KRISZTUS HÍDÉPÍTŐI - VÉGETÉRT AZ EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJÁNAK ÚJVIDÉKI NAGYGYŰLÉSE 2018.06.07.

Újvidék – „Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket” – az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) nagygyűlése elfogadta tanácskozásának záróüzenetét. 2018. június 6-án véget ér a CEC újvidéki nagygyűlése. A 115 tagegyházból érkező majd kétszáz delegált utolsó plenáris ülésén elfogadta azokat a zárójelentéseket, amelyekben a tagegyházak meghatározzák, hogy milyen irányt vegyen a szervezet az elkövetkező öt évben. Az új vezetőtestület, a „govering board″ feladata lesz, hogy a nagygyűlés által meghatározott alapelvek, stratégiai célok és kiemelt témák mentén váltsa valóra a legfőbb döntéshozó testület határozatait. A nagygyűlés záróüzenete itt is elolvasható:

Az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlésétől Európa egyházaihoz és népeihez

„Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) tagegyházai keletről és nyugatról, északról és délről utaztak oda, ahol Európa útjai keresztezik egymást. Európa jövőjére vonatkozó látomással és reménnyel érkeztünk.

Hálásak és áldottak vagyunk a szerbiai egyházak vendégszeretetéért, miközben megismertük az előttük álló kihívásokat is. Olyan időszakban találkoztunk, amelyet a bizonytalanság jellemez Európában. Sokan tapasztalják meg a méltóságuk elvesztését, a kizsákmányolást, a szegénységet és a hatalommal való visszaélést.

Egységben imádkoztunk a Duna-parti Újvidéken, ahol konfliktusok miatt romboltak le hidakat, és békében építették újjá azokat. Az igazságra szomjúhozva gyűltünk össze, mély aggodalommal az emberek, a kontinensünk és a világunk iránt, hogy megosszuk Jézus Krisztus Urunknak, a gyógyulást és békét hozónak az evangéliumát.

Bizony, meghallottuk Krisztus parancsát arra, hogy a tanúi legyünk, és a reményben élt életet választottuk.

Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket. A hit élő tanúiként Krisztus hívására válaszolunk, és kimondjuk az alábbiakat:

Tanúi leszünk Krisztusnak azáltal, hogy

- hirdetjük a világnak Krisztus megmentő szeretetét és kegyelmét;

- ökumenikus közösségünkben összegyűlve Isten ajándékaként fogadjuk annak gazdagságát;

-megerősítjük minden ember méltóságát, mert mindenkit saját képére és hasonlatosságára teremtett Isten;

- befogadó közösségként elkötelezzük magunkat férfiak és nők kiteljesedése, minden ember elfogadása és emberi méltóságának megőrzése mellett;

- többgenerációs közösségként értékeljük a fiatalok hangját, akik nemcsak a jövőnket jelentik, de akik a jelenünk is;

- szolidárisak vagyunk az Európa határain belül és kívül élő testvéreinkkel.

Krisztust szolgáljuk az igazság keresésével és gyakorlásával, amikor

- arra biztatunk egyéneket, intézményeket és egyházakat, hogy tegyenek az erőszak, az üldöztetés és a kirekesztés megszüntetéséért, és erősítsék a vallás és a hit szabadságát;

- a megbékélést és a konfliktusok békés megoldását keressük;

- az elnémítottak, illetve az egyházakon, közösségeken és világunkon kívülre rekesztettek mellé állunk, rájuk figyelünk, és őket erősítjük;

- Isten teremtésére vigyázunk, az ökológiai igazságra és az éghajlati igazságosságra törekszünk, és bolygónk fenntartható jövőjéért küzdünk.

Krisztust szolgáljuk a vendégszeretet elfogadása és felkínálása által, amikor

- a más hitű és vallású menekültek és idegenek iránt jószívűen elfogadóak vagyunk,

- elkötelezzük magunkat a párbeszéd mellett, melyben bizonyságot teszünk keresztény hitünkről, és tanulunk egymástól,

- amikor hallatjuk hangunkat a megosztottság, kirekesztés és kizárás ellen, valamint az emberi jogok és a társadalmi-gazdasági igazságkeresés mellett,

- a teremtett világban felismerjük az Istentől kapott vendégszeretetet, és a teremtés épségén munkálkodunk.

Hívjuk tagegyházainkat és minden népet, hogy csatlakozzanak hozzánk, s formáljuk Európát olyanná, ahol a kontinensünk és a világunk javára építünk hidakat!

Hirdessük együtt: „Tanúid leszünk”!
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt és virrasszatok velem! (Mt 26,38)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.