SZENVEDÉSTÖRTÉNET 2019 2019.04.19.

Jézus keresztútjának történetét az Evangélikus Hittudományegyetem teológus-passiójával (2016) idézzük fel. Áldott Húsvéti ünnepeket!

NAGYCSÜTÖRTÖK 2019 2019.04.18.

Nagycsütörtökön arra emlékezünk, hogy Jézus a tanítványaival elfogyasztotta a páska vacsorát, emlékezve a zsidók Egyiptomból való szabadulására. Ez volt az utolsó éjszaka és utolsó vacsora. Ezen a vacsorán Jézus az új szabadulásra és az új Bárányra, önmagára mutatott előre, amikor a kenyérre és a borra azt jelentette ki: "Ez az én testem és ez az én vérem." - Ma a keresztények világszerte így arra az éjszakára emlékeznek, amely a nagypénteki golgotai kereszthalál előzményét jelentik a világért. A Pesti Körzetben a Felsőerdősori és a Reménység gyülekezetek ma közös széder-esten idézik fel, mi is történt azon az éjszakán Jeruzsálemben. A széder-est 17 órakor kezdődik.

SZUPERINTENDENST NEVEZTEK KI A ROMÁNIAI METODISTA EGYHÁZBAN 2019.04.17.

Nyolc évvel ezelőtt egy független helyi gyülekezet Romániában csatlakozott a metodista egyházhoz. Azóta a munka lassan, de folyamatosan nőtt. A Bulgária-Románia Évi Konferencia idei ülésén, amely 2019. április 4-7. között került megrendezésre Veliko Tarnovoban, a metodista munkát Romániában kerületté szervezték. 2018-ban szentelte fel dr. Patrick Streiff püspök az első román lelkészt vénné. Egy évvel később egy második román lelkész - Cristian Isztrate - lett felszentelt. Rares Calugar lelkipásztort idén a román körzet szuperintendensévé nevezték ki. A romániai munka a számok tekintetében elég kicsi ahhoz, hogy saját kerület legyen. Ugyanakkor a romániai jogi és adminisztratív követelmények meglehetősen eltérnek a bolgár követelményektől. A Romániai Metodista Egyház jogi személyévé választott szövetség elnökének román állampolgárnak kell lennie. Örömmel és hálával gondolunk arra, hogy Romániában jól képzett emberek vannak a vezetői szolgálatokban. A román metodizmus jelenleg egy kolozsvári városi gyülekezetet és egy falusi gyülekezetet foglal magában Kolozsvár közelében. Emellett van egy másik városi gyülekezet is Nagyszebenben.

KERESZTÚTON ÓBUDÁN 2019.04.16.

A Forrai Metodista Gimnázium diákjai nagyhét szerdán, holnap délelőtt az Óbudai Metodista Gyülekezetbe látogatnak. Az osztályok a Kiscelli dombon a kálvária stációk mentén fognak végigsétálni, majd a dombon egy réten várják be egymást. A csoportok kezdő eligazítása a templomban lesz, onnan az osztályok 10 percenként indulnak el a sétára az osztályfőnökökkel és kísérőkkel. A stációknál rövid üzeneteket, lelki kérdéseket kapnak a fiatalok, amelyek a közös felolvasás után az egy-két perces egyéni elcsendesedést segítik. A csendes imaséta után az osztályok visszatérnek a gyülekezetbe, ahol istentiszteleten vesznek részt Pásztor Zsófia iskolalelkész vezetésével.

HÚSVÉTI ÜZENET A SOLA RÁDIÓBAN 2019.04.14.

Az idei nagyhéten öt protestáns egyház vezetői fogalmazzák meg húsvéti üzenetüket a budapesti Sola Rádióban. A református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházvezetők hétfőtől péntekig öt napon keresztül délelőtt 11 órakor egy-egy beszélgetős műsorban kerülnek a mikrofon elé. Nagyhét hétfőn dr. Khaled László metodista szuperintendens kezdi a sorozatot az FM 101.6-on. Az idén egy éves Sola Rádió munkatársai mind mély meggyőződésből és önzetlenül végzik szolgálatukat. Bár számos felekezetből érkeznek, tisztelik egymás hitét, meggyőződését, nincsenek viták, hanem a közös ügy motiválja a csapatot: a szeretetet „sugározni” az emberek felé, amit Teremtőnktől kaptunk és a múlandókról Jézus Krisztusra és az örökkévaló dolgokra irányítani a figyelmet. A rádió törekvése, hogy a hallgatókat továbbra is támogatni tudjuk a hit, a remény és a szeretet erejével.

TAGSÁGI GYŰLÉS VOLT ALSÓZSOLCÁN - ELINDULT A BIBLIKUS CSALÁDOK ERŐSÍTÉSE SOROZAT 2019.04.13.

Április 12-én péntek este volt az Alsózsolcai Metodista Gyülekezet tagsági gyűlése. A találkozón elhangzott, hogy a gyülekezet kórusa szolgálati meghívást kapott Csongrád megyébe, erre egy megújuló dicsőítő csoporttal készülnek a zsolcaiak. A konferencián Erdei-Nagy László helyi lelkész számolt be az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeiről, megemlítve azt is, hogy a közösség temploma otthont adott az Országos Roma Találkozónak februárban. A szuperintendens az este során egy új gyülekezeti sorozat elindítását is bejelentette, amelynek címe: "A biblikus családok erősítése". A 40 részes sorozat a keresztény házasságokat és a biblikus család-modellt kívánja építeni, megerősíteni. A bevezető bibliatanulmány a János 8,1-11 alapján a megbocsátás és a bűnbocsánat szerepét emelte ki a házaséletben és az Istennel való kapcsolatban.

BÖJTI ÁHÍTAT - KÖNYÖRÜLJ RAJTAM, ÉN ISTENEM 2019.04.12.

Böjti áhítat lesz ma este 18 órától a Budakeszi Metodista Templomban. Az áhítatot Szuhánszky T. Gábor lelkész vezeti. A házigazda a Budakeszi Metodista Gyülekezet. Közreműködik a Hylarion Énekegyüttes. Gergelyné Gál Ágnes szoprán, Mechler Anna mezzoszoprán, művészeti vezető, Buda Sára alt, Marossy Gábriel tenor, Ferenczi Zsolt bariton, Kresznerits Ádám basszus. A zenés áhítat látogatása ingyenes, de adományokat elfogadunk a Budakeszi Evangélikus Templom építésének támogatására.

ROMOKBÓL ÉLETET 2019.04.12.
BUDAKESZI KÖRZETI KONFERENCIA MISSZIONÁRIUS VÁLASZTÁSSAL 2019.04.11.

Virágvasárnap előtt e héten kedden volt a körzeti konferenciák sorában az utolsó, a Budakeszi Metodista Templomban. A jelenlevőket a szuperintendens köszöntötte a Zakariás 9,8-9 igeverssel: "Táborba szállok majd házam védelmére, az arra járók ellen, és nem támadja meg őket többé fosztogató, mert most már rájuk tekintek. Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán." - A konferencián Szuhánszky Gábor lelkész számolt be az elmúlt időszakról. Különös örömteli esemény a templomi művészeti programok (kiállítások és koncertek) elindulása, amelynek kapcsán igen sokan látogatják meg a gyülekezet otthonát, jó missziós kapocs ez a város felé. A jelenlevők örömmel számoltak be arról is, hogy az elmúlt vasárnap öt hitvalló tag csatlakozott az egyházhoz, közülük egy felnőtt keresztséggel. A konferencia fontos döntése volt, hogy egyhangúan támogatta Győri Lászlót (Sopron), aki misszionárius szolgálatra jelentkezett a körzetben.

FORRAI KONCERT AZ OLASZ CSEREDIÁKOK LÁTOGATÁSA ALKALMÁBÓL - MA! 2019.04.10.

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Forrai Énekkar és a Forrais Szólisták tavaszi koncertjére az olasz cserediákok látogatása alkalmából, akik összesen 24-en érkeztek két kísérőtanárjukkal. A műsorban néhány húsvéti ének után felcsendülnek a diákok legkedveltebb dalai és az olasz diákokra egy játék is vár majd. Időpont: 2019. április 10. szerda 18 óra, Helyszín: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. Metodista Egyházközpont

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (Jn 6,40)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

9. Konfi Tábor
Péliföldszentkereszt, 2019. március 14-17.87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.