70 ÉVES IDÉN A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT - FEBRUÁR 17-ÉN BIBLIAVASÁRNAP LESZ GYÜLEKEZETEINKBEN 2019.02.12.

Minden én februárjában bibliavasárnapot tartanak a metodista gyülekezetek. Idén február 17-én kerül erre sor. Az aznapi adományt a bibliaterjesztés támogatására a Magyar Bibliatársulatnak adjuk át, amely idén 70 éves jubileumát ünnepli. A felekezetközi alapítvány honlapján így számolnak be a társulat történetéről: A mai formájában és a jelenlegi szervezeti keretek között 1991 óta működik a Magyar Bibliatársulat, de “eszmei örökségünk” 1832-ig vezethető vissza, amikor is a Brit és Külföldi Bibliatársulat átvette a magyar nyelvű Bibliával kapcsolatos szöveggondozási, kiadási és terjesztési feladatokat. Nekik köszönhetjük az 1908-as revideált Károli Bibliát is. Több mint száz évi hűséges szolgálat és a második világháború után e legelső és legnagyobb múltú bibliatársulatnak el kellett hagyni a kommunizmus építésébe kezdő Magyarországot. Ekkor vették át a feladatot közösen a magyarországi protestáns egyházak. Az erre a célra létrehozott testületet Magyar Bibliatanácsnak hívták. A Bibliatanács hamarosan tagja lett a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies), amelynek nagygyűlését 1989-ben Budapesten tartották.

A rendszerváltozás utáni új idők új szervezeti formát követeltek, ezért hozták létre az egyházak 1991-ben a Bibliatanács utódját, a Magyar Bibliatársulat Alapítványt, változatlan célokkal, de némileg megváltozott feladatokkal. Míg a kádári Magyarországon a Biblia folyamatos megjelentetése volt a legfőbb cél és a bibliatársulati lét legfontosabb “fegyverténye” is egyben, a rendszerváltozás utáni Magyarországon megváltoztak a lehetőségek, a célok és a felelősség is. A leküzdendő erő már nem az ellenséges és gyanakvó államhatalom (bár néha még szeretnénk hinni, hogy az gátol bennünket, és nem saját gyengeségeink), hanem az emberi természetben a szabadsággal együtt járó szabadosság, felelőtlenség és érdektelenség: pontosan érződik ez egyházi életünkben is, az egyházakat szolgáló bibliatársulati munkában pedig különösen.

A Magyar Bibliatársulat minden kezdeményezése ellenére nem önálló alapítvány. Nem a maga útját járja. A magyarországi protestáns és ortodox egyházak, s azok közül is elsőként a Magyarországi Református Egyház hívta életre, hogy legyen egy olyan testület, amely felelősen és átláthatóan végzi a Biblia fordításának, kiadásának, terjesztésének és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztésnek a feladatait. Ma, amikor a szabadság korszakát éljük annak minden áldásával és hátrányával együtt, mi a munkánkban nem kaptunk “szabad kezet”, és ez nagyon jól van így. Az egyház misszióját szolgáljuk legjobb tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten. Ehhez természetesen mindennél jobban szükségünk van keresztyén testvéreink figyelmére, észrevételeire, kritikájára és segítségére.
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. (Lk 10,33)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.