AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK... - CIGÁNYMISSZIÓS KONFERENCIA 35 METODISTA RÉSZTVEVŐVEL 2017.02.21.

"De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" (Ézs 40,31) - Február 4-én protestáns cigánymissziós konferencián vettünk részt a budafoki Baptista Gyülekezetben 35 metodista testvérrel az alsózsolcai, kisvaszari, abonyi, budapesti és pécsi gyülekezetekből. Református, evangélikus, baptista, pünkösdi felekezetű tesvérekkel találkozhattunk. Az igehirdető Dr. Csonka Arnold, cigány származású kaposvári egyetemi tanár, dékán helyettes volt. Arról a vágyról és célról beszélt az ézsaiási ige alapján, hogy szeretnénk meglátni a hazai cigányság Jézus Krisztusba vetett hit általi "szárnyra kelését". Kiváló bizonyságtételeket hallhattunk a drogfüggőségből, munkanélküliségből, betegségből való felállásról, "szárnyrakelésről". Az alsózsolcai metodista gyülekezetből Balog Ferenc testvérünk tett bizonyságot a börtönélet utáni ujjászületéséről.

FELSZENTELTEK BIZOTTSÁGA ÜLÉS BUDAPESTEN 2017.02.06.

Február 4-én szombaton ülésezett a Felszenteltek Bizottsága budapesti egyházközpontban, ahol mindenekelőtt a felszentelési és próbaidős jelentkezésekkel foglalkozott a hattagú testület. A délelőtt kezdődő és 14 órakor befejeződő ülésen emellett többek között az E-learning képzéssel, az aktualizálásra szoruló teológus szabályzattal és a megerősítendő mentori rendszerrel is foglalkoztak a jelenlevők.

LÁTOGATÁS SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁRNÁL 2017.01.31.

Soltész Miklós államtitkárt és dr. Fülöp Attila helyettes államtitkárt a hivatalában látogatta meg dr. Khaled A. László szuperintendens és Pásztor Zoltán országos laikus elöljáró. A mintegy egyórás találkozón egyházunk képviselői bemutatták a metodista egyház országos szolgálatát, különös tekintettel a püspöki vezetésre, a cigánymisszióra, a miskolci templomépítésre és a Forrai metodista iskolára. Az egyházi, nemzetiségi és civil államtitkárság vezetőinek a szuperintendens egy-egy Wesley breviáriumot adott át ajándékba a jó hangulatú találkozón, amelyen államtitkár úr elfogadta az egyház meghívását a 2017. évi dombóvári Évi Konferenciára.

ÖKUMENIKUS SAJTÒKÖZLEMÈNY A VERONAI BUSZTRAGÈDIA KAPCSÁN 2017.01.23.


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Elnöksége mély megrendüléssel fogadta a Szinyei Merse Pál Gimnázium veronai autóbusz-balesetének hírét. Osztozunk a gyászolók fájdalmával és csatlakozunk a Magyar Kormány által hétfőre meghirdetett nemzeti gyásznaphoz. Felkérjük a gyülekezeteket, hogy vasárnap az ökumenikus imahét záró napján az istentiszteleteken is emlékezzenek meg a tragikus eseményről imádságban. "Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vígasztal minket." 2Kor 1,4

Steinbach József elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

KRISZTUS SZERETETE SZORONGAT MINKET! - ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2017 2017.01.15.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2017. január 15. és 22. között újra imahetet hirdet a Krisztus-hívők egységéért. A 2017-es imahét témáját a németországi keresztények dolgozták ki, mottója Krisztus szeretet szorongat minket (2 Kor 5,14). A magyar nyelvű segédanyag – liturgiai javaslatokkal, imádságokkal – letölthető honlapunkról. Az Ökumenikus Imahét országos nyitóistentisztelete 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban. Szent beszédet mond Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és igét hirdet Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. Az ökumenikus istentiszteleten a MEÖT tagegyházak vezetői szolgálnak a liturgiában. Mindenkit szeretettel várunk!

