AUGUSZTUS 20-I KITÜNTETÉS 2017.08.18.

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a keresztény államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából augusztus 18-án állami kitüntetéseket adott át a budapesti Vigadóban. A kitüntettek között van Csernák István nyugalmazott szuperintendens is, aki a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének Polgári Tagozatát kapta meg. Csernák István 1996-2016 között volt a Magyarországi Metodista Egyház vezetője, előtte többek között Kaposváron, Nyíregyházán és Budapesten is lelkipásztorként szolgált egyházunkban. Péter apostol 1. leveléből idézett igével gratulálunk és kívánjuk Isten áldását életére: "Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek." (2,5)

EVANGÉLIZÁCIÓS SOROZAT ZALÁBAN 2017.08.17.

Öt estén át tartó evangélizációs sorozatot tartottak a Zala megyei Szentmargitfalván. A sorozat Jézusi találkozások címmel öt újszövetségi találkozás-történetet vett sorra a János evangéliumából. Nikodémus, a samáriai asszony, a vakon született ember, Lázár és testvérei, valamint az utolsó vacsora történetén keresztül a Jézussal való találkozás átformáló valóságát és mai megtapasztalásának lehetőségét hallgathatta az esti harangszóra gyülekező faluközösség. Az esti alkalmakat a falu által felajánlott sátrak alatt tartották meg, a résztvevők minden este egy saját kis fakápolnára gyűjtöttek nagy lelkesedéssel. Az igehirdetés szolgálatát Khaled László végezte a július 31 és augusztus 4. közötti héten.

CSONTOS IVETT ÉS SZUHÁNSZKI LAURA EURÓPAI LAIKUS KONFERENCIÁN KÉPVISELTÉK EGYHÁZUNKAT 2017.08.15.

Tallinban, Észtország fővárosában került megrendezésre a 15. Európai Laikus Konferencia közel 40 fő részvételével. Az idei év témája: "Nem könnyű. Őszintén szólva az életről és Istenről". Fő hangsúlyt kapott az Európában jelen lévő migrációs krízis és számos társadalmi-, kulturális-, gondolkodásmódbeli különbözőségek és ezek kezelése személyes és gyülekezeti életünkben. A Bibliatanulmányok Pálnak a korintusi gyülekezetben elhangozott vagy részükre írt tanításaival foglalkoztak, hiszen abban a korban is számos kultúra, társadalmi réteg alkotta Korintus városát és az akkori gyülekezetet. Kiscsoportos beszélgetéseken ezen párhuzamokról is szót ejtettünk. Beszámolókat hallottunk a résztvevő országok metodista gyülekezeteinek életéről. Örömmel hallottuk, hogy a 6 éve Romániában kezdődött missziónak ma már három gyülekezete van. 

VADÁSZI DÁNIEL BÚCSÚZIK NYÍREGYHÁZÁRÓL 2017.08.14.

Augusztus 6-án búcsúzott a nyíregyházi metodista gyülekezet Vadászi Dánieltől, a gyakorlati évét a gyülekezetben töltő teológusjelölttől. A lelkésszel együtt végzett sokrétű gyülekezeti lelki és fizikai természetű munkára is igaz, hogy "jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek" (Példabeszédek 4,9). Dániel elhívatásában megerősödve kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Isten áldása kísérje tanulmányaiban is, hogy a megszerzett tudás is az ÚRnak végzett szolgálat javára válhasson!

SEGÍTSÉGÉRT A HEGYEK KÖZÉ - NYÍREGYHÁZI GYÜLEKEZETI TÁBOR 2017.08.12.

"Segítségért a hegyek közé" volt a négy napos augusztusi nyíregyházi családi tábor első igei üzenetének címe, amelyben a 121. Zsoltár mondatai mellett csendesedtünk el. A Zemplén hegyvonulatai közt fekvő Simai Ifjúsági Táborban valóban minden adott volt ahhoz, hogy testvéri közösségben megragadhassuk azt a segítséget, amelyet Isten készített nekünk Fia, Jézus Krisztus által ezekben a napokban. Azért imádkozunk, hogy a Krisztus akarata szerinti elhatározások, a követése melletti döntés gyümölcstermő, kipróbált elkötelezettséggé szilárdulhasson. (Nyíregyháza, Hecker Márton lelkész)

KÜRTÖSI TÁBOROK AUGUSZTUSBAN 2017.08.11.

