25 ÉVES AZ UNGVÁRI METODISTA IMAHÁZ 2017.09.19.

A címben megfogalmazott évforduló nem egészen pontos: az ungvári metodista imaházat 1929-ben vásárolta az egyház, azonban bő 20 év után a kommunista fordulat következtében, 1946-ban elvesztette. A szocializmusban előbb a baptista egyház használhatta az épületet, majd óvoda működött benne. A rendszerváltozás után 1992-ban a magyarországi metodisták is közreműködtek abban, hogy az erősen leromlott állapotú épületben újra kezdődhetett a metodista misszió. (Kárpátalja 1992-től 10 éven át a magyar évi konferencia része volt.) A 25 éves jubileum alkalmából szeptember 17-én tartottak ünnepi istentiszteletet, amelyen a Eurázsiai Centrálkonferencia vezetője, Eduard Kegay moszkvai püspök prédikált. Az ünnepségen a szlovák vendégek mellett a magyar egyház képviselői is jelen voltak. Köszöntőt mondtak dr. Khaled A. László szuperintendens, Csernák István ny. szuperintendens, Hecker Márton nyíregyházi lelkész és Márkus György laikus testvér. Az ungvári metodisták, akik között többen is értik még a magyar nyelvet, különleges szeretettel fogadták a 7 magyarországi vendéget, akiket a kapcsolatok megerősítésére bátorítottak.

PROTESTÁNS NAGYGYŰLÉS BUDAKESZIN 2017.09.17.

Szeptember 16-án szombaton a Budakeszi Metodista Templom egy rendkívüli evangéliumi összefogásnak adhatott otthont: az Evangéliumi Aliansz szervezésében Protestáns Nagygyűlést tartottak számos protestáns felekezet és gyülekezet képviselőinek részvételével. A Nagygyűlés mindenek előtt egy jó értelemben vett demonstráció volt, ahol bemutatásra kerülhetett a múltban gyökerező és a jelenben is vállalt közösségünk. Olyan egység munkálása, mely bizonyság a krisztusi szeretetről, elfogadásról, szolidaritásról. Olyan egység, mely bizonyság a környező világ számára, Krisztus szeretetéről.


JÉZUS, A VILÁG BOTRÁNYA - DR. SZALAI ANDRÁS, MEKDSZ-GRUND 2017.09.15.

Dr. Szalai András metodista missziós munkatárs volt az idei MEKDSZ GRUND egyik főelőadója.
ELHUNYT RÜDIGER MINOR PÜSPÖK 2017.09.13.

"Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra... Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra..." (2Kor 4,16.18) - Szeptember 3-án tért haza Urához, Rüdiger Minor német metodista püspök, aki szeretett vendége volt a magyarországi metodistáknak is, rokoni szálak is fűzték hazánkhoz. Az 1939-ben Lipcsében született Rüdiger Rainer Minor teológiai tanulmányait Kelet-Németországban Bad Klosterlausnitz-ben végezte, ahol 1969-től docensként egyháztörténetet oktatott. 1966-ban szentelték fel lelkésznek, 20 évvel később választották meg német püspöknek. 1993-tól 2005-ös nyugdíjba meneteléig moszkvai székhellyel, az Eurázsiai Püspöki Kerület püspöke volt. Egyik utolsó magyarországi szolgálata a Budakeszi Metodista Templom felszentelése volt 2012-ben. A temetési szertartást szeptember 14-én Drezdában tartják.

LELKÉSZTALÁLKOZÓ NYÍREGYHÁZÁN (szeptember 11-12.) 2017.09.11.

Közös ebéddel kezdődött ma Nyíregyházán a lelkészek szokásos őszi lelkésztalálkozója. A "missziós év" kezdetén a lelkészi kör mintegy húsz tagja a következő esztendő missziójának, szolgálatának súlypontjait, feladatait, kihívásait tekinti át. A bevezető igei áhítatot a házigazda lelkész, Hecker Márton tartotta a közösségi konfliktusok újszövetségi kezeléséről, az Apcsel 15 alapján. Az esti bibliaórát a lelkészek a nyíregyházi gyülekezet tagjaival együtt tartották meg, az igehirdetés szolgálatát Sztupkai Mihály ny. lelkész végezte. Isten napi üzenetére, útmutatására, akaratára hangolódni a hívő ember életének alapvető küldetése, amelyből az Úr áldásai bontakoznak ki számára - figyelmeztetett az igehirdető az ószövetségi Aháb király bukására utalva. A lelkésztalálkozó holnap délután fejeződik be.

