KITÜNTETTÉK DR. FISCHL VILMOS MEÖT FŐTITKÁRT 2017.03.25.

A MEÖT főtitkára, dr. Fischl Vilmos állami kitüntetésben részesült. Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Dr. Fischl Vilmos főtitkárunk számára. E magas állami kitüntetést Balog Zoltán miniszter adta át a Pesti Vigadóban, március 15-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából, azért, mert dr. Fischl Vilmos, a MEÖT immár második ciklusú főtitkáraként az ökumené ügyét, közös céljainkat és értékeinket az Állam számára is építő módon képviselte. Főtitkár Úrnak imádságos szívvel gratulálunk, köszönjük odaadó szolgálatait, életére, további szolgálataira Urunk gazdag áldását kérjük!

"Tudom, kinek hiszek!" (2Timóteus 1,12)

Steinbach József, püspök, a MEÖT elnöke

CENTRÁLKONFERENCIA A REFORMÁCIÓ ÉVÉBEN ZWINGLI VÁROSÁBAN 2017.03.11.

A híres svájci reformátorok, Zwingli és Bullinger templomának közelében ülésezik a Közép- és Dél-Európai Centrálonferencia a zürichi Zelthof Metodista Gyülekezetben. A 15 országból érkező mintegy 80 küldött többek között az esedékes választásokat bonyolítja le a püspöki kerület bizottságai illetve munkacsoportjai számára. A konferencia megkezdte előkészíteni a 2021-es püspökválasztási folyamatot is. A küldöttek szombat reggel megemlékeztek Daniel Husser svájci és Jávor Ferenc magyar lelkészekről, valamint Franz Schäfer püspökről. A vendégek közt köszöntötték többek között a német, az észak-európai, az eurázsiai, a portugál és egy amerikai püspököket, valamint a brit és az olasz metodisták képviselőit. A magyar egyházat Ambrusz István és Schauermann Henrik laikus, valamint Kovács Zoltán és dr. Khaled A. László lelkészi küldöttek képviselik.

KÖLTÖZŐ MISKOLCI GYÜLEKEZET 2017.03.08.

Február utolsó vasárnapján tartott Apáczai Csere János utcai imaházában utoljára istentiszteletet a Miskolci Metodista Gyülekezet. A templomépítésre készülő közösség az átmeneti időszakban az utcában működő adventista közösség imaházát bérli ki: böjt első vasárnapján, március 5-én vezetett Kovács Zoltán lelkész először istentiszteletet az új helyen.

MEÖT KÖZLEMÉNY NAGYPÉNTEK KAPCSÁN 2017.03.08.

Budapest, 2017. március 8., szerda - A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe nagypéntek, amikor Jézus Krisztus megváltói tettére emlékezünk, aki az egész emberiségért vállalta a golgotai kereszthalált. Nagypéntek nélkül értelmetlen a húsvéti feltámadás üzenete. Ha nem állunk meg mi keresztények Jézus keresztjének közelében, akkor nem érkezünk meg a húsvéti üres sírhoz sem. Éppen a reformáció 500. évében a magyar kormány és a parlament részéről gesztus értékű volt nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása. Bízunk abban, hogy a parlament döntése, amellyel nagypéntek ünnepét munkaszüneti nappá nyilvánította, segíti a keresztyén hitünkhöz és értékeinkhez való ragaszkodásunk megszilárdulását. 

Steinbach József - elnök

Dr. Fischl Vilmos - főtitkár

BŰNVALLÁS NAGYBÖJT IDEJÉN - Ma van böjt 1. napja! 2017.03.01.

Istenünk, mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk, megvalljuk, hogy mégis könnyen elveszítjük a reménységünket. Istenünk, elfogadjuk kegyelmedet, megvalljuk, hogy nem adjuk tovább a bocsánatot embertársainknak. Istenünk, szeretjük elfogadó szavadat hallgatni, megvalljuk, hogy mi elítélő és kirekesztő szavakat mondunk embertársainknak. Istenünk, életedet adtad értünk, megvalljuk, hogy félünk az áldozathozataltól, és vétkes kompromisszumokat kötünk. Megállunk előtted, és kérünk: tisztíts meg minket, mutasd meg egyéni érdekeink szűk határa mögött a végtelen jövőt, táplálj és üdíts fel, vedd el félelmünket és szorongásunkat, amely távol tart tőled és embertársainktól. (Hálaadás és úrvacsora Nagyböjt elején, Liturgia gyűjtemény 2016)

VEZETŐI KONFERENCIA - Elöljárók csendesnapja a Reformáció Évében: "Értsétek meg, mi az Úr akarata" 2017.03.01.

