ÚJ ELNÖK-PÜSPÖK AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN 2017.11.25.

Budapest – Fabiny Tamást választotta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinata az egyház új elnök-püspökévé. Az MEE zsinata november 24-i ülésén döntött erről, miután Gáncs Péter püspök, aki 2010 óta töltötte be a tisztségét, jövő májusban nyugdíjba vonul, és benyújtotta lemondását. Fabiny Tamást a zsinati testület 32 igen, 11 nem és 3 érvénytelen szavazattal választotta meg, a tisztségre ő volt az egyedüli jelölt. Az elnök-püspök helyettese Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke lett. Az egyház 58 éves új elnök-püspöke 2006 óta az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, elnök-püspöki megbízatása 2018 novemberéig szól, amikor általános tisztújítást tartanak az egyházban.

ÜNNEPI ÜLÉST TARTOTTAK A SZABADEGYHÁZAK 2017.11.23.

A Szabadegyházak Tanácsának utódja, a magyarországi kisegyházakat tömörítő Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége (ESZSZÖV) ünnepi reformációs ülést tartott ma a Pünkösdi Egyház Gizella úti székházában Budapesten. A találkozón előadások hangoztak el az 500 éves reformáció kapcsán a metodista megújulási mozgalomról, a magyarországi szabadkeresztény gyülekezetek történetéről, valamint az erdélyi szombatosokról, akik tulajdonképpen a reformáció negyedik ágát képviselték a 16. századi Erdélyben. Az ünnepi ülés végén a tagszervezetek befogadták a Golgota Gyülekezetet a tagság sorába.

ELNÖKI TALÁLKOZÓ KŐBÁNYÁN 2017.11.22.

Kőbányán találkoztak a baptista, metodista, pünkösdi egyházak és az üdvhadsereg vezetői a Pannonhalmi Béla baptista lelkészről elnevezett egyházi iskolában. A 100 speciális nevelési igényű gyermeket oktató intézményt Tatai Erika igazgató asszony vezeti, aki a látogatókat az intézményben is körbe kísérte. A találkozón részt vett a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója, Szilágyi Attila is, aki röviden ismertette a baptista oktatási intézmények fejlődését és működését. A jó hangulatú iskolalátogatás során egy-egy órába is bepillanthattak a jelenlevők, találkozhattak többek között az iskola anyanyelvi önkéntesével, valamint örömmel állapították meg, hogy az iskola már elkezdte az idei Cipősdoboz Akció alkalmából az ajándékgyűjtést. Az elnöki találkozó végén Papp János baptista elnök tartott rövid áhítatot és vezette az imaközösséget.

JÁKÓB KÜZDELMEI - ONLINE BIBLIAÓRA 2017.11.21.ÉSZREVESSZÜK-E MAGUNK KÖRÜL A SZERETETÉHSÉGET? 2017.11.21.

Ferenc pápa október 19-én fogadta a Metodista Világtanács küldöttségét a neoprotestáns felekezettel folytatott párbeszéd ötven évét ünnepelve. Khaled A. László magyarországi metodista szuperintendenssel egyháza keresztény küldetéséről riportot készített a Magyar Kurír katolikus hírportál. "Nagy örömmel éltük meg Ferenc pápa és a Metodista Világtanács küldöttségének találkozását a katolikus–metodista párbeszéd ötven évének ünnepén. Wesley maga is különös nyitottsággal fordult a többi keresztény felekezethez, és ezt újszövetségi alapokon tette. Ötvenkét alapprédikációjából az egyik, A katolikus szellemről című arra világít rá, hogy megfoghatjuk egymás kezét, képesek vagyunk egy irányba haladni, hiszen a lényegben egyek vagyunk. A Jézus Krisztusban való üdvösséget hirdetjük." - fogalmazott az interjúban, amely ezen a linken nyitható meg: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/eszrevesszuk-e-magunk-korul-szeretetehseget-beszelgetes-khaled-laszlo-metodista-szuperintendenss#lightbox['g82434']/3/

KAPOSVÁRI HÁLAADÓ BOLYKI LÁSZLÓVAL 2017.11.20.