LEBONTOTTÁK A MISKOLCI IMAHÁZ FALAIT 2017.09.09.

Szeptember elsejére befejeződött a miskolci Apáczai Csere János utcai metodista imaház falainak bontása, az épület rekonstrukciója így szemmel láthatóan is megindult. Terv szerint a generálkivitelező 2017 őszén áll neki a munkának. A bontás során az eredeti épületből még felhasználható téglák megőrzésre kerültek, ezek a megújuló metodista imaház és lelkészlakás részét alkotják majd. A bontási folyamatokba a miskolci és kistokaji gyülekezetek tagjai is bekapcsolódtak, Kovács Zoltán lelkész vezetésével.

WESLEY ISKOLA TANÉVNYITÓ 2017/2018 2017.09.08.

Ma 15 órakor a Kiscelli utcai metodista Egyházközpontban kezdődik a Wesley Iskola tanévnyitó ünnepsége, amelyen a Wesley Teológiai Szövetség tanárai, képviselői és az iskola diákjai lesznek jelen. a 2017/2018-as tanév első félévét a hallgatók igehirdetéstant, szociológiát és lelkigondozást fognak tanulni a havi egy konzultációs hétvégén. A metodista egyház részéről Raffael István és Mária, valamint Csonka Ferenc vesznek részt az oktatásban.

PALESZTIN MINISZTERI LÁTOGATÁS AZ ÖKUMENIKUS TANÁCSBAN 2017.09.07.

Hivatalában fogadta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára Dr. Fischl Vilmos a Palesztin Állam egyházügyi miniszterét Ziad Al -Bandakot és a Palesztin Állam nagykövetét Marie Antoinette Sedint. A palesztin delegációt a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről Kovács András főosztályvezető kísérte. A hivatalos megbeszélésen Ziad Al-Bandak miniszter tájékoztatást adott a palesztin keresztény egyházak helyzetéről. Méltatta a Magyar Kormány anyagi támogatását, amellyel segítette a betlehemi Születés Temploma felújítását. Fischl Vilmos főtitkár bemutatta a magyarországi egyházak helyzetét. Elmondta, hogy mind az oktatás, mind a szocialis és lelki munka területén az egyházak kimagasló munkát végeznek a magyar társadalomban. Kiemelte, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa együttműködik a Magyar Kormánnyal a közel-keleti keresztények támogatásában. Felhívta főtitkar az ösztöndíjlehetőségekre a figyelmet, amelyen keresztül tanulmányokat lehet a Palesztin Állam részéről is folytatni Magyarországon.

NOÉ GYEREKTÁBOR ÓBUDÁN 2017.08.31.

Ma ér véget az Óbudai Gyülekezet gyerektábora Óbudán. A nyárzáró csendesnapon Noé történetét dolgozták fel a gyerekek, az előadások, játékok és kiscsoportos beszélgetések során. A 18 gyerek mellett 4 felnőtt segítő és 2 forrais diák vezette a napközis jellegű tábort, Schauermann Andi irányítása alatt.

CSENDESNAP VOLT AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÜLEKEZETEKNEK 2017.08.29.

Augusztus 27-én vasárnap tartottuk meg a Miskolci Körzettel hagyományos nyárvégi csendesnapunkat. Istentiszteletünkön Kovács Zoltán miskolci lelkész hirdetett Igét, a liturgia ünnepélyességét a Miskolci Esterházy Kórus szolgálata biztosította. A bibliaköri beszélgetés után 100 főre megterített asztalok várták az alsózsolcai, kistokaji, miskolci, debreceni és helyi közösségek tagjait a gyülekezeti ház kertjében. Ebéd után Dr.Granville Pillar "A szív és a lélek dalai" című CD-jét mutatta be, amelyet a helyszínen meg is lehetett vásárolni. Hálásak vagyunk Urunknak az egymással és a Vele való áldott közösség megtapasztalásáért! (Nyíregyháza, Hecker Márton)

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. (Róm 12,2)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.