BUDAKESZI KÖRZETI KONFERENCIA MISSZIONÁRIUS VÁLASZTÁSSAL 2019.04.11.

Virágvasárnap előtt e héten kedden volt a körzeti konferenciák sorában az utolsó, a Budakeszi Metodista Templomban. A jelenlevőket a szuperintendens köszöntötte a Zakariás 9,8-9 igeverssel: "Táborba szállok majd házam védelmére, az arra járók ellen, és nem támadja meg őket többé fosztogató, mert most már rájuk tekintek. Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán." - A konferencián Szuhánszky Gábor lelkész számolt be az elmúlt időszakról. Különös örömteli esemény a templomi művészeti programok (kiállítások és koncertek) elindulása, amelynek kapcsán igen sokan látogatják meg a gyülekezet otthonát, jó missziós kapocs ez a város felé. A jelenlevők örömmel számoltak be arról is, hogy az elmúlt vasárnap öt hitvalló tag csatlakozott az egyházhoz, közülük egy felnőtt keresztséggel. A konferencia fontos döntése volt, hogy egyhangúan támogatta Győri Lászlót (Sopron), aki misszionárius szolgálatra jelentkezett a körzetben.

Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! (Róm 11,33)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.