TAGFELVÉTELI ÜNNEP SOPRONBAN 2019.01.22.

Talán első alkalommal került sor Sopronban metodista tagfelvételi ünnepségre. A január 21-én hétfőn tartott istentiszteleten három testvér döntött úgy, hogy elkötelezi magát Krisztus követésére és felelősségteljes tagként csatlakozik a metodista egyházhoz is. Az igehirdetés szolgálatát és a tagfelvételt Szuhánszky Gábor budakeszi lelkész végezte. A lelkipásztor az Efézus 4,1-6 alapján arra az öt nagyon fontos jellemvonásra hívta fel a gyülekezet figyelmét, amelyek szükségesek az elhívatáshoz méltó élethez: " Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben."

TÖREKEDJ AZ IGAZSÁGRA - KEZDETÉT VETTE A 2019-ES ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019.01.21.

Budapest – 2019. január 20-án a Deák téri evangélikus templomban tartották az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletét. Az eseményen szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét hirdetett Bogárdi Szabó István református püspök. Kondor Péter evangélikus püspök, vendéglátó Deák téri lelkész köszöntése után Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára szólt az idei imahét jellegzetességéről. Az ökumenikus imahét témáját, mottóját és imafüzetét minden évben más nemzet keresztény egyházai állítják össze, az idei imahét anya­gát az indonéz öku­me­ni­kus cso­port ké­szí­tette. Az ünnepen a Szentlélekért imádkozott Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, és bűnvalló imádságot mondott Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Papp János baptista egyházelnök igei felolvasását követően (Lk 11,37–44) szentbeszédet tartott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. (A beszédet cikkünk csatolmányában olvashatják.) Khaled László metodista szuperintendens olvasta fel ezután az ószövetségi igeszakaszt, 5Móz 16,18–20 verseit, igét hirdetett Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök. Az Apostoli hitvallás és elköteleződés után mindenki felírhatta egy lapra egy konkrét elhatározását, melynek megcselekvését ezen a héten az irgalom és az egység érdekében vállalja. Az összegyűjtött lapokból aztán az istentisztelet végén mindenki vehetett egyet, hogy imádkozzon a másik által vállalt feladatért. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházközség püspöke, a MEÖT elnöke közbenjáró imádságot mondott, majd Fischl Vilmos az üldözött keresztényekért imádkozott. Az istentiszteleten a MEÖT tagegyházainak lelkészei szolgáltak, és jelen volt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották. A program Magyarországon mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza. (Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus)

KELJ FEL, ERŐD FELETT VALÓ ÚT VÁR RÁD... - KÖRZETI KONFERENCIA VOLT DOMBÓVÁRON 2019.01.20.

"Kel fel, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!" (1Kir 19,7) - ezzel az igével kezdte tegnap első körzeti konferenciai jelentését Hecker Márton Dombóváron, aki 2018-ban érkezett Nyíregyházáról új szolgálati helyére. A lelkészi beszámoló tavaly nyártól kezdődően tekintett vissza a körzet életére, összefoglalva az öt különböző terület missziós kérdéseit, feladatait. A jelenlevő majdnem harminc fős tagság egy dombóvári házicsoport elindítása mellett döntött. Az idei fontos programok sorában kiemelésre került a márciusi evangélizációs sorozat, a nyári gyülekezeti tábor, amelyet Patcára terveznek, és a müncheni partnergyülekezet októberi látogatása. A lelkészi jelentés mellett beszámolók hangoztak el a gyermek és ifjúsági misszióról, a körzet ingatlan kérdéseiről, pénzügyeiről és statisztikai változásairól.

ÚJÉVI HANGVERSENY BUDAKESZIN - FÓRIS SZILÁRD ÖNÁLLÓ ZONGORAESTJE 2019.01.18.

Csoma József kiállításának zárása alkalmából Fóris Szilárd egy különleges "utazásra" invitálja a közönséget a lélek legmélyebb rétegeibe. A meditatív jellegű koncert improvizatív kompozíciók által segíti a hallgatóságot átlépni a hétköznapok sűrű zajából a lélek belső csendje és Isten felé. Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját 2018. január 18-án pénteken 19 órakor a Budakeszi Metodista Templomban (cím: Rákóczi u. 2.). Házigazda: Szuhánszky T. Gábor lelkész.

ELNÖKI TALÁLKOZÓ PÉCELEN 2019.01.17.