Bolyki László (a Kegyelem és kalmárszellem című könyv szerzője, akinek idén ősszel jelent meg legújabb könyve Pedig mi azt hittük - Valláskárosultak evangéliuma címmel) november 19-én vasárnap a Kaposvári Metodista Gyülekezetben prédikált a hálaadó istentiszteleten. Az ünnepi alkalomra a hetesi metodista testvérekkel és számos vendéggel (Dombóvárról is érkeztek!) együtt az imaterem és a folyosó is megtelt, több mint 80 fő gyűlt egybe. Az úrvacsorai istentiszteleten, amelyet Vigh Bence lelkész vezetett, Szita Károly kaposvári polgármester is részt vett.

MIX NAP JÉZUS KÖVETÉSÉRŐL 2017.11.19.

Továbbra is népszerű az országos ifjúság körében az egynapos őszi MIX nap. Idén a házigazda gyülekezet a Felsőerdősor volt, ahol november 18-án szombaton reggel 9 órától érkeztek a résztvevők. Népes sereg gyűlt össze, több mint 50 fiatal hallgatta Sztupkai Kristóf délelőtti tanítását Jézus követéséről (Lukács 9,18-27 alapján). A hallottakat kiscsoportos beszélgetés keretében dolgozták fel a fiatalok, a csoportvezetésbe a MIX munkatársképző korábbi hallgatói is bekapcsolódtak. A pizzaebéd után a Hősök terére és a városligeti Vajdahunyad várába sétáltak a mixesek, akik végül egy délutáni dicsőítéssel zárták a napot. A nap mottóigéje ez volt: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem!" (Lk 9,23)

LAIKUS VEZETŐK NAPJA 2017 2017.11.18.

Idén ősszel is találkoztak a körzeti laikus elöljárók Budapesten. A november 18-i találkozó témájaként idén a gyülekezeti és egyházi pénzügyek kerültek elő. A 2Kor 9,6-15 alapján tartott bibliatanulmányozásban a résztvevők megfogalmazták, hogy az adakozás, lelki kérdés, lelki szolgálat. Schauermann Henrik pénzügyi felelős az országos egyházi költségvetés szerkezetéről, a főbb forrásokról és kiadásokról tartott előadást. Birtallané Zsuzsa, a Adminisztrációs és Felülvizsgálati Bizottság vezetője a körzeti pénzgazdálkodás gondos, szabályos vezetését kérte. Az egyházrendi utalások alapján a szuperintendens rávilágított a körzeti költségvetés tervezésének fontosságára. A beszélgetést Pásztor Zoltán országos elöljáró vezette, a résztvevők a budakeszi, a bp-óbudai, a bp-pesti, a dombóvári, a kaposvári, a miskolci, a szegedi, a szolnoki körzetekből és a Reménység Gyülekezetből érkeztek.

ÜLÉSEZETT A JELÖLŐ BIZOTTSÁG 2017.11.17.

A 2018-as évi konferenciai választások előkészítésének céljával idén először ülésezett a Jelölő Bizottság, november 7-én az egyházközpontban. Az 5 tagú testület, amelyben 2 laikus és 2 lelkészi tag vesz részt a szuperintendens elnökletével, úgy határozott, hogy a körzeti elöljáróságoknak november végéig küldi ki az értesítést a különböző tisztségekre történő ajánlásokkal kapcsolatban. Az ajánlások beérkezési határideje 2018. január 31. lesz. Az ajánlásokkal kapcsolatosan lényeges, hogy előzetesen az elöljárók helyben egyeztessenek a jelöltekkel, vállalják-e a felkérésüket az adott feladatra, megbízatásra. A körzeti elöljáróságnak címzett levél vezérigéje az ApCsel 14,23 lesz: „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” A bizottság legközelebb 2018. február 22-24. között a piliscsabai elöljárói konferencián találkozik.

MEÖT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS 2017.11.15.

November 14-én ülésezett a MEÖT székházban az Ökumenikus Tanács Felügyelő Bizottsága. Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, dr. Frank Hegedüs anglikán esperes és Magyar Máriusz román ortodox esperes a MEÖT elmúlt évi gazdálkodását vizsgálták meg, valamint a bizottságok működését és a pályázatok beszámolóit tekintették át dr. Fischl Vilmos főtitkárral közösen. A bizottság ülése a 2017. december 6-ra tervezett MEÖT éves közgyűlésre készülve valósult meg.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.