FORRAIS TANÉVKEZDŐ TANÁRI CSENDESNAP 2018/2019 2018.08.17.

Augusztus 21-23-án a Kiscelli gyülekezetben lesznek évkezdő tanári csendesnapok, amelyet Pásztor Zsófi iskolalelkész, és Szabados Sándor hitoktató fognak vezetni. A csendesnap témáját Jeremiás prófétai üzenete adja az agyagról, az Isten kezében való formálódásról. A kétnapos alkalmon mintegy 50 fő vesz részt, kiscsoportos beszélgetésekkel, csapatépítő foglalkozásokkal. Augusztus 23-án az évkezdő tanári értekezletet is az egyházközpontban tartják meg a Forrai pedagógusai.

ANGOL TÁBOR SZEGEDEN 2018.08.16.

Július 31. és augusztus 1. között került megrendezésre az angol tábor Szegeden. Már a szombati nap folyamán lelkesen vártuk az amerikai partnergyülekezetünk tagjait a Virginia-i Moneta-ból, azonban valami oknál fogva félúton vissza kellett fordulniuk. Így csak vasárnap délután érkeztek meg Szegedre. Sajnos a közös istentisztelet így elmaradt, de a hétfői előkészületek után közös imaórát tartottunk, így kértünk áldást az előttünk álló táborra. Az alkalmak két csoportban folytak, és az elmúlt évekhez képest abban változott a dolog, hogy az amerikai testvérpárok vezették az órákat. Segítők pedig fordították angolról magyarra. Nagyon kreatív, játékos, interaktív órákon vehettek részt a jelentkezők. Közben pedig a férfiak fent a tetőtérben a padlásszobát újították fel. Majdnem minden estét együtt töltöttünk a hét metodista amerikai testvérünkkel, búcsúzáskor érezni lehetett, hogy nehezen sikerül elválni. Hálásak vagyunk értük az Úrnak, ezért a kapcsolatért, ami tovább folytatódhat. (Szuhánszki Tamás lelkész)

ISTEN OSZLOPA: MÓZES - FÉRFI CSENDESNAPOK GYÖRKÖNYBEN 2018.08.14.

Minden férfi testvért szeretettel várunk idén is a Férfiak Hétvégéjére Györkönybe, ahol Mózes története alapján érhetjük meg, mit jelent Isten oszlopként szolgálni és követni. Érkezés 2018. aug. 30-án, csütörtökön késő délután. Az első közös program vacsora és 19:00 órakor előadás. A hétvégét reggeli áhítatok, előadások és beszélgetések és a közösség sokféle gyakorlása tölti ki, amelyen alkalom nyílik a személyes tapasztalatok és átélések megosztására. Időt akarunk biztosítani, hogy közös beszélgetésekkel erősítsük egymás szolgálatát a gyülekezetünkben és küldetésünket egymás hite által. A tábor költsége önkéntes adományokkal támogatható (teljes költség 5000.- Ft), de ha valaki többet tud erre a célra adományozni, akkor azzal a másoknak támogatást tudunk adni. Jelentkezési határidő 2018. augusztus 19. A határidőt kérem tartani, mert a szállás korlátozott. Jelentkezni telefonon: Gyurkó József telefon: 20/824-8270. Email: gyurkojozsi52@gmail.com

KÉSZEN ÁLLSZ A NÖVEKEDÉSRE? 2018.08.13.
VENDÉGEK ILLINOIS ÁLLAMBÓL 2018.08.02.

Ken Hutchens lelkész vezetésével holnap érkezik egy hatfős amerikai önkéntes csoport. Az Illinois államból érkező metodisták a Pesti Metodista Gyülekezet partnerkapcsolatán keresztül érkeznek, és a jövő heti (augusztus 6-11.) gyülekezeti angol táborban fognak szolgálni. Vasárnap az úrvacsorai istentiszteleten Ken fog prédikálni, majd a gyülekezet közös ebédre is együtt marad. Imádkozzunk a nyári táborainkban fiataljainkért és gyermekeinkért!

