MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD - KÖRZETI KONFERENCIA VOLT PÉCSETT 2019.03.25.

Kurdi Zoltán lelkész a 87. zsoltár 7. versével nyitotta meg a pécsi Körzeti Konferenciát: "Minden forrásom belőle fakad!" - A lelkészi beszámoló kiemelte, hogy a gyülekezet négy korábban megfogalmazott célja ("Egymást szerető, egymással jól kommunikáló, imádkozó közösségbe hívogatni a kívülállókat!") közül az elmúlt időszakban különösen az imádság területén mutatkozott erősödés, ez vált kiemelkedően fontossá. A konferencián a közösség kitöltötte a "Mennyire Isten központú a gyülekezeted?" tesztet, amelyet majd egy közösségi órán szeretnének kiértékelni. A sokféle beszámoló (pl. női és gyermekszolgálat, hajléktalan misszió és média szolgálat) után a közösség a következő missziói évre hat laikus igehirdetőt erősített meg a szolgálatban, akik a körzet munkáját segítik.

Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! (Róm 11,33)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.