TÜBINGENI TANULMÁNYÚT 2018.02.08.

Az elmúlt napokban a németországi Tübingenben tanulmányúton voltak Pásztor Zsófia óbudai és Vigh Bence kaposvári lelkészek. A E-Academy hároméves továbbképzési program első évében a hallgatók metodista egyháztörténeti kurzust folytatnak. Az E-Academy egy európai metodista távoktatási program, amely a saját teológiai intézménnyel nem rendelkező országok lelkészei számára nyújt speciális metodisztikai szakirányú képzést német és angol nyelven.

ÜLÉSEZETT AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS SZOCIÁLETIKAI BIZOTTSÁGA 2018.02.07.

A 2017-es évi konferenciák áttekintésével kezdődött ma az ökumenikus tanács szociáletikai bizottságának ülése. A reformáció kezdetének 500. évében tavasszal biotetikai témában ("Mielőtt megformáltalak az anyaméhben" címmel), ősszel pedig az igazságos háború kérdésében ("Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig" címmel) szervezett tudományos konferenciát a bizottság. A tavalyi év fontos ülése volt, amikor a testület novemberben Európa jövője kapcsán megfogalmazott egy állásfoglalást (az Európai Egyházak Konferenciájának anyagára válaszként). A 2018-as évben várhatóan az erőszak megnyilvánulásának szociáletikai kérdéseivel foglalkozik majd a bizottság tudományos konferenciája, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen terveznek megszervezni.

EGY HÉT MÚLVA HÁZASSÁG HETE 2018.02.05.

Egy hét múlva kezdődik a Házasság Hete (február 11-18.), amely olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. A Házasság Hete idei arcai Zámbori Soma színművész és felesége dr. Fazekas Rita. Egyházunkban több gyülekezet is kapcsolódik a héthez, például Sopronban, Kaposváron és a Pesti Körzetben is. Bővebb információk a gyülekezeti elérhetőségeken!

KIEGYENSÚLYOZOTT VAGY? - TÉLI MIX TÁBOR 2018 2018.02.04.

Hecker Márton nyíregyházi lelkész az idei téli MIX tábor előadója. A csendesnap tematikája a Lelki egyensúly. A fiatalok három nagyobb előadásban járják körül a témát: 1. Törvényeskedés és elvilágiasodás, 2. Időbeosztás, 3. Elszigetelődés és beolvadás. A mintegy 50 fiatal az egyházközpontban találkozott ezen a hétvégén. A záróalkalomra ma kerül sor, egy úrvacsorás istentisztelet keretében. Az idei tábor egy első kísérlet arra, hogy a téli tábor ne a két ünnep között, hanem a vizsgaidőszak végére legyen ütemezve.

WESLEY KÖZGYŰLÉS 2018 2018.02.02.

Tegnap tartottak idei közgyűlését a Wesley Teológiai Szövetség, amely több magyarországi wesleyánus egyházat és szervezetet fog össze a közös teológiai munka érdekében. A közgyűlés elhatározta, hogy folytatja a Wesley szöveggyűjtemény kiadásának folyamatát, miután a 2017-es évben több angol nyelvű forrás is lefordításra került. A jelenlevő képviselők beszámolókat hallgattak meg az oktatási és az irodalmi munkáról, a pénzügyekről, valamint az elnök éves összegzéséről. Az idei évi tervek közt szerepel a Wesley teológiai nap őszi megszervezése, amellyel várhatóan egy tágabb kört igyekeznek megszólítani a tagszervezetek. További célkitűzésként egy rövidebb időkeretben működő laikus munkatársképzés gondolata merült fel.

ÚJ KIADVÁNY: KÜLDETÉSBEN A BIBLIKUS SZENTSÉG ÖRÖMHÍRÉVEL 2018.01.31.

A reformáció 500. évének a végére készült el az egyházunk teljes gyülekezeti közösségét bemutató igényes összeállítás, amelyből egy nagyszerű album született "Küldetésben a biblikus szentség örömhírével" címmel. A képes album először tesz kísérletet arra, hogy az összes magyarországi metodista gyülekezetet és intézményt bemutassa. Az egyes fejezetek a misszió alapítások mellett részletesen bemutatják a közösségek fejlődését, és távlatait is. A bevezető tanulmányok az egyház történetéről és tanításáról nyújtanak rövid áttekintést. A 80 oldalas kötet várhatón a februári piliscsabai elöljárói konferencián lesz megvásárolható. Kérjük előzetes rendelési igényét jelezze az egyházközpontban!

MEGSZÓLÍTANI A FIATALOKAT - BESZÉLGETÉS KHALED LÁSZLÓVAL ÉS SZIGETI JENŐVEL 2018.01.30.

(A Hatoscsatorna 2018. január 20-i adása)
ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSE - ÜLÉSEZETT AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS 2018.01.29.

Az Ökumenikus Tanács 2018. évi első elnökségi találkozóján Azbej Tristen helyettes államtitkár is részt vett. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárságának vezetője beszámolt az üldözött kereszténység helyzetéről, különösen a közel-keleti drámai változásokra vonatkozóan. Az ülés megválasztotta a MEÖT ifjúsági bizottságának új metodista tagját, Vadászi Dániel személyében. A beszámolók között a jelenlevő tagegyházi képviselők értékelték az idei ökumenikus imahetet, és áttekintették az idei esztendő legfontosabb programjait is.

ZSIDÓ-KERESZTÉNY IMÁDSÁGGAL ZÁRULT AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018.01.28.

Január utolsó vasárnapján az Avilai Szent Teréz (VI. kerületi budapesti) templomban zsidó-keresztény imádsággal fejeződött be a 2018-as ökumenikus imahét. Az imaórán Horváth Zoltán plébános köszöntötte a különböző felekezetek képviselőit. Az igehirdetés szolgálatát Snell György segédpüspök és Frölich Róbert főrabbi végezték. A segédpüspök igei üzenetében a 133. zsoltár alapján a testvéri egység különleges kötelékére mutatott rá, amely Isten ajándéka köztünk. A főrabbi az egyiptomi kivonulás történetből az isteni gondoskodás valóságát hangsúlyozta, amely mögött egyszerre kell látnunk az imádkozó és a cselekvő, összefogó embert is. Az imádságok szolgálatát a református, evangélikus, unitárius, baptista, metodista, adventista és pünkösdi felekezetek vezetői végezték.

ÉV ELEJI TÉVÉFELVÉTEL 2018.01.26.

Az óbudai és a pesti gyülekezetben ma tévéfelvételt tart a Magyar Televízió vallási szerkesztősége. A Forrai iskoláról Pásztor Zsófia iskolalelkész, a 2018. évi jeligéről ("Lelkemet adom belétek és életre keltek!") pedig Khaled A. László szuperintendens és Pásztor Zoltán laikus elöljáró beszélnek. A Pesti Körzetben a Reménység Gyülekezettől Szabóné Papp Klára mutatja be a hajléktalanok közötti szolgálatot, és felvételek készülnek a mai hajléktalan étkeztetésről és istentiszteletről is. Február első hétvégéjén Fodor Katalin szerkesztői stábja a téli MIX táboron is jelen lesz. A csaknem 30 perces műsor február 11-én vasárnap kerül adásba.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Immánuélnek nevezi majd - ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Vezetői Konferencia - Elöljárók Csendesnapja
2018. február 22-24.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.