KATOLIKUS PAPOK-PROTESTÁNS LELKÉSZEK: 4-0 2017.10.08.

Barátságos mérkőzést játszottak a Reformáció 500. jubileumi éve alkalmából a katolikus papok és a protestáns lelkészek. A délután három órakor a felcsúti Pancho Arénában kezdődő mérkőzést 4:0 arányban a kék mezben játszó katolikus csapat nyerte. A fehér mezes protestáns lelkészek csapatában református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi lelkipásztorok, vagy teológushallgatók játszottak. Metodista részről Szuhánszki Tamás szegedi lelkész és Vadászi Dániel óbudai teológushallgató vettek részt a "színes" csapatban, amely sajnos első alkalommal játszott együtt ebben a felállásban. A szervezők szándéka szerint hagyományteremtő volt a mai nagyszerű kezdeményezés, bízunk benne legközelebb a protestánsok is eljuthatnak a gólig vagy akár a győzelemig is!

GLS- NEMZETKÖZI VEZETŐI KONFERENCIA 2017 2017.10.07.

A GLS (Global Leadership Summit) egy több napos, élő dicsőítést, lenyűgöző művészi betéteket, világszínvonalú előadókat felvonultató esemény, mely videós kivetítéssel több mint 59 nyelvre kerül lefordításra. 2017-ben is olyan egyházi és egyéb társadalmi területekről érkeztek résztvevők, akik elkötelezettek abban, hogy jobb vezetővé váljanak. Az október 6-7-i konferencián az előadók idén is a vízió, inspiráció és praktikus képességek egyedi keverékét hozták el számunkra, melyeket akár azonnal elkezdhetünk alkalmazni munkánk, szolgálatunk során. A konferencia többek között az alábbi témakkal is foglalkozott: ötletek megvalósítása; csapatmunkát elősegítő értékek; kulturális különbségeken keresztül is hatékony vezetés; érzelmi intelligencia erejének hasznosítása, stb. A metodista egyházból idén Nyíregyházáról, Mosonmagyaróvárról, Szegedről, Kaposvárról, Hetesről, Budakesziről érkeztek résztvevők.

LÁTOGATÁS A MARONITA (LIBANONI) PÁTRIARKÁNÁL 2017.10.06.

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) kiemelt figyelmet fordít a Közel-Keleten élő keresztények helyzetére és a napjainkban feszítő migrációs problémákra, valamint a megoldások lehetőségeire. Ennek megfelelően a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnöksége döntése értelmében 2017. szeptember 28–30. között dr. Fischl Vilmos főtitkár vezetésével MEÖT delegáció utazott Libanonba, ahol megbeszéléseket folytatott Őszentsége Bechara Boutros al-Rahi maronita pátriárkával.


REFORMÁCIÓI EMLÉKÜLÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN 2017.10.05.

Reformációi emlékülést tartottak a Parlament Felsőházi Termében október 5-én az 500 éves reformációs jubileum kapcsán. A házigazda köszöntést Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke tartotta, majd egyházi köszöntőt mondott Kató Béla kolozsvári református püspök. Ünnepi előadásokat tartottak Kósa László professzor (A magyarországi protestantizmus történeti sajátosságai címmel) és Prőhle Gergely főigazgató (A reformáció és a magyar irodalom címmel). Az ünnepi ülés különleges percei voltak, amikor a politikai vezetők az Istennel, hittel, protestantizmussal való személyes kapcsolatukról vallottak (Balogh Zoltán miniszter, Magyar Levente miniszterhelyettes, Hoppál Péter államtitkár és Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes). Egyházunkat Khaled A. László szuperintendens és Csernák István ny. szuperintendens képviselték.

ALPHA KURZUS INDULT MA ÓBUDÁN 2017.10.04.

Az Óbudai Metodista Gyülekezet és az egyik kerületi plébánia idén ősszel is együtt kezdte el az Alpha Kurzust. A ma induló találkozó sorozatra készülve az alábbi imádságot olvashattuk a kiscelli levlistán: "Hálát adunk neked, Mennyei Atyánk, hogy ismét Alpha kurzust indíthatunk itt, Óbudán, közösen. Megváltó Jézusunk! Benned bízunk, és Rád tekintünk, aki lehajoltál hozzánk, életedet, idődet és szenvedésedben irgalmadat ajándékoztad nekünk. Te kiválasztottad, majd szétküldted tanítványaidat a világban, hogy hirdessék az örömhírt, és megismertessenek Téged az emberekkel. Te ma is kiválasztasz „emberhalászokat”, szeretetteljes szolgálatra hívod meg őket. Dicsőség és hála neked, Urunk, mert most is itt vannak, akiket meghívtál: jelen vannak Benned és általad, és készek szolgálni Téged. Köszönjük, Urunk, hogy a Te akaratodból és a Neked szentelt segítői akaratokkal 12 héten át heti egy estét adhatnak Neked és olyan embertársaiknak, akik megismerni vágynak Téged! Gyermeki szívvel kérünk, hogy tölts el minket bátorsággal és állhatatossággal, hogy merjük időnket, energiánkat, figyelmünket, kitartásunkat és legjobb tudásukat adni Érted."< br>

FELEKEZETKÖZI IMANAP NYÍREGYHÁZÁN 2017.10.02.

