AZ EGÉSZSÉGES CSALÁD - WESLEY NAP VOLT BUDAPESTEN 2018.10.20.

Az Üdvhadsereg Bajnok utcai központja adott helyszínt 2018-ban a Wesley Teológiai Napnak. A családok évében Az egészséges család témát biblikusan Csernák István ny. metodista szuperintendens alapozta meg előadásával (Családok a Bibliában). Seben Glória evangélikus lelkész-teológus az istenképünk családi vonatkozásait tárgyalta (Istenképünk családi vonatkozásai és sérült istenképünk gyógyítása), végül Schauermann Andrea a Reménység Magjai Alapítvány igazgatója a hit közvetítésének családi vonatkozásait tárta fel (A hit átadásának lehetőségei a családban). Az idei teológiai napra készült el a Reformáció egykor és most című WTSZ tanulmánykötet, amely a tavalyi konferencia előadásait gyűjti egybe. A Wesley Szövetség harmadik tanulmánykötete megvásárolható 500 ft-ért.

ESZSZÖV TALÁLKOZÓ VOLT DR. SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTESSEL 2018.10.18.

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elfogadta az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének meghívását és október 17-én szerdán délután találkozott a szervezet tagegyházainak képviselőivel. A tanácskozást, testvéri beszélgetést Pataky Albert pünkösdi elnök vezette. A találkozón a tagszervezetek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A bevezető áhítatot Mézes László a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet ny. lelkipásztora vezette, a metodista egyházat Khaled László szuperintendens és Pásztor Zoltán elöljáró képviselte.

NORVÉG METODISTA LÁTOGATÁS BUDAPESTEN 2018.10.13.

Október első vasárnapján Terje Nilsen norvég metodista lelkész hirdetett igét a Felsőerdősori Gyülekezetben. Prédikációjának középpontjában az egyházon belüli és azon kívüli misszió állt. Az istentiszteleten a 42 fős norvég csoport mellett amerikai és német vendégeink is közöttünk voltak, így az imaterem szépen megtelt. A vendégeket az istentiszteletet követően a megújult udvaron szeretetvendégségre is invitálták.

MÁSODIK KIÁLLÍTÁS A BUDAKESZI TEMPLOMBAN 2018.10.12.

Október 5-én nyílt meg a második időszakos kiállítás a Budakeszi Metodista Templomban. Lövith Egon (1923-2009) kolozsvári szobrász, festő, grafikus biblikus témájú grafikái október 27-ig lesznek megtekinthetők. A Dombóváron készült 13 grafikát Szuhánszky Gábor lelkész mutatta be a megjelent vendégeknek a megnyitón. Az alkotó munkáit péntekenként és vasárnaponként, illetve az előre egyeztetett időpontokban tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás mottója: „Ha hallgatsz rá, azt ígéri: Megáldalak téged, áldás leszel, megáldatnak benned a föld minden népei.” (1Móz 12,2-3)


ÁLLAMTITKÁRI LÁTOGATÁS KÜRTÖSPUSZTÁN 2018.10.11.

Október 11-én csütörtök kora délután több órás látogatást tett a Somogy megyei Kürtöspuszán és a szomszédos Somogyfajszon Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár és munkatársa Rácz Tibor egyház referens. Az államtitkár a metodista egyház kürtöspusztai tanoda indításának lehetőségéről tárgyalt a Kaposvári Körzet vezető lelkészével, Vigh Bencével, aki a somogyfajszi általános iskolában tartott hittanórára is beinvitálta a vendégeket.


ÖKUMENIKUS LELKÉSZKÖR A FELSŐBEN 2018.10.10.

2018. október 9-én a pesti belvárosi ökumenikus lelkészkör a felső erdősori metodista gyülekezetben találkozott. Az együttlét elején Sztupkai Kristóf Jézus követéséről tartott áhítatot a Mk 8, 27-38 alapján, melyet imaközösség követett. Ezt követően dr. Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök több témát érintő visszatekintő beszámolóját hallgatták meg a jelen levő lelkészek és prédikátorok.