Sűrűn zajlik az augusztus a Kürtöspusztai Gyülekezetben. Két hete egy írországi presbitáriánus gyülekezet tagjai szolgáltak a faluban, augusztus 7-10. között a Pesti Körzet mintegy 14 fős csoportja tartott Tudóspuszta Tábort. Augusztus 11. hétfőtől péntekig fog tartani az Óbudai Körzet Tudóspusztás bevetése, több mint 20 fővel. Az utolsó augusztusi hétvégén pedig az Országos Roma Csendesnapok zajlanak majd a helyszínen, mintegy 100 fő részvételével.

FIATAL FELNŐTTEK TALÁLKOZÓJA 2017.08.10.

Ma kezdődik a Fiatal Felnőttek Találkozója az Aggteleki Nemzeti Park melletti Szögligeten. A Kovács Zoltán miskolci lelkész vezetésével megvalósuló hosszú hétvégén azok vesznek részt, akik már kinőttek az ifi tábori korosztályból, és a felnőtt élet küszöbét átlépve, már a pályakezdés és családalapítás kihívásaival néznek szembe. A tábor első alkalommal lesz megrendezve, tulajdonképpen a hitmélyítő konferenciák helyett, illetve azok folytatásaként.

LÁTOGASSATOK EL KÁRPÁTALJÁRA! 2017.07.29.

Kerner Nóra nyugdíjas szakfordító, aki körülbelül 15 éven át angolok misszióját segítette Erdélyben. Ennek befejeződése után fordult Kárpátalja felé. Az ismerkedés kirándulás(ok)nak indult, de tartós szerelem, elköteleződés lett belőle. Már az első látogatáskor világossá lett, hogy az elszakadt magyarság legmostohább sorsát élik az ott lakó magyarok. A következőkben a Reménység Gyülekezetünk tagja személyesen számol be élményeiről és idei útjáról: "Egymagamban és a legszűkebb barátaimmal közösen sok segítséget vittünk Mezőkaszonyba, és indítottunk el némi fejlődést az iskolában és a református gyülekezet gyermekfoglalkozásaihoz adtunk segítséget."


ÖKOLÓGIAI MEGTÉRÉS 2017.07.28.

Elkészült az idei Teremtés hetének segédanyaga "Ökológiai megtérés" címmel. A Teremtés hetének idei mottója: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta..." (János 3,16). A füzet hét napon át hét bibliai történeten keresztül vezet be a megtérés fogalmának gyakorlati jelentésébe, mai üzenetébe. A segédanyagot idén is katolikus, református, evangélikus és metodista lelkészek és teológusok állították össze, a szerkesztést Jerabek-Cserepes Csilla végezte. A teremtés ünnepének idei időpontja: 2017. szeptember 24 és október 1. közötti napokra esik.

ÜLÉSEZIK A TANÍTVÁNYSÁG BIZOTTSÁG 2017.07.27.

Az Amerikai Egyesült Államokban ezekben a napokban ülésezik a Tanítványság Bizottság ifjúsági tagozata, amelynek éves ülésén Gyurkó Donát szekszárdi metodista lelkész vesz részt. Július 25-én a nemzetközi "Út előre Bizottság" (Comission on a Way Forward) tagjaival találkoztak, július 26-án pedig ugyanezen bizottság elnökségével folytattak megbeszélést. A magyarországi képviselő a következő szavakkal számol be a találkozóról: "A világszintű metodista egyházban jelenleg olyan konfliktusok vannak, mint egy válófélben lévő párnál. Már régen nincs egység és ez most végre napvilágra is kerül. Lenne közös út, de az újrakezdéshez, egymás megtalálásához mindkét fél Isten előtti megalázkodása és egymás felé és Isten felé elkötelezett lépések kellenek."

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.