LELKÉSZJELÖLT SZEKSZÁRDRÓL 2017.12.10.

December 9-én szombaton délután tartotta a Szekszárdi Körzet az éves körzeti konferenciáját. A közgyűlés egyik legjelentősebb döntése volt a 18 éves Kovács Donát lelkészi úton való elindítása. Az érettségi előtt álló fiatalember, aki a helyi gyülekezetben nőtt fel, a tagság előtt bizonyságot tett elhívásáról, majd egy rövid beszélgetést követően szavazás útján kapta meg a lelkészjelölti támogatást. A körzet Horváth Sándort választotta meg évi konferenciai küldöttnek és laikus elöljárónak. A konferencia több más választás mellett, elfogadta Gyurkó Donát lelkészi jelentését, valamint a statisztikai és pénzügyi beszámolókat is.

MEGJELENT A 2017 DECEMBERI METODISTA 2017.12.08.

Megjelent a 2017-es év utolsó Metodista hírlevele. Az első oldalakon az új egyházi esztendő (B év) adventi vasárnapjaihoz kapcsolódó áhítatokat olvashatunk, amelyeket Balla Fruzsina, Raffael Mária, Kovács Donát és Szuhánszki Tamás írtak. Pásztor István az ősszel elhunyt nyíregyházi laikus elöljáróra, Rakovics Ibolyára emlékezik bizonyságtételében (Egy teljes élet Krisztusban). Khaled Nada írása a görögországi menekültek közötti missziós szolgálatról szól (Kik az Isten gyermekei). A karácsonyi ünneppel kapcsolatban Sztupkai Kristóf fogalmazta meg vallomását: "Számomra a karácsony küzdelem. Minden évben, így idén is. Talán azért, mert nagyon szorosan, túl szorosan összenőtt és egymásba kavarodott a keresztény karácsony, a nem keresztények által ünnepelt ünneppel. Pedig két, merőben más világról van szó. Az egyikben szentség rejtőzik, a másikban a fogyasztói társadalom által generált felszín. A két világ pedig túl nagy átfedésbe került."

ADVENTI ALKALMAK SOPRONBAN 2017.12.07.

December 4-én, hétfőn Sopronban Dicsőfi Balázs, a mosonmagyaróvári misszió vezetője hirdette az igét az Ézsaiás 9,2. 5-7 alapján. A személyes bizonyságtételek után Isten üzenetét hallgattuk meg. Megvizsgáltuk, hogy mennyire illik rá Jézusra mindaz, amit itt a próféta leírt. A sötétségben, a homályban megjelenő Világosság, az Isten kegyelme, minden ember számára. Isten nem érte be semmilyen „fénymásolattal”, hanem saját magát adta Világosságul. Milyen jó, hogy Jézus „késik" - hangzott el a prédikációban. Tart még a kegyelmi idő, használjuk ki a lehetőséget és adjuk tovább a bennünk élő Világosságot. Adventben (18-án) Szuhánszky Gábor budakeszi lelkipásztor is ellátogat majd Sopronba és úrvacsorai istentiszteletet fog vezetni.

INTERJÚ DR. HECKER WALTERREL 2017.12.06.

November 28-án a Magyar Katolikus Rádió két részes interjút közvetített dr. Hecker Walterrel, az óbudai metodista gyülekezetünk tagjával. A riport különleges aktualitását adta, hogy egy hónappal korábban a forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Életfa emlékplakett ezüstfokozatát adta át dr. Hecker Walternek - aki a Pannon Egyetem egyetemi magántanára, a Pannon Lovas Akadémia nyugalmazott igazgatója - a modern lovasoktatás, lótenyésztés, lókiképzés magyar nyelvű szakirodalmának létrehozásában, a bábolnai arab-félvér tenyésztés újításában végzett kimagasló tevékenységéért. Isten áldását kívánjuk életére és a még mindig kimagasló színvonalon végzett alkotó munkájára.

EURÓPAi SZUPERINTENDENS-TALÁLKOZÓ - EGYSÉG ÉS VITALITÁS 2017.12.05.

December 4-7. között a németországi Braunfelsben találkoznak a három európai metodista püspökség szuperintendensei és püspökei. A mintegy 50 egyházi vezető több mint 30 különböző országