ŐSZI TUDÓSPUSZA TÁBOR 2017.10.23.

Október 20-22. között újra Tudóspuszta Misszió volt a Kaposvári Körzethez tartozó Kürtöspusztán. A cigánymissziós szolgálatba ezúttal 20 fő utazott Pásztor Zsófia óbudai lelkész vezetésével. Témájában ezúttal főleg az őszi teremtéshetéhez kapcsolódtak a tanítások és foglalkozások.

FERENC PÁPA FOGADTA A METODISTA VILÁGTANÁCS KÜLDÖTTSÉGÉT: 50 ÉVE PÁRBESZÉDBEN A KATOLIKUSOKKAL 2017.10.20.

Ferenc pápa csütörtökön délben találkozott a Konzisztórium teremben a Metodista Világtanács 52 fős küldöttségével, akiket „nagy szeretettel köszöntött a katolikus-metodista teológiai párbeszéd kezdetének ötvenedik évfordulója alkalmából”. A félévszázadnyi párbeszédet a pápa a Leviták könyvének parancsához kapcsolta, amikor az Úr elrendelte, hogy minden ötvenedik évet hirdessenek szentévnek és hirdessék meg a szabadítást mindenkinek: “Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához” (Lev 10,25). Ennek a türelmes és testvéri, fél évszázados párbeszédnek köszönhetően Pál apostol szavaival elmondhatjuk egymásnak: „nem vagytok többé idegenek” (Ef 2,19), a „szívben többé már nem vagyunk idegenek és az Úrhoz való tartozásban sem, az egy keresztség erejében, mely valódi testvériségben kapcsol össze bennünket” – emelte ki a pápa.


NYÍLT NAPOK A FORRAIBAN 2017.10.19.

Ezen a héten kedden és szerdán voltak az októberi nyílt napok a Forrai Gimnáziumban és Művészeti Szakgimnáziumban. Az iskolánkba látogató szülők és érdeklődő fiatalok az egyes órákon is részt vehettek, a szerdai napon több bibliaismereti órába is bekapcsolódtak. A XIII. kerületi Lomb utca 41-ben található iskolában novemberben is lesz még lehetőség a nyílt napos találkozásra, ismerkedésre!

HÁLAADÓ ÜNNEPEK 2017 2017.10.18.

Elkezdődtek az idei őszi hálaadó ünnepek az egyes gyülekezetekben. Az elmúlt vasárnap, október 15-én, Pásztor Zsófia óbudai lelkész volt a Pesti Gyülekezet vendégigehirdetője. A felsőerdősori gyülekezet istentiszteletén a fiatalok szolgáltak a dicsőítésben, a gyülekezet közös ebédre is együtt maradt az alkalom után. Első alkalommal vettek részt a Pesti Körzet istentiszteletén a VII. kerületi Schola Europa iskola vezetői. Az Országos Hálaadó Nap is ezekben a napokban zajlik: a 65 éves jubileumát ünneplő Alsózsolcai Gyülekezetben október 21-én, szombaton szervezik meg a metodista egyház országos ünnepét.

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS ÜLÉS A BAPTISTA KÖZPONTBAN 2017.10.16.

Finisébe érkezett a Keresztény-Zsidó Tanács gondozásában megjelenő könyvkiadás: a magyarországi zsidóság történetét feldolgozó munka várhatóan novemberben fog megjelenni hosszú, többéves előkészítés után. A mai tanácskozásnak a Benczúr utcai baptista egyházközpont adott otthont, ahol Papp János elnök köszöntötte a megjelent zsidó, katolikus, református, baptista és metodista egyházi képviselőket.

MIX MUNKATÁRSKÉPZŐ ZÁRÓHÉTVÉGE 2017.10.14.

