ADVENTI ZENÉS ALKALOM A FELSŐBEN 2016.12.07.

Advent 3. vasárnapja előtti szombaton zenés áhítatot tartanak a Pesti Körzetben. Az alkalom 15 órakor adventi kézműves körrel kezdődik, majd Szabóné Papp Klára lelkész tart áhítatot. Az ünnepi készülődés alkalma koncerttel záródik, amelyen a Reménység Gyülekezet és a Felsőerdősori Gyülekezet zenészei szolgálnak.

ADVENTI PUSZTAÜNNEP - ÉVVÉGI TUDÓSPUSZTA 2016.12.06.

Kürtöspusztai adventi hétvégét szervez az óbudai gyülekezet lelkésze Pásztor Zsófia és a gyülekezet önkéntesei. A budapesti missziós csoport december 10-én szombaton reggel utazik le a Somogy megyei cigánygyülekezetbe, és advent 3. vasárnapját is a helyi gyerekek, családok között szolgálva töltik el.

AZ ÖKUMENÉ REFORMÁCIÓJA - ÜLÉSEZETT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG 2016.11.25.

November 24-én a MEÖT székházban ülésezett a Keresztény-Zsidó Társaság, az ülést Fischl Vilmost MEÖT főtitkár és Szécsi József KZST főtitkár nyitották meg. "Az ökumené reformációja - személyes beszámoló a lundi találkozóról" címmel Fabiny Tamás evangélikus püspök tartott referátumot. "Izgalmas időket élünk a kereszténységben" - fogalmazott a püspök, aki az 1999-es katolikus-evangélikus felek által aláírt Augsburgi Nyilatkozat után most a Lundi Állásfoglaláson is személyesen jelen lehetett, utóbbi helyen Ferenc pápával személyesen is találkozva. Beszámolóját követően Hegyi László miniszteri főtanácsadó tartott előadást "Megszólítás, befogadás, megőrzés - vallási közösségek a 21. században" címmel, többek között Magyarország újraevangélizálásának szükségességét hangsúlyozva. A záróelaődást Szécsi József főtitkár tartotta az aktuális társadalmi és vallási kérdések áttekintésével.

2016-OS MIX NAP 2016.11.22.

Az óbudai ifi volt idén a MIX nap házigazdája november 19-én. Az egynapos őszi ifi találkozóra nagy igény mutatkozik a fiatalok között, közel 70-en fordultak meg ezen a szombaton az egyházközpontban. A nap témájaként a különböző lelkiségi típusokkal foglalkoztak a résztvevők, a délelőtti főelőadást dr. Szalai András tartotta.

MISKOLCI TEMPLOM TERVEK 2016.11.16.
TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI! - LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ 2016. 2016.11.14.

A tanítványok kérése volt az idei mottója a novemberi lelkésztovábbképzőnek Budapesten. A bibliatanulmányokat idén a Szuhánszki Tamás, valamint a felszentelésükre készülő Gyurkó Donát és Pásztor Zsófia vezették. Dr. Patrick Streiff püspök a csütörtöki és pénteki napon kapcsolódott be a továbbképző programjába, amelynek különlegessége volt, hogy a téma kapcsán Stefan Zürcher svájci és Stefan Schröckenfuch osztrák szuperintendensek is tartottak előadásokat. A pénteki napon a svájci Connexio 7 fős vezetősége találkozott a lelkészekkel, majd a csoport a hétvégét már a Miskolci körzetben töltötte, ahol a miskolci, alsózsolcai és kistokaji metodistákkal is találkoztak.

MEGJELENT A FELSŐSORBAN HÍRLEVÉL! 2016.10.20.

