VISSZATEKINTÉS 2018 - 120 ÉVE MAGYARORSZÁGON 2018.12.26.

(Sztupkai Mihály, Pécs) „Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked.” (Zsoltárok 79,13) - A novemberi lelkésztovábbképzőnknek kiemelt eseménye volt az az ünnepi, hálaadó istentisztelet, amelyet november 14-én délután tartottunk az Óbudai Egyházközpontunkban. A magyarországi metodista misszió in- dításának 120 éves jubileuma alkalmából megrendezett istentiszteleten megjelentek a Centrálkonferenciánkhoz tartozó szomszédos országok metodista közösségeinek vezetői és küldöttei, hiszen a jeles ünnep azokra a közös gyökerekre tekint vissza, amelyből a metodista missziós munka kialakult, és amelyből gyülekezeteink a mai napig táplálkoznak.

120 esztendeje, 1898-ban érkezett az első metodista misszionárius térségünkbe, a mai szerbiai Bácskába, egy felébredt, kékkeresztes lelki közösség meghívására, hogy ennek a körnek, lelki vezetője legyen. A Vajdaságban élő németajkú testvérek között indult tehát a metodista misszió, amely az- tán Bácskából északra terjedve, a dél-magyarországi német nemzetiségű közösségekben erősödött meg.

A munka tovább terjedt, Budapesten, a fővárosban előbb volt német nyelvű metodista gyülekezet, mint magyar. Azután az ország különböző helyein, kis lelki közösségek csatlakozásával jelentős növekedést mondhatott magáénak a fatal metodista egyház. A háború utáni kitelepítések, az un. „lakosságcsere” jegyében hozott kötelező, és önkéntes elköltözések nyomán azonban jelentős veszteség érte az egyházat.

Mai létünk - lehetőségeink a Krisztus követésére és a mások felé való segítő szolgálat gyakorlása is - Istenünk kezéből való nagy ajándék és lehetőség. Egyházunkat Magyarországon ma sem a nagy tömegek jellemzik - de a kicsiségünkben is az Ő erejével akarja üdvösséget munkáló hatását kifejteni.

Az ige a só és kovász mennyiségének jelentéktelenségével is ezt példázza. A kezdetekre emlékező ünnepi istentiszteleten az igehirdető Dr. Patrick Streif, a Centrálkonferenciánk püspöke volt. A külföldi vendégek az istentisztelet előtt rendezett jubileumi emlék- ülésen mondták el ünnepi előadásaikat, illetve a megjelent testvéregyházak vezetői igei üdvözlettel köszöntötték az egybegyűlteket.

Az ünnepségen megjelent Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és köszöntő szavaiban méltatta az egyházak jelenlétét és fontos szolgálataikat a társadalomban.

Az ünneplés szeretetvendégséggel zárult, amelyen finom falatok mellett lehetőség nyílt a kötetlen testvéri, baráti beszélgetésekre, közösségre. Az osztrák, szerb és román metodista lelkészek az ünnep másnapján délelőtt még vendégeink voltak és – ha rövid időre is – betekintést nyertek a lelkésztovábbképző munkájába.

Az egyház történetét látva, Isten iránti hálával állapíthatjuk meg, hogy Urunk az elmúlt 120 esztendő minden korszakában, könnyű és nehéz időszakokban is állított olyan szilárd hitű, elszánt embereket, akik készek voltak a szolgálatra, a járatlan utak nehézségeinek felvállalásával, és Urunk kiáraszthatta szeretetét, és végezhette rajtuk keresztül a lélekmentés szolgálatát.

Legyünk készségesek és engedelmesek Istenünknek, hogy ma is eszközeivé választhasson bennünket.
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! (Róm 11,33)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.