A SIKERES CSALÁDOK 7 SZOKÁSA 2018.07.30.

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ DÉL-AFRIKÁBAN 2018.07.29.

A 2018-as GYPC (Global Young People's Convocation) a Dél-Afrikai Köztársaságban került megrendezésre. Önmagában az Ifjúsági Konferencia megnevezés bármire utalhat, így meglepődve tapasztaltuk, hogy más jellegű volt, mint amilyennek elképzeltük. A konferencián kiscsoportokban, majd közös fórumon tanácskoztunk adott témákról (pl. migráció, nacionalizmus, egység stb.), és "törvényjavaslatokat" készítettünk a 2020-as Generálkonferenciára. Egy ilyen konferencia megszervezése nagyon jó ötlet. Hangot ad a fiataloknak, hogy felszólalhassanak az egyházban ők is; mit gondolnak az egyházról, milyennek látják, hogyan látják a jövőjét. Ez érezteti a fiatalokkal, hogy ők is az egyház részei, szolgálatra hívja őket, hogy mit tehetnének metodistaként; ráadásul építő is oly módon, hogy a Generálkonferencia a következő generációk látását is figyelembe veszi. Mindemellett a GYPC lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők megismerhessék egymást, közösségbe kerülhessenek egymással. Hálásak vagyunk, hogy kijutottunk az idei Nemzetközi Ifjúsági Konferenciára, mert egy jó példát mutatott, amit a hazai fiatalokkal való munkába is átültethetünk, kissé más keretek között. - Szuhánszki Laura és Vadász Dániel magyarországi küldöttek

NYÁRI FELÚJÍTÁSOK ABONYBAN 2018.07.28.

Nyári felújítások kezdődtek a Pest megyei Abonyban, a Ceglédi út 18. szám alatti gyülekezeti házban. A munkálatok során 4 hőszigetelt ablak kerül behelyezésre, a régi fa nyílászárók cseréjeként az udvar felőli oldalon. A mai napon Szuhánszky István körzeti lelkész irányításával két ablak került a helyére, több gyülekezeti testvér közreműködésével. Várhatóan az ablakcserét követően a teljes folyosó felújítása következik majd. A kisvaszari és abonyi ablakcserék, illetve beépítések kelet-német metodista testvérek támogatásával váltak lehetővé ezen a nyáron. Kívánjuk, hogy az Úr Szentlelke által a lelki házak is épüljenek!

DR. JAMES SHOPSHIRE BUDAPESTEN 2018.07.26.

Budapestre látogatott a washingtoni Wesley Seminary nyugdíjas vallásszociológia professzora dr. James Shopshire, ahol tegnap a metodista egyházközpontot is felkereste feleségével, dr. Ramonia Lee lelkészasszonnyal és volt tanítványával Carmella Jones-szal. Carmella a baptista egyház egyik budapesti iskolájában ötéves missziós szolgálatát tölti. A találkozón dr. Khaled A. László szuperintendens és dr. Lakatos Judit egyháztörténész köszöntötte a vendégeket, röviden bemutatva a különböző keresztény felekezetek és a magyar társadalom helyzetét, kihívásait. Dr. Shopshire és dr. Lakatos Judit évek óta együtt dolgoznak a metodista egyház nemzetközi történeti bizottságában, a 24 fős tagsággal működő General Commission on Archives and History-ban.

FÓRUMBESZÉLGETÉS A ROMA MISSZIÓRÓL 2018.07.25.

Az evangélikus egyház Szélrózsa Találkozóján Bükön, július 27-én pénteken 10 órai kezdettel fórumbeszélgetés lesz a roma misszióról a Nemzetközi Sátorban. A beszélgetésben Forgács István romaügyi szakértő és Sztupkai Kristóf metodista teológus hallgató vesznek részt, angol nyelven. A hallgatóságban német és finn fiatalokra számítanak a szervezők, de valószínűleg magyar és egyéb nemzetiségű hallgatók is jelen lesznek.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Gal 5,14)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Dél-dunántúli augusztusi csendesnap
Hetes, augusztus 19.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.