Az októberi jubileumi hálaadó ünnepen (október 16-án) jelent meg a Felsőerdősori Metodista Gyülekezet hírlevele, Felsősorban címmel. Az Andrássy út mellett 100 éve működő-szolgáló közösség különleges vasárnapján az előző napon épített hálaoltárt a jelenlevő gyülekezeti tagok is kiegészíthették egy-egy hálatémával "felzászlózott" almával. Az istentiszteleten a gyülekezet köszöntötte tagjai sorában Gyurkó József ny. lelkészt és feleségét Katikát, valamint egy rendkívüli Cincinnati gyülekezeti üzenetet is meghallgathatunk. Utóbbi köszöntés apropóját az adja, hogy 1916-ban az első világháború közepén az épületünk egy cincinnati metodista hölgy, Mrs. Fanny Nast Gamble adományából lett megvásárolva. Az igehirdetés során dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens Isten kegyelmének gazdagságáról beszélt (Ef 1 alapján). Az alkalmat szeretetvendégség követte, majd 16 órától a Reménység Gyülekezet ünnepi istentisztelete.

VEZETŐI KVALITÁSOK - GLS2016 2016.10.12.

Bill Hybels, a 25 ezres taglétszámú Willow Creek gyülekezet vezető lelkésze, a GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia szervezője idén is a megnyitó előadást tartotta az őszi budapesti GLS találkozón. Előadásában 5 rejtett vezetői kvalitásra utalt, amelyet gyülekezeti vagy egyéb szervezeti vezetőként fejleszthetünk: 1. kitartás, 2. önismeret, 3. találékonyság, 4. önfeláldozó szeretet, 5. cél és értelem meghatározása. A kétnapos konferencián október 7-8-án összesen nyolcan vettek részt egyházunkból, legnagyobb létszámban (4 fő) a Kaposvári Körzet képviseltette magát Vigh Bence lelkész vezetésével.

IMATEREM AVATÁS MOSONMAGYARÓVÁRON 2016.10.08.

Különleges ünnepre került sor október első napján Nyugat-Magyarországon: Mosonmagyaróváron 45 fős imatermet szentelhettek fel a metodisták. A 15 órakor kezdődő avató istentiszteleten a liturgiát dr. Khaled A. László szuperintendens vezette, az igét dr. Hecker Frigyes ny. szuperintendens hirdette, a kántori szolgálatot Szabó Andor ny. lelkész végezte. Nyugat-Magyarország első metodista imaterme, amelynek felszerelését (székek, Úr asztala, szószék, kereszt, orgona) Stuttgart környéki metodisták ajánlották fel, az alkalomra megtelt a budapesti, győri, soproni és szombathelyi vendégekkel. Az Úr építi házat, ünnepelték a jelenlévők, az igehirdetés pedig arra figyelmeztetett, hogy a Szentlélek templomának az emberi szívnek kell lennie. Az alkalom során Dicsőfi Balázs átvehette a Pesti Körzet igehirdetői engedélyét. A kedves, napsütéses és áldott együttlét szeretetvendégséggel zárult a Zrínyi Miklós u. 18. szám alatti új imaházban, amely korábban családi házként funkcionált. Másnap, október 2-án Gyurkó József ny. lelkész szolgált a felszentelt imaház első úrvacsorai istentiszteletén.

MÜNSTERI KÓRUSFELLÉPÉS 2016.10.08.

2016. szeptember 23-30. között ismét Németországba utazott az Avasi Gimnázium kórusa Szuhánszki Tamás vezetésével. A miskolci Avasi Gimnázium és a münsteri Paulinum Gimnázium közötti partnerkapcsolat idén már 25 éves múltra tekint vissza. Az Avasi Vegyes karát metodista fiatalok is erősítették. Összesen hatan voltunk metodista gyülekezetekből, ezek közül hárman jelenlegi/régi avasisták vagyunk. A legnagyobb élményt számomra a két koncert jelentette, azon belül is a közös számok éneklése a német diákokkal. Az egyik koncert egy katolikus mise keretein belül zajlott, aminek a végén szokatlan módon állva tapsolt a közönség. A másik koncert a gimnázium aulájában volt, ami úgy fejeződött be, hogy a közönséggel együtt énekeltünk. Csodálatos élményekkel gazdagodtunk ezen a héten! (Szuhánszki Laura)

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
...akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. (Fil 2,15-16)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Női Csendesnapok
Nyíregyháza, 2016. október 6-9.

Országos Roma Csendesnapok
Alsózsolca, 2016. október 21-23.

Országos Hálaadó Nap
Szekszárd, 2016. november 5.




LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist Church



WIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.