Az öt kisegyházi elnök idei első találkozója volt ma Pécelen. Az adventista, metodista, baptista, pünkösdi egyházak és az Üdvhadsereg vezetői az Adventista Egyház péceli székhelyén találkoztak január 17-én szerda délután. A 2019-es év első elnöki találkozóján vendégként részt vett Soltész Miklós egyház, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Fedor Tibor az államtitkárság főosztályvezetője, akik tájékoztatást adtak az idén áprilisban életbe lépő új egyházi törvényről. A jelenlevők az aktuális hazai és nemzetközi egyházi kérdésekről folytattak beszélgetést, végül a házigazda, Ócsai Tamás adventista egyházelnök, a Róma 13,1-3 és az 1Kor 3,9-14 alapján osztotta meg igei gondolatait az Isten szolgálatáról: "Mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni."

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019 2019.01.16.

Az Ökumenikus Imahét 2019. január 20.-27. között lesz. Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20) Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án, vasárnap 18:00 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Dr. Szabó István, református püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői. Az idei imahét anyagát az indonéz keresztények állították össze, akiknek országában az egymás ellen forduló radikalizmus figyelhető meg (az országnak csupán 10%-a keresztény). Ebben a környezetben a keresztény közösségekben újra tudatosult az egység fontossága.

IMÁDSÁGOS GONDOLATOK SPURGEONTŐL 2019.01.15.

A prédikátorfejedelem szavai az imádságról.

IMAHETEK HÓNAPJA - 2019 JANUÁR 2019.01.13.

Ma ért véget a 2019-as Aliansz Imahét, amelynek fő témája az egység volt. Egész héten sokat hallhattunk Jézus főpapi imájáról, amelyben a mai hívőkért is könyörgött, közbenjárt, hogy "mindnyájan egyek legyenek". A legközelebbi ima sorozat január 20-án vasárnap kezdődik. Az Ökumenikus Imanyolcad idén a Deák téri evangélikus templomban veszi majd kezdetét, de az egész országban együtt ünnepelhetjük az egységet Jézus nevében.

MEGKÖNNYEBBÜLÉS BULGÁRIÁBAN 2019.01.12.

A bolgár parlament elfogadta az új vallási törvény végleges változatát - miután elhagyta a leginkább tiltó rendelkezéseket. Metodisták és más kisebbségi felekezetek hívei hálásak és megkönnyebbülésüket fejezték ki. Első változatban az új vallási törvény olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek korlátozták volna számos evangéliumi egyház jövőbeli szolgálatát, vagy amelyek még létezésüket is veszélyeztették volna. A korábbi javaslat azt tervezte, hogy a külföldi szervezetek számára lehetetlenné teszik a bolgár vallási közösségek pénzügyi támogatását. Emellett megkérdőjelezték volna azoknak a lelkészek az elismerését, akik külföldön végezték el teológiai képzésüket. A javasolt módosítások a radikális iszlám hatások ellen irányultak; ezek azonban komoly hatással voltak a bolgáriai metodista egyházra is, amely egy világméretű egyház része. Sőt, sokkal nehezebb és bonyolultabb lett volna a közép- és dél-európai metodista püspök számára is, hogy betöltse Bulgáriában vezető szerepét. A parlament első olvasatát imádság, sok intenzív beszélgetés és számos konkrét akció követte. Figyelemre méltó lépések történtek a médiában, több ezer levél és e-mailt íródott a bolgár döntéshozóknak: külföldi kormányok képviselői, valamint olyan európai szervezetek képviselői, mint az Európai Egyházak Konferenciája erősen kiálltak a bolgár vallásszabadság mellett. Emellett Bulgária fővárosában, Szófiában és más bolgár városokban hét héten át tartó nyilvános imatalálkozókat és békés tiltakozó gyűléseket tartottak.

WESLEY ISKOLA TANÍTÁS - FOLYTATÓDIK A 2018/2019-ES TANÉV 2019.01.11.

A 2018/2019-es tanév őszi szemeszterének január 11-én és 12-én van az utolsó tanítási napja a Wesley bibliaiskolában. A Wesley Teológiai Szövetség oktatási programjában tavaly szeptemberben már két évfolyamon oktatnak a szövetség tagszervezeteinek tanárai. A januári hónapban a hallgatók vizsgáznak illetve a vizsgafeladataikat készítik el. A tandíjas bibliaiskola kettő, négy és hatéves képzéseket kínál fel a hallgatóknak. A kétéves bizonyítvány a Lelki formálódás címmel készíti fel a tanulókat a gyülekezet szolgálatokra.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Vezetői Konferencia - Elöljárók Csendesnapja
Piliscsaba, 2019. február 21-23.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.