KRISZTUS A VALÓDI IGAZSÁG! - ORSZÁGOSALIANSZ IMAHÉT MEGNYITÓ A METODISTA EGYHÁZKÖZPONTBAN 2017.01.10.
Szöveg: Galambos Ádám, www.lutheran.hu

Budapest, 2017. január 8. – A világ sokféle kérdésére egy valódi válasz van, mely Jézustól érkezik, miszerint Ő az út, az igazság és az élet. A Krisztusban történő közösség, a testériség, azaz a keresztény közösség került az Aliansz imahét nyitó imaórájának a fókuszába. „Az összetöredezett világ vágyik arra, hogy elhozzuk a békességet” – hangzott az Aliansz imahét köszöntőjében. Valóban, a keresztény egység képe, a tiszta és igaz szó, a bibliai üzenet barátságos továbbadása lehetőséget teremthet arra, hogy felismerjük, hogy a múló értékek helyett a valódi igazságot kell keresnünk. A felekezeti egységben évről évre megrendezendő Aliansz imahét célja, hogy kifejezze a Krisztusban való egység erejét.


SZERETET MINDEN NAPRA - MEGJELENT A WESLEY BREVIÁRIUM! 2016.12.20.

Fabiny Tamás evangélikus püspök ajánlásával a Reformáció nagy jubileumi évének előestéjén A szeretet mindenekfelett címmel megjelent John Wesley breviáriuma. A több mint 400 oldalas kiadvány napi imádságokat, idézeteket, bibliai áhítatokat kínál az olvasóknak az év 365 napjára. A kiadvány egy lehetőség, hogy a Reformáció Évét végig imádkozva megújítsuk hitünket és szeretetünket Istennel. A könyv megvásárolható a gyülekezetekben és az Egyházközpontban 1500 Ft-os áron.

SZALAGAVATÓ - AZ ELSŐ METODISTA OSZTÁLY 2016.12.14.

2016. december 17-én 18 órakor tartjuk a Forrai középiskolánk 12. osztályának szalagavató bálját a Móricz Zsigmond Gimnázium (II. kerület, Törökvészi u. 48-54.) aulájában. A 2013-as iskolaátvétel óta az első művészeti szakgimnáziumi osztálya (2013-2017)készül az ünnepre. A meghívón olvasható az osztály választott mottója: "Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk." (Marie Curie)

ÚJRAVÁLASZTOTTÁK A MEÖT ELNÖKÉT ÉS FŐTITKÁRÁT 2016.12.09.

Tisztújításra került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 2016. december 7-én megtartott éves Közgyűlésén. A következő öt éves ciklusra Steinbach József református püspököt választották meg újra a szervezet elnökévé, és Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt főtitkárrá.

Steinbach József megnyitó imádságával kezdődött a Közgyűlés, majd házigazdaként Fischl Vilmos főtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. Steinbach József elnök beszámolójában visszaemlékezett 2011-ben történt megválasztására, és Pál apostol Filippiekhez írt levél 2. fejezetét idézve elmondta, hogy keresztény emberként azt a példát kell követnünk, amit Jézus Krisztus is követett élete folyamán. Megemlékezett az ökumenikus szervezetek közelgő hazai rendezvényeiről és kitért a gyülekezetekben folytatandó legfontosabb hazai teendőkre is. A különböző bizottságok beszámolói után Fischl Vilmos főtitkári jelentésében számot vetett az elmúlt öt esztendőről, majd bemutatta a 2017-es év programjait. Kiemelte a közelgő januári Ökumenikus Imahetet, a Világimanapot és különös hangsúlyt fektetett a Reformáció 500. évfordulójára alkalmából szervezett MEÖT programokra. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését a tavasz és az ősz folyamán, az európai megbékélés, a romamisszió és a családmisszió témakörében.


ADVENTI ZENÉS ALKALOM A FELSŐBEN 2016.12.07.

Advent 3. vasárnapja előtti szombaton zenés áhítatot tartanak a Pesti Körzetben. Az alkalom 15 órakor adventi kézműves körrel kezdődik, majd Szabóné Papp Klára lelkész tart áhítatot. Az ünnepi készülődés alkalma koncerttel záródik, amelyen a Reménység Gyülekezet és a Felsőerdősori Gyülekezet zenészei szolgálnak.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Női Csendesnapok
Nyíregyháza, 2016. október 6-9.

Országos Roma Csendesnapok
Alsózsolca, 2016. október 21-23.

Országos Hálaadó Nap
Szekszárd, 2016. november 5.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.