MA KEZDŐDÖTT A GENERÁLKONFERENCIA RENDKÍVÜLI ÜLÉSE 2019.02.23.

Az Egyesült Metodista Egyház 2016-os Generálkonferenciája úgy határozott, hogy a homoszexualitás témájával kapcsolatban ún. Rendkívüli Generálkonferenciát hív össze 2019-re. Ez a konferencia több éves előkészítést követően a Püspöki Tanács által került összehívásra St. Louis-ban, Missouri államban. A konferencia fő feladata a nemzetközi "Way Forward - Út előre" munkacsoport által összeállított munkaanyag megvitatása és a témában való döntéshozatal. A konferencia február 26-ig tart, Magyarországot Kovács Zoltán lelkész és Ambrusz István laikus küldöttek képviselik, a mintegy 900 nemzetközi delegált között. Imádkozunk az Egyház Urához egy bölcs döntésért, amely építi az egyház közösségét, gyülekezeteinket, családjainkat és társadalmainkat a különböző kultúrákban Jézus Krisztus kegyelmében és igazságában.

FORRAI NAGY BEMUTATÓ 2019 - TÉR_IDŐ_FÉNY 2019.02.22.

Közeleg a Forrai Metodista Gimnázium ez évi nagy rendezvénye - a TÉR_IDŐ_FÉNY című bemutató - melyen a hagyományokhoz híven ezúttal is minden művészeti munkaközösség képviseli iskolánkat. A szakmai műhelyekben ebben a pillanatokban is lázas munka folyik. Közel 75 tervező diákunk nevezett be most is - a 10. - 11. - 12 évfolyamos gimisektől a szakképzősökig, akik lassan az utolsó simításokat végzik az általuk készített egyedi alkotásokon! A téma és a helyszín idén - mindannyiunk számára - nem kis kihívás ! Mintegy 150 öltözék kreáció vonul fel az idén is - közöttük most Mojzesné Nagy Éva és Rostás Zoltán Kollégáink saját tervezésű ruha kollekciói, a FORRAI SHOP, ill. a Grafika és a Dekoratőr szakosok által készített egyedi installációk, melyek mindegyikét ez az izgalmas téma, a TÉR_FÉNY_IDŐ inspirált. A TÉR_IDŐ_FÉNY rendezvényünk ideje: MÁRCIUS 7.( csütörtök ) 19.00 óra. Kapunyitás ideje: 18.30.-tól Helyszín: BÁLNA - Bp. Rendezvény központ I. emeleti nagy terem (Bp. V. Fővám tér 11-12)

WESLEY SUSANNA ONLINE KVÍZ - MIT TUDSZ A METODIZMUS ANYJÁRÓL? 2019.02.21.

Wesley Zsuzsanna online tesztet készített Kurdi Bogdán és Lakatos Lilla. Töltsd ki ezt a tesztet, hogy megtudd, mennyire ismered a 350 éve született Susanna Wesley személyiségét és történetét! Ha versenyezni szeretnél, oszd meg barátaiddal is! Vigyázz, spoiler: miután kitöltötted, részletes válaszokat is elolvashatsz Susanna Wesley-ről, így még tanulhatsz is a metodizmus anyjáról.

ALIANSZ TEOLÓGIAI MŰHELY VOLT BUDAKESZIN AZ ENGESZTELÉS TÉMÁJÁRÓL 2019.02.20.

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2,8-9) - Az Aliansz Evangéliumi Szövetség teológiai műhelyt szervezett ma a Budakeszi Metodista Templomban "Megváltásról - engesztelésről - megigazulásról - kegyelemről" címmel. A megjelent mintegy 40 vendéget Szuhánszky Gábor házigazda lelkész és Szeverényi János az Aliansz elnöke köszöntötte. Előadásokat tartottak Piszter Ervin (Autonóm Gyülekezet), Nagy Gergely (Református Egyház), Hecker Frigyes (Metodista Egyház), Nemes Pál (Dávid Sátora Gyülekezet), Véghelyi András (Evangélikus Egyház) és Durkó István (Baptista Egyház). A hozzászólók egyhangúan Isten kegyelmének gazdagságáról és a kereszt titkáról tettek bizonyságot, Pál apostol lelkületével: "Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát. Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről." (1Kor 2,1-2)

JÉZUS AZ AJTÓ ELŐTT ÁLL! - VEZETŐI KONFERENCIA KEZDŐDIK CSÜTÖRTÖKÖN 2019.02.19.

Február 21-23. között lesz egyházunk idei Vezetői Konferenciája, a hagyományos Elöljárók Csendesnapja, amelyen lelkészek és laikus elöljárók, presbiterek, egyházi munkatársak az éves jelige alapján keresik Isten vezetését, és az egyházi szolgálat megerősítésének lehetőségeit. Az idei konferenciának a jeligéje a Jelenések 3,20-ból a kopogtató Jézus, aki életújító közösséget építene az emberrel, hogy a megváltásban az Új Teremtés kibontakozzon személyes életünkben és közösségeinkben ("Az ajtó előtt állok és zörgetek!"). A bibliatanulmányokat Gyurkó József, Pásztor Zsófia, Kurdi Zoltán és Szabóné Klára lelkészek fogják tartani. Vendégelőadóként Lettner Gábor pünkösdi, Mike Sámuel baptista, dr. Lassu Gábor református lelkészeket várjuk ezen a héten, akik mindnyájan a gyülekezet megújulásáról, megerősödéséről fognak beszélni. Péntek este újra fellép a konferencián a MIX zenekar, a metodista ifjúság dicsőítő csoportja.

