ORSZÁGOS ROMA CSENDESNAPOK JÓNÁS KÖNYVE KÖRÜL - 2018 AUGUSZTUSÁBAN 2018.09.07.

A visszajelzések, „morzsaszedő” értékelések, bizonyságtételek alapján nagyszerűen sikerültek ismét a kürtösi csendesnapok. Hálásak vagyunk az Úrnak, a támogatóinknak, a segítőinknek és mindenkinek, aki eljött a találkozóra! A körülményeink is javultak a konyhában és a szálláshelyen, központi támogatásból egy várva várt, nagy hűtőgépet, 15 új matracot és 30 párnát tudtunk vásárolni. A porladó régi, kórházi matracok és szétfoszló párnák egy részét le tudtuk cserélni. A csendesnapokat nyitó csütörtöki vacsoránkra a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével a 60 vendégünkön kívül a falusiakat is meg tudtuk hívni, volt bőven pizza, cola és gyümölcs. A lelki táplálék még ennél is felségesebb volt...


ŐSZI FELÚJÍTÁSOK 2018.09.06.

Az ősz beköszöntével több gyülekezetben is felújítások veszik kezdetüket. A Kaposvári Körzetben a kaposvári gyülekezet Tallián Gyula utcai imaházán az utcafronti ablakokat fogják cserélni és egyúttal az utcafrontot festeni. Budapesten, a Felsőerdősor utcai gyülekezet önkéntesei a hátsó udvar térkövezésének láttak neki tegnap Hanula András vezetésével. Bízunk benne, hogy az Úr áldása kíséri ezeket az építési projekteket, és nem fáradoznak hiába az építők! (127. zsoltár)

NAPKEZDŐ IMÁDSÁG 2018.09.04.

"Istenem! A mai, új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is bámulatba ejt, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked: a szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Teljes lényemet odaszánom arra a szolgálatra, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Te megérdemled. A gyülekezet is megérdemli. Ez a világ reménysége. Ámen"

METODISTA ÉVNYITÓK KÉT FŐVÁROSI ISKOLÁBAN 2018.09.03.

Szeptember 3-án hétfőn reggel 9 órakor két budapesti iskolában is metodista lelkészek szolgáltak a tanévkezdésben. A Forrai iskola évnyitó istentiszteletei a Kiscelli utcai egyházközpontban 9 és 12 órakor kezdődtek el, de a VII. kerületben ezen a reggelen ugyancsak egy metodista iskola kezdhette a 2018/2019-es tanévet. A Schola Europa iskola tornatermében 6 osztály sorakozott fel, akiket Kazarján Erzsébet igazgató asszony köszöntött, majd egyházunk szuperintendense és a Felsőerdősori gyülekezet megbízott vezetője Sztupkai Kristóf osztották meg igei gondolataikat. A gyülekezet vezetője, aki egyúttal az iskolalelkészi feladatokat is el fogja látni a következő időkben, ezekkel a szavakkal kérte Isten áldását az új tanévet kezdőkre:


ISKOLAKEZDÉS AZ ÚR SEGÍTSÉGÉVEL 2018.08.31.

A Kaposvári Körzet megújult honlapján (kaposvar.metodista.hu) olvastuk az alábbi hírt, amit örömmel osztunk meg: "A metodista egyház központi hozzájárulásával és a Re-Formáló Egyesület nagylelkű adományaival egy kis segítséget adhattunk 45 kürtöspusztai és pusztakovácsi iskolásnak az évkezdéshez. Hálásak vagyunk önkénteseinknek, akik a csomagok beszerzésén és összeállításán fáradoztak. Imádságban azt kértük, hogy az Úr Jézus segítse tanulóinkat az idei tanévben, és adjon sok erőt, kitartást és sikerélményt a tanulmányokhoz. A kürtösi missziónk nagy álma egy évközi tanoda kialakítása. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy legyen meg ebben Isten akarata!"