Az Efézusi levél 5. fejezetének tanulmányozásával kezdődött az idei piliscsabai elöljárói csendesnap, amely idén nagy hangsúlyt fektetett a reformációi örökségünk felfedezésére és a mai egyházi, gyülekezeti vezetői feladataink megértésére. Az Efézus 5,17-hez kapcsolódó éves jeligénk napi bibliatanulmányait dr. Szalai András, Szuhánszki Tamás és Dicsőfi Balázs vezették. Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára, a Sola Scriptura elv mai aktualitásáról tartott előadást. Pásztor Zsófia és Gyurkó Donát lelkészek az evangélikus és református lelkiség összefüggésében világították meg a metodista reformátori örökség értékeit. A vezetői feladatokról dr. Tomka János (vezetői, fejlesztői, mentori szerepek), valamint Pásztor Zoltán és dr. Mármarosi András tartottak interaktív foglalkozásokat (gyülekezeti küldetésünk felfedezése).

„EZEN A KŐSZIKLÁN ÉPÍTEM FEL EGYHÁZAMAT!” - Aliansz Teológiai Műhely Piliscsabán 2017.02.28.

Már egy évtizede annak, hogy a Magyar Evangéliumi Szövetség vezetősége Aliansz Teológiai Műhely elnevezéssel, minden esztendőben továbbképzést szervez a szövetséghez tatozó, evangéliumi elkötelezettségű egyházi és felekezeti vezetők, valamint a különböző lelkiségi mozgalmak meghatározó személyiségei számára. 2017. február 21-én a Piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Központja adott ismét otthont a találkozónak. A mintegy negyven résztvevő közel húsz népegyházi, evangéliumi és karizmatikus hátterű magyarországi felekezetet és missziós szervezetet képviselt.


SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Magyarországi Metodista Egyház épületeinek energetikai felújítása 2017.02.22.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című (KEHOP-5.2.3. kódszámú) felhívás. A Magyarországi Metodista Egyház sikeresen pályázatot nyert KEHOP-5.2.3-16-2016-00013 azonosító számon „Magyarországi Metodista Egyház épületeinek energetikai felújítása” címmel. Az európai uniós támogatás eredményeként a Magyarországi Metodista Egyház 50,00 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.

Letöltés...

AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK... - CIGÁNYMISSZIÓS KONFERENCIA 35 METODISTA RÉSZTVEVŐVEL 2017.02.21.

"De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" (Ézs 40,31) - Február 4-én protestáns cigánymissziós konferencián vettünk részt a budafoki Baptista Gyülekezetben 35 metodista testvérrel az alsózsolcai, kisvaszari, abonyi, budapesti és pécsi gyülekezetekből. Református, evangélikus, baptista, pünkösdi felekezetű tesvérekkel találkozhattunk. Az igehirdető Dr. Csonka Arnold, cigány származású kaposvári egyetemi tanár, dékán helyettes volt. Arról a vágyról és célról beszélt az ézsaiási ige alapján, hogy szeretnénk meglátni a hazai cigányság Jézus Krisztusba vetett hit általi "szárnyra kelését". Kiváló bizonyságtételeket hallhattunk a drogfüggőségből, munkanélküliségből, betegségből való felállásról, "szárnyrakelésről". Az alsózsolcai metodista gyülekezetből Balog Ferenc testvérünk tett bizonyságot a börtönélet utáni ujjászületéséről.

FELSZENTELTEK BIZOTTSÁGA ÜLÉS BUDAPESTEN 2017.02.06.

Február 4-én szombaton ülésezett a Felszenteltek Bizottsága budapesti egyházközpontban, ahol mindenekelőtt a felszentelési és próbaidős jelentkezésekkel foglalkozott a hattagú testület. A délelőtt kezdődő és 14 órakor befejeződő ülésen emellett többek között az E-learning képzéssel, az aktualizálásra szoruló teológus szabályzattal és a megerősítendő mentori rendszerrel is foglalkoztak a jelenlevők.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Aki magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. (2Kor 9,10)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.