KÜRTÖSPUSZTAI NYÁR 2017 2017.07.26.

Idén nyáron is több tábornak ad helyet a Somogy megyei kis falu, Kürtöspuszta. A Kaposvári Körzethez tartozó gyülekezet közösségi házában augusztus utolsó hétvégéjén lesznek az Országos Roma Csendesnapok. Augusztus 14-18. között Tudópuszta bevetés lesz a fővárosi metodisták szolgálatával. Ez utóbbival kapcsolatban közöljük az Óbudai Gyülekezet lelkészének, Pásztor Zsófinak a felhívását: "2009 nyarán kezdődött a barátságunk a Kürtöspusztán élő gyerekekkel. Azonnal megszerettük őket, mert felszabadultak, vidámak, őszinték, talpraesettek és gyönyörűek. Ettől kezdve egyértelmű volt, hogy újra keressük a találkozás lehetőségét. Ennyi év után már bátran emlegetem úgy az első imádságos gondolatokat, hogy Istentől jött elhívás."


LEGYEN KEGYELMES HOZZÁNK AZ ISTEN, ÁLDJON MEG MINKET! - MEGÉRKEZETT AZ ÚJ SZEGEDI LELKÉSZ 2017.07.24.

A 67. zsoltár első verseivel kezdte meg tegnap első szegedi istentiszteletét az új szegedi lelkész, Szuhánszki Tamás: "Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg minket, és ragyogtassa ránk orcáját." Az elmúlt héten költözött be a szegedi lelkészlakba Hetesről Tamás, aki két évig szolgált a Somogy megyei kis faluban és a Kaposvári Körzetben. Az istentiszteleten - amelyen a kántori szolgálatot Tamás édesapja végezte - a gyülekezet is köszöntötte az új pásztort, majd szeretetvendégséget tartottak az udvaron. Az első igehirdetés a magvető példázatáról szólt (Máté 13,3-8). Kívánjuk, hogy az igemagok jó földbe hulljanak és sokszoros gyümölcsöt teremjenek a fiatal lelkész új szolgálati helyén.

ICHTÜS CSERKÉSZ NAGYTÁBOR BUDAKESZIN 2017.07.07.

A 696. számú Wesley János Cserkészcsapat és a Budakeszi Metodista Gyülekezet temploma volt a házigazdája a július eleji protestáns nagytábornak. A tábort Szuhánszky Gábor lelkész-cserkész parancsnok vezette. Június 29 és július 2. közötti tábor három altáborban valósult meg, Luther-Kálvin-Wesley nevekkel. Esténként evangélizációs istentiszteletekre gyűlt össze a mintegy 60 fiatal. A záróistentiszteleten úrvacsorai közösségben ünnepelték a résztvevők a reformáció 500 éves jubileumát, az Isten kegyelmét Jézus Krisztusban!

SÁTORMISSZIÓS BEVETÉS 2017.07.06.

Egy hónappal a pünkösdi ünnepek után számolunk be arról, hogy a németországi Sátormisszió (Zeltmission) közreműködésével 5 napos missziós bevetés zajlott pünkösdkor három különböző helyszínen egyházunkban. Zala megyében, Szentmargitfalván június 3-án szombaton és másnap pünkösdvasárnap első alkalommal rendezett egyházunk és a helyi önkormányzat Családi Hétvégét, amely szabadtéri úrvacsorai istentisztelettel záródott, mintegy 30 fő részvételével. Az istentisztelet végén Reformációi Emlékkeresztet avattak fel a falu parkjában. Pünkösdhétfőn a Sátormisszió mobiltemploma, ugrálóvára és egyéb eszközei a Pesti Körzet missziós bevetését támogatták, amely a VII. kerületi protestáns egyházak szervezésében valósult meg a Fasori Reformációi Emlékpark szomszédságában. Június 6-7-én Szuhánszki Tamás lelkész vezetésével a Somogy megyei Hetesen tartottak szabadtéri rendezvénysorozatot, szabadtéri programokkal és nagyszabású evangélizációval, amelyre a meghívott hetesi családokon kívül a Kaposvári Metodista Gyülekezet tagjai is ellátogattak.

MI DOLGUNK A VILÁGON? - GYÜLEKEZETI TÁBOR ZÁKÁNYSZÉKEN 2017.07.05.