LÁTOGATÁS AZ ÚJ METODISTA ISKOLÁBAN, A SCHOLA EUROPÁBAN 2018.08.30.

A nyári szünet utolsó hetében egyházunk szuperintendense, a központi iroda vezetője, valamint az oktatási és jogi referensünk meglátogatta a szeptember 1-től egyházi fenntartásba kerülő új metodista iskolát, a VII. kerületi Schola Europát. Az augusztus 29-i látogatáson Sztupkai Kristóf leendő iskolalelkész is részt vett. A találkozó során dr. Kazarján Erzsébet igazgatóval és Horváth Andrea gazdasági vezetővel áttekintették az iskolakezdés kapcsán hátralevő teendőket, valamint az Murányi utcai iskola épületet is körbejárták. Az iskolai évnyitót szeptember 3-án hétfőn 9 órától tartják. Isten áldását kívánjuk az új tanév kezdetén ebben az új egyházi iskolában tanulókra és tanítókra!

METODISTA SZOLGÁLAT A DOMBÓVÁRI ROMA NAPON 2018.08.29.

Augusztus 25-én szombaton a dombóvári roma napon újra szolgáltak a metodista testvérek. Hecker Márton új dombóvári lelkész igei üzenettel szolgált, az alsózsolcai roma kórus tagjai pedig Erdei-Nagy László lelkész vezetésével a tavalyi évhez hasonlóan dicsőítéssel vettek részt a roma napban. Bízunk abban, hogy a hangzó és énekelt ige sokak szívét megérintette. A zsolcai testvérek idén is a kürtöspusztai országos roma csendesnapokról jöttek el, hogy Ligorovics Zsolt roma kisebbségi önkormányzati elnök meghívására Dombóváron szolgáljanak.

JÓZSEF TÁBOR ÓBUDÁN 2018.08.27.

Ma kezdődött az Óbudai Gyülekezet nyárvégi napközis tábora "József élete - Elképesztő utazás" címmel. A táborba 6-11 éves gyerekeket várnak a szervezők. Reggel fél 8-tól már ügyeletet tartanak a gyerekeknek, a program 9 órától indul, a foglalkozások délután 16 órakor érnek véget. A tábort, amely pénteken záródik, Schauermann Andrea, Balla Fruzsina és Pásztor Flóra vezetik.

TEGNAP KEZDŐDÖTT AZ ORSZÁGOS ROMA CSENDESNAP KÜRTÖSPUSZÁN 2018.08.24.

Isten kegyelméből idén is sor kerül a nagy találkozóra. A programot Kurdi Zoltán roma missziós koordinátor állította össze és küldte ki az érintett roma gyülekezeteknek. Imádkozzunk a csendesnapok áldásáért! Több körzetből is autóval érkeznek résztvevők. A szervezők a gyermekfoglalkozásokat is szerveznek, az igei szolgálatokat Jónás könyvének igéje alapozza meg: "„… megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg.” (Jónás 3,10 b)


BOLDOG NÉP AZ, AMELYNEK AZ ÚR AZ ISTENE! - A MONETA – SZEGED PARTNERKAPCSOLAT ÚJABB FEJEZETÉRŐL PÁR SORBAN... 2018.08.23.

A 144. zsoltár záró versével köszöntük meg a monetai Bethlehem gyülekezetnek és a hozzánk látogató hétfős missziós csapatuknak a Szegeden végzett odaadó szolgálatukat idén nyáron. Jelenlétükben az örömnek azt a formáját tapasztalhattuk meg, amely az Úr iránti szeretetből következik, áldást hozva a közösség minden tagjára. A találkozást a szokásosnál talán nagyobb izgalom előzte meg, hiszen az eddigi küldöttségeiket hittantáborokba hívtuk segítőként. Idén váltottunk, és két új szolgálati területen voltunk közös misszióban.


Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Krisztus önmagát adta értünk, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Tit 2,14)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Őszi lelkésztalálkozó
Budakeszi, szeptember 17-18.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.