Ezen a hétvégén zajlik a MIX ifi munkatársképző 2016/2017-es évfolyamának zárótalálkozója a Kiscelli utcai óbudai egyházközpontban. A mintegy 10 fős csoportot Vigh Bence lelkész, a MIX Bizottság vezetője és Gyurkó Donát lelkész, a MIX Bizottság tagja koordinálta. Ezen a hétvégén a különböző kortárs keresztény közösségekkel és lelkiségi irányzatokkal ismerkednek a fiatalok, akik közül többen az In Mission Together nemzetközi partnerkapcsolati találkozón is részt vehettek a múlt hétvégén Prágában.

REFORMÁTUS-EVANGÉLIKUS ZSINATI EMLÉKÜLÉS 2017.10.13.

Budapest, 2017. október 13. - A Fasori evangélikus és református templomok adtak helyszínt a reformáció kezdetének 500. évfordulóján megrendezett ünnepi istentiszteletnek és emlékzsinatnak. "Valójában csak Isten számít, ezért ünnepelhetünk félévezredes jubileumot!" - fogalmazott az ünnepség kezdetén a Fasori evangélikus templom lelkésze, Aradi György. A 10 órakor kezdődő úrvacsorás istentiszteleten az evangélikus templomban dr. Bogárdi Szabó István református és Gáncs Péter evangélikus püspökök prédikáltak. Az ünnepi zsinatra délután a református templomban került sor, ahol előadást tartottak dr. Reuss András és Köntös László. Egyházunkat Khaled A. László szuperintendens képviselte. Az emlékzsinat rövid nyilatkozatot fogadott el, amelynek szövege itt is elolvasható:


ÁLLAMTITKÁRI LÁTOGATÁS 2017.10.12.

Október 3-án kedden délután Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár fogadta hivatalában egyházunk képviselőit, dr. Khaled A. László szuperintendenst és Pásztor Zoltán országos laikus elöljárót. A találkozóra azt követően került sor, hogy az államtitkár első alkalommal tett látogatást a metodista egyház Évi Konferenciáján (áprilisban Dombóváron). A beszélgetés során többek között a 2018. évi Országos Nyári Tábor programja és a Budapest VII. kerületi Schola Europa iskola egyházi átvételének kérdése került elő.

METODISTA HITOKTATÁSI ANYAGOK 7. ÉS 8. OSZTÁLYOSOKNAK 2017.10.11.

Elkészült a 7. és 8. osztályosoknak szánt metodista hittankönyv, az idei tanévben már használhatják hitoktatóink az általános iskolákban, az érintett korosztályokban. A projektet a Gyermekmissziós Bizottság vezetője, Schauermann Andrea felügyelte. Felépítésében tanévenként egy egyháztörténeti részt és egy teológiai részt tartalmaznak a leckék, amelyek feldolgozását tanári kézikönyv is segíti. A kiadványok "A szeretet útján" címmel jelentek meg, és az Életrevaló hittanos tankönyvcsalád kiegészítéseként használhatóak.

PARTNERKAPCSOLATI KONFERENCIA PRÁGÁBAN 2017.10.10.

Az "In Mission Together" ("Együtt a misszióban") program keretében amerikai és közép-európai metodista partnerek találkoztak Csehország fővárosában, Prágában. A kétévente megrendezésre kerülő találkozó első alkalommal volt Európában. Az egyik legnagyobb delegáció Magyarországról érkezett, a több mint tízfős csoportot Sztupkai Kristóf magyar partnerkapcsolati koordinátor vezette. A magyar csoport vasárnap este érkezett haza, sok-sok élménnyel és inspiráló találkozásokkal gazdagodva. A 4 napos konferencián Dick Arnold amerikai koordinátor bejelentette, hogy az év végétől átadja szolgálatát Matt Elliottnak, aki ugyancsak jó ismerője a közép-európai országok metodista egyházainak. Matt több éven át Romániában volt misszionárius, első gyermeke Magyarországon, Debrecenben született. Isten áldását, szeretetét kívánjuk új szolgálatában, amelyet Dickhez hasonlóan laikusként fog végezni.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,49)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.