RÉVFÜLÖPI LELKÉSZKONFERENCIA 2017 2017.06.21.

"Az egyház/gyülekezet, mint missziói közösség." - ezzel a címmel kezdődött június 19-én hétfőn az idei Ökumenikus Lelkészi Konferencia a Balaton északi partján, Révfülöpön. A missziói találkozó mottó igéje: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (János 20,21) Részlet a konferencia szervezőinek programjából: "Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt. Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás. Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára." A konferencia záró úrvacsorai istentiszteletén pénteken dr. Hecker Frigyes metodista ny. szuperintendens fog igével szolgálni.

METODISTA KÁPOLNA SZÜLETIK KISVASZARON 2017.06.19.

Több éve dolgoznak nyaranta az El Paso-i metodista önkéntesek a Dombóvári Körzetben található Kisvaszaron egy pajta felújításon és átalakításon. Fontos mérföldkőhöz érkezett ez a projekt idén a tető felújításával. A helyi kis közösség egyre inkább használatba veszi a most születő kápolnát, amelyet németországi metodista testvérek segítettek felszerelni egyház bútorzattal. A 2017-es kisvaszari nyári missziós hét június 26-án, egy hét múlva kezdődik majd Mary White misszióvezető koordinálásával.

SZTUPKAI KRISTÓF BÚCSÚZTATÁSA 2017.06.18.

A ma délutáni istentiszteleten búcsúzott az Óbudai Gyülekezet Sztupkai Kristóf teológus hallgatótól, akit a 85. Évi Konferencián dr. Patrick Streiff püspök helyezett át a Pesti Körzetbe. Az istentiszteletet megelőzően szokásos évzáró kerti partit tartott a gyülekezet, amely ezen a vasárnapon a El Paso, Texasban működő St. Marks partnergyülekezet tagjaival is kiegészült. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Zsófia gyülekezeti lelkész végezte egy nyári sorozat induló prédikációjával a Római levél 12. fejezetéből: Okos istentiszteletet tartani, odaszánni testünket és életünket a hétköznapok természetes küldetése Jézus követésében - hangzott el az igehirdetésben.

ISTENTISZTELET ÁGFALVÁN 2017.06.17.

Immár egy negyedéve, hogy Ágfalván metodista istentiszteleteket szerveznek Győri László és Vadászi Ágnes vezetésével. Az elmúlt évek heti bibliaórás, hittanórás összejövetelei után ez egy fontos mérföldkőnek számít. A soproni metodista misszió igehirdetői április óta havonta egyszer tartanak istentiszteletet az ágfalvi otthonban mintegy 30 fő részvételével. A legközelebbi alkalmat holnap, június 18-án tartják meg.

AMERIKAI ÖNKÉNTESEK 2017 2017.06.16.

A mai napon három amerikai metodista önkéntes csoport is érkezett Budapestre. A minnesotai önkéntesek már egy hetet Kistokajban voltak angol táborozni, majd néhány napig az alsózsolcai cigánymisszióban is szolgáltak. A El Pasoból és Illinois államból érkező csoportok ma szálltak le a Liszt Ferenc reptéren, és a jövő héten hétfőn kezdődő Forrai angol táborokban fognak szolgálni két csoportban is!

MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR 2017.06.13.

Megújul a metodista egyházközpont harmadik emeletén a Wesley Bibliaiskola könyvtára, s ezzel már az új tanévre készül a Wesley Teológiai Szövetség. Az új könyvtárszekrények összeszerelésében a One Mission Society (OMS) munkatársai segédkeznek, Jonathan Long vezetésével. Képek a facebook oldalunkon.

PÜNKÖSD 2017 - AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL! 2017.06.12.

"Az igaz ember hitből él!" - ez volt a mottója a Budapest VII. kerületében megrendezett pünkösdhétfői napnak, amelyen a Felsőerdősori és a Reménység Gyülekezet tagjai képviselték a metodista egyházat. Az alábbi beszámoló erről a napról ad hírt:

"Nyüzsgő életet hoztak a metodisták a Fasoron megrendezett ökumenikus pünkösdhétfői napra. A metodista pavilon éppen az evangélikus templom kijáratával szemben kapott helyett, a jól berendezett sátorban a gyereksarok kis asztalkái, székei, középen a könyvasztal, a másik sarokban a vendéglátás fontos kellékei foglaltak helyet: kávé, limonádé, sütemények, szendvicsek. Jó volt metodistának lenni ezen a napon. Egy aktív közösség mutatkozott be, reggel kilenctől délután ötig a munkatársak, segítők jó hangulatú sokasága vett körül minket. A naphoz jelentős részben hozzájárultunk ezen felül is: a Bolyki testvérek és a kecskeméti adventisták Reformációs Séta c. interaktív kiállításának meghívásával, és nem utolsó sorban a németországi metodista sátormisszió szolgálataival (ugrálóvár, mobiltemplom). Nagy élmény volt, teli van hálával a szívünk, hogy Luther, Kálvin és Wesley nyomdokain járva ma is tapasztaljuk a Lélek „mozgatását”, frissítő lendületét, bátorító erejét. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki imádkozott értünk, személyesen szolgált, jelen volt!" (Felsősorban, 2017. júniusi szám)


85. ÉVI KONFERENCIA 2017.05.05.

2017. április 20-23. között zajlott egyházunk 85. Évi Konferenciája, amelynek a Dombóvári Körzet adott otthont. A megnyitó istentiszteleten Gyurkó Donát szekszárdi lelkész prédikált, az úrvacsorai liturgiát Szuhánszky István szolnoki lelkész vezette. Az Évi Konferencia a szuperintendensi beszámoló előtt megválasztotta Jávor Ferenc konferenciai titkár utódját, Hecker Márton nyíregyházi lelkész személyében. A metodista közgyűlésen első alkalommal vett részt egyházügyi államtitkár: Soltész Miklós kedves szavakkal köszöntötte a konferencia tagjait. A fontos bizottsági beszámolók és döntések után 23-án vasárnap délelőtt ünnepi istentisztelet keretében dr. Patrick Streiff püspök felszentelte Gyurkó Donát Sámuel lelkészt és köszöntötte a próbaidős szolgálatát Szegeden megkezdő Szuhánszki Tamást.

BÚCSÚ ID. SZABÓ PÁLTÓL 2017.04.25.

Megrendült szívvel, de a feltámadás és az örökélet reménységében emlékezünk meg a 2017. április 22-én éjszaka elhunyt testvérünkről, Szabó Pálról. Aki a 85. Évi Konferenciára a Szegedi Körzet laikus küldöttjeként érkezett. A konferencia kezdetén részt vett, velünk úrvacsorázott, a következő napokban azonban rosszul lett, éjszaka akarták Szekszárdra szállítani az intenzív osztályra, de teste feladta a küzdelmet. Hisszük, hogy lelke az örökkévaló, teremtő és megváltó Urunknál van, és ott folytatja a dicsőítő karban szolgálatát. A vasárnapi Útmutató igében találunk vigasztalást: "Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre." (1Pt 1,3)

ALSÓZSOLCAI VENDÉGELŐADÓK AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIÁN 2017.04.02.

Erdei-Nagy László lelkész vezetésével egy 5 fős alsózsolcai metodista küldöttség tartott előadást az Evangélikus Hittudományi Egyetem cigánymissziós kurzusán. A találkozó során - amelyen Sztupkai Kristóf teológushallgatónk is jelen volt - főleg gyakorlati kérdések kerültek elő, és bizonyságtételek is elhangzottak.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Aki magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. (2Kor 9,10)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.