Ma kezdődik a budapesti Reménység Gyülekezet nyári tábora Zákányszéken, amelynek többek között soproni, szegedi, rúzsai résztvevői is lesznek. A szombatig tartó csendesnapok témája Nehémiás könyve lesz, és egy kérdés: "Mi dolgunk a világon?" A táborvezető Szabóné Papp Klára lelkész a következő sorokat írta a tábor beharangozójában: "Sokat foglakozott egyházunk a misszióra vonatkozó »stratégiákkal«. Nehémiás könyve egy olyan területre hívta fel most figyelmem, amire úgy vélem, nem fordítunk elég gondot, jelesül, a belső megújulásra. Hiába vannak nagyszerű ötleteink, tanulmányozunk jobbnál-jobb könyveket ebben a témában, ha ez a fajta megújulás elmarad."


BÚCSÚZIK A SZEGEDI GYÜLEKEZET LELKÉSZÉTŐL 2017.06.28.

Június 25-én vasárnapi istentisztelet és az azt követő szeretetvendégség keretében vett búcsút a szegedi gyülekezet Sztupkai Mihály nyugdíjba vonuló lelkésztől és feleségétől, Zsuzsától. Az 1999 óta Szegeden szolgáló lelkészünknek hivatali idejében ez volt az utolsó vasárnapi igehirdetése, melyen Lukács 14-ből a nagy vacsorára való meghívásról kaphattunk tanítást. A prédikációt követően a gyerekek majd a gyülekezet is elköszönt a lelkész házaspártól, akik a hónap végén Pécsre költöznek, hogy ott töltsék nyugdíjas éveiket. A szegedi lelkészi szolgálatot Szuhánszki Tamás fogja átvenni, akit nagy szeretettel várunk - tudósítanak a szegedi testvérek.

450 ÉVES A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 2017.06.26.

Az elmúlt szombaton ünnepi zsinaton emlékezett meg a Debreceni Nagytemplomban a hazai reformátusság 450 éves jubileumáról. 1567-ben éppen a Nagytemplom adott otthont annak a zsinatnak, amely elfogadta a zürichi reformátor Heinrich Bullinger által készített 30 cikkelyből álló ún. II. helvét hitvallást. A június 24-én tartott ünnepi zsinaton a hitvallás megújított fordítása (készítette: Buzogány Dezső) ismét elfogadásra került. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Áder János köztársasági elnök és Papp László Debrecen polgármestere. A nagyszabású ünnepi eseményen az evangélikus, metodista és baptista egyház képviselői is jelen voltak, továbbá a kárpát-medencei református egyházak püspökein kívül az amerikai, kanadai, brüsszeli reformátusok is képviseltetették magukat. A kora délután kezdődő úrvacsorai záróistentiszteleten Fekete Károly püspök hirdette Isten igéjét.

RÉVFÜLÖPI LELKÉSZKONFERENCIA 2017 2017.06.21.

"Az egyház/gyülekezet, mint missziói közösség." - ezzel a címmel kezdődött június 19-én hétfőn az idei Ökumenikus Lelkészi Konferencia a Balaton északi partján, Révfülöpön. A missziói találkozó mottó igéje: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (János 20,21) Részlet a konferencia szervezőinek programjából: "Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt. Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás. Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára." A konferencia záró úrvacsorai istentiszteletén pénteken dr. Hecker Frigyes metodista ny. szuperintendens fog igével szolgálni.

METODISTA KÁPOLNA SZÜLETIK KISVASZARON 2017.06.19.

Több éve dolgoznak nyaranta az El Paso-i metodista önkéntesek a Dombóvári Körzetben található Kisvaszaron egy pajta felújításon és átalakításon. Fontos mérföldkőhöz érkezett ez a projekt idén a tető felújításával. A helyi kis közösség egyre inkább használatba veszi a most születő kápolnát, amelyet németországi metodista testvérek segítettek felszerelni egyház bútorzattal. A 2017-es kisvaszari nyári missziós hét június 26-án, egy hét múlva kezdődik majd Mary White misszióvezető koordinálásával.

SZTUPKAI KRISTÓF BÚCSÚZTATÁSA 2017.06.18.

A ma délutáni istentiszteleten búcsúzott az Óbudai Gyülekezet Sztupkai Kristóf teológus hallgatótól, akit a 85. Évi Konferencián dr. Patrick Streiff püspök helyezett át a Pesti Körzetbe. Az istentiszteletet megelőzően szokásos évzáró kerti partit tartott a gyülekezet, amely ezen a vasárnapon a El Paso, Texasban működő St. Marks partnergyülekezet tagjaival is kiegészült. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Zsófia gyülekezeti lelkész végezte egy nyári sorozat induló prédikációjával a Római levél 12. fejezetéből: Okos istentiszteletet tartani, odaszánni testünket és életünket a hétköznapok természetes küldetése Jézus követésében - hangzott el az igehirdetésben.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.