ÖKUMENIKUS KÖNYVEST - METODISTA KÖNYVBEMUTATÓ 2018.10.09.

Az Ökumenikus Tanács első alkalommal szervezte meg ma az Ökumenikus Könyvestet, amelyen tíz különböző egyház illetve kiadó mutatta be legújabb kiadásait. Az egyes könyvbemutatókra 10-10 perc jutott, így kerültek sorra többek között a Kálvin, a Luther, a Szent István Társulat kiadók, valamint a metodista, baptista és pünkösdi egyházak. A metodista egyház ezen az estén mutatta be Walter Klaiber püspök "Beszélgetés Istennel - Bevezetés a Miatyánkba" című kötetét, amelyet Schauermann Henrik fordított, a Pécsi Gyülekezetből. A könyv mától megvásárolható, 700 forintos áron. Bízunk abban, hogy a kötet az egyéni elcsendesedés, és imádságos alkalmaink segítőjévé válhat.

ÚJRA SZOLNOK-ÓBUDA TALÁLKOZÓ 2018.10.08.

A korábbi hagyományt felelevenítve a Szolnoki Gyülekezet október első vasárnapján újra meghívta az Óbudai Gyülekezetet. Az október első vasárnapján tartott találkozó közös istentisztelettel kezdődött, amelyre szépen megtelt az imaterem, csaknem 70 emberrel. A hálaadó istentiszteleten bizonyságtételek hangoztak el, majd Péter elhívásának története alapján ("Ezentúl emberhalász leszel") Pásztor Zsófia óbudai lelkész hirdette az igét. Az igehirdetésében Isten ajándékainak felismerésére és a belé vetett bizalomra biztatott. Ezek alapján bontakozhat ki küldetésünk a világban - mondta. Az alkalom után a szolnokiak bőséges vendéglátásával közös ebéd, beszélgetés, missziós beszámoló, majd játék következett. A testvéri szövetséget az úrvacsorai közösség mélyítette el, amelyet Szuhánszky István szolnoki lelkész vezetett.

VASÁRNAP ZÁRÓDIK A 2018-AS TEREMTÉS HETE 2018.10.06.

Szeptember utolsó és október első vasárnapja között tartják a keresztény felekezetek a Teremtés Hetét. A holnap záródó hétre a magyarországi Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport idén is elkészítette munkafüzetét, amelynek mottója ez volt: "Közösségben a teremtett világért - Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20)" Az idei füzet is letölthető a www.teremtesunnepe.hu oldalról. Innen idézünk az egyházi vezetők meghívásából: "A Teremtés hete alatt összefogunk, hogy együtt örüljünk a teremtés ajándékainak és gondolkodjunk azon, hogy hogy törődünk vele. Ez az időszak értékes lehetőség, hogy megálljunk egy pillanatra a mindennapokban és elgondolkozzunk az élet szövetén, amelynek mi is részesei vagyunk."


MINISZTERI BIZTOSI LÁTOGATÁS 2018.10.05.

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2018. augusztus 1-től nevezte ki miniszteri biztossá dr. Németh Emma szociális testvért, a 3/2018. (VII. 26) TNM utasításban meghatározott, az egyházi intézményekre vonatkozó szabályozás, valamint azok állami támogatásával kapcsolatos kérdések tekintetében a kormányzati szervek és az egyházak közötti kapcsolatok koordinációjára. A miniszteri biztos egyházunk szuperintendensének meghívására október 4-én délelőtt meglátogatta új egyházi iskolákat, a VII. kerületi Schola Europa iskolát, ahol dr. Kazarján Erzsébet igazgató az iskola épületén is körbevezette a vendéget, akivel egyes órákra is belátogattak. A találkozón dr. Barta Katalin egyházunk oktatási és jogi referense is részt vett.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Őszi lelkésztovábbképző
Budapest, november 13-16.

Országos Hálaadónap
Budapest, november 14.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.