TANULNI A MEGSZÓLÍTÓ SZÓT - KÖRZETI KONFERENCIA VOLT SZOLNOKON 2019.02.18.

"Tanulnunk kell a megszólító szót. Vannak, akik ezt ügyesen gyakorolják, mások igen félénken. Talán visszafogottabbak vagyunk a kelleténél. Nagyobb bátorságot kell kérnünk az Úrtól az ige továbbadására, bizonyságtételeinkre." - Szuhánszky István körzeti lelkész ezekkel a szavakkal biztatta beszámolójának bevezetőjében a Szolnoki Körzet hitvalló tagjait a 2019-es körzeti konferencián február 17-én vasárnap. A gyülekezet az elmúlt évben imádságos megújulásért, növekedésért, családokért imádkozott. Ennek egyik tapasztalható gyümölcse a nemrég elindult reggel hatos imaóra, és egy formálódó ifjúsági órás közösség. A konfirmációs csoportban jelenleg két fiatal vesz részt. A gyülekezet nyári táborát Simára tervezi, július 11-14. között. Ezt a tábort az egyik legkiemelkedőbb közösségépítő alkalomként éli meg a körzet testvérisége. A konferencián beszámolók hangoztak el a női munkáról (Ádám Katinka), az abonyi cigánymisszióról (Dobozy Edgár, Raffael István) és a pünzügyekről is (Szuda Zsolt). Az ülés előtti istentiszteleten a szuperintendens szolgált, aki a körzetnek köszönetét fejezte ki, hogy a 2018. Évi Konferenciát a szolnokiak áprilisban befogadták és házigazdaként jól megszervezték.

HÁLÁS SZÍVVEL HAZATÉRNI ISTENHEZ - IV. ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓS KONFERENCIA VOLT ALSÓZSOLCÁN 2019.02.16.

Negyedik alkalommal szervezett cigánymissziós találkozót öt protestáns felekezet: a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak cigánymissziós közösségei az alsózsolcai metodista templomban gyűltek össze Istent dicsőíteni és egymást megismerni február 9-én, szombaton. Az eseményen a gyülekezeti tagok a hálaadás témájában hallgathatták az igehirdetést, bizonyságtételeikben pedig néhányan 450 fő előtt mesélték el, hogyan tudtak köszönetet mondani életükért és megtérésükért. „Köszönjük, hogy részesei lehetünk az európai cigány ébredésnek” – fogalmazott Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának vezetője nyitó imádságában, miután a vendéglátók nevében Kurdi Zoltán metodista lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Az alsózsolcai eseményen egy kis szeletét mi is megtapasztalhattuk annak, milyen munkát végez a Szentlélek hazánk látható és sokszor eldugott szegleteiben. Alsózsolca sem az ország közepe, egy napra mégis annak tűnt: a magyarországi protestáns felekezetű cigányság száma húszezerre tehető, ebből jöttek el több mint 400-an a Miskolc melletti kisvárosba.


1% - 1 LÉPÉS - AMI SOKAT ÉR 2019.02.15.


1 lépés, ami sokat ér!
Támogassa adója 1 százalékával a Magyarországi Metodista Egyházat!
Technikai szám: 0073
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT A HÁZASSÁG HETÉHEZ AZ ÖKUMENIKUS TANÁCSTÓL 2019.02.14.

Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy teljes életet csak embertársainkkal való építő közösségben élhetünk. Hisszük, hogy Isten azért teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy egymással összefogva a föld jó gazdái, a mindennapi életben és a társadalom építésében egymás segítői, házastársként pedig az élet továbbadói lehessünk. Valljuk, hogy a házasság Isten igéje alapján, a Biblia tanítása szerint elrendelt szövetség. A férfi és a nő egysége, szeretettel teli együttműködése biztonságos otthont, reményteljes jövőt és szilárd alapot nyújthat a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Egyházi közösségeinkben, intézményeinkben és társadalmi szolgálatunk során készségesen segítjük tehát a magyarországi házasságokat, családokat és mindazoknak a szolgálatát, akik a házasságok és a családok megerősítésén fáradoznak. Ennek részeként örömmel támogatjuk a következő napokban sorra kerülő házasság hete egyre szélesebb körű rendezvénysorozatát is. (A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége)

RANDEVÚ EGY ÉLETEN ÁT - HÁZASSÁG HETE 2019 2019.02.13.
      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Jézus könnyekre fakadt. (Jn 11,35)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Vezetői Konferencia - Elöljárók Csendesnapja
Piliscsaba, 2019. február 21-23.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.