Szeptember utolsó napján imádságos csendesnapot szervezett Pásztor István Nyíregyházán, mintegy 100 fő részvételével. A szombati alkalmon szolgált Szilágyi András tolószékes református laikus igehirdető Kenderesről, Granville Pillar a nyíregyházi metodista gyülekezetből, ifj.Pocsai Sándor református lelkész Csongorról (Kárpátalja), Berta Csongor laikus igehirdetős Révkomáromból (Felvidék), egy független, baptista jellegű gyülekezetből, Gál Lajos baptista lelkész Derecskéről. A másnapi istentisztelet előtt a reggeli imaórát Berta Csongor tartotta, az igehirdetést Kriszt István végezte, aki Hecker Márton metodista lelkész mellett az úrvacsorai szolgálatban is segített.

ÚJ E-LEARNING KURZUS INDULT 2017.09.29.

Ma érkezett haza a Reutlingeni Teológiai Szemináriumból Vigh Bence kaposvári és Pásztor Zsófia óbudai lelkész, akik az elmúlt héten vettek részt egy néhány napos konzultáción. Az európai metodista képzési program különösen azon országok lelkészeit fogadja, amelyek nem rendelkeznek saját metodista teológiai iskolával. A most kezdődő tanév a 2017-2020-as képzési ciklusban egyháztörténeti, dogmatikai, etikai és egyházszervezeti tárgyakban nyújt továbbképzési lehetőséget a bekapcsolódó hallgatóknak! A bölcsesség Istenének áldásait kívánjuk a képzésbe most bekapcsolódó két magyar lelkipásztornak!

ELNÖKI TALÁLKOZÓ NÁGOCSON 2017.09.28.

Négy kisegyházi vezető tett ma intézményi látogatást Nágocson, a Hetednapi Adventista Egyház szociális központjában. A dél-dunántúli kis településen az adventista, baptista, metodista és pünkösdi egyház "elnökei" meglátogatták a rehabilitációs otthont, az idősek otthonát és az anyaotthont is, majd a látogatás végén a helyi imateremben tartottak imaközösséget, Ócsay Tamás adventista elnök vezetésével.

BESZÁMOLÓ AZ ÚJ DRÁVASZABOLCSI MISSZIÓBÓL 2017.09.27.

Idén januárban indult a baranyai Drávaszabolcson misszió, amelyről a pécsi lelkész, Kurdi Zoltán küldött beszámolót: "A siklósi istentiszteletekre járó, nemrégen megtért drávaszabolcsi Misingyáné Baksa Lívia segítségével szerveztünk egy kört érdeklődőkből a helyi könyvtárban, melynek vezetője Lívia, aki Godisán szociális gondozó. Kedd esténként tartjuk az összejöveteleket, melyek bibliaóra jellegűek. Ha fiatalok jönnek velem segíteni, akkor külön gyermekfoglalkozást is tartunk Lívia és egy másik testvér gyermekeinek és barátaiknak. Felnőttek és gyermekek jöttek kezdettől, átlagosan nyolc-tíz fő. Újabban Siklósról is viszek magammal testvéreket, illetve Harkányból, mert részükre csak havi egy istentiszteleti szolgálatunk van, amit néhányan kevesellnek - azok közül, akik más gyülekezetbe nem járnak. Tavasztól átköltöztünk a kultúrházba. A nyári időszakban is megtartották az összejövetelt Lívia vezetésével. Lívia a baptista teológia szociális lelkigondozói szakára jár, több biblikus tárgyat is tanul. Saját autójával is segít azoknak eljutni a drávaszabolcsi és siklósi összejövetelre, akiknek szüksége van rá. Fiatal anyák, özvegyek, szenvedélybetegséggel küzdő, eladósodott emberek és két-három férfi járnak az összejövetelekre. A csoport tagjai az egymás között a rászorulókat többféleképpen segítik. Egyik résztvevőnk így írt egy levelében : >>Sokat köszönhetek nektek! Szeretek ide járni. Egymás meghallgatása, az értő figyelem, az igék, a bizonyságok, az élettörténetek hallgatása mind-mind hozzájárul hitéletünk gyarapodásához...<<" Isten áldását kérjük erre az új csoportra!

"SPORTDIPLOMÁCIAI EREDMÉNYEK" - DÁN-MAGYAR GIMNÁZIUMI TALÁLKOZÓ 2017.09.26.

A dán-magyar gimnáziumi találkozó folytatásaként hétfőn egy közös sportdélután szerveződött a fővárosi Olimpiai Parkban, ahol fiúk és lányok, dánok és magyarok vegyesen alkottak négy csoportot. Így megvalósult annak lehetősége is, hogy nem két nemzet küzdött meg egymással, hanem közösen élhették át a fiatalok a játék és összefogás örömét. A barátságos mérkőzés meghozta "sportdiplomáciai eredményét" abból a szempontból is, újabb barátságok épültek. A sportdélutánt Nyíri Zsolt és Csontos Ivett szervezte.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,49)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.