MISSZIÓS MUNKATÁRS BEIKTATÁS VOLT A REMÉNYSÉG GYÜLEZEKEZETBEN 2019.05.12.

Május 12-én, éppen a Jó Pásztor vasárnapján, a húsvét utáni negyedik vasárnapon iktatta be Khaled László metodista szuperintendens a budapesti Reménység Gyülekezet missziós munkatársát Vályi Györgyit, a gyülekezetvezetői szolgálatba. A 87. Évi Konferencián nyugdíjba vonuló korábbi lelkész Szabóné Papp Klára így hivatalosan a mai vasárnappal adta át a szolgálatát a gyülekezetben. A beiktatást követően Nagy Károly a Rózsák tere plébánia plébánosa az városligeti ökumenikus kör nevében mondott köszöntést, majd Sztupkai Kristóf a metodista egyház Pesti Körzetének helyi lelkésze köszöntötte az új missziós munkatársat, aki az istentiszteleten a János 10, 22-30 alapján prédikált. A prédikáció az isteni szó meghallására és az abban való engedelmes bizalomra bíztatott: "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből." Az alkalom végén szeretetvendégségre maradtak együtt a közösség tagjai.

Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. (Ézs 59,1)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.