hangsúlyait a vuhani lelkészek 11 pontban foglalták össze:

1. Imádkozzunk a vezetőkért hazánkban, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzunk az orvosi és egyéni tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a járványt.

3. Imádkozzunk a vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, hogy csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén.

4. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban. Kérjük Isten erejét az orvosi csoportok, ápolói személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük ezekben a nehéz napokban.

5. Imádkozzunk az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.

6. Imádkozzunk a két speciális kórházért, amit a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, s azért, hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni.

7. Imádkozzunk Vuhan minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is; a prédikátorokért is, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére fogalmazódjanak, majd hangozzanak el hű bizonyságtételként.

8. Imádkozzunk a karanténbe helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzunk azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzunk azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzunk azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzunk az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért; adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolni gyülekezeteiket, közösségeiket.

A Vuhani Egyházak Pásztorainak Egyesült Imacsoportja
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1Jn 4,10)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Piliscsabai Vezetői Konferencia
Piliscsaba, 2020. február 27-29.

Országos Családi Tábor
Balatonszemes, 2020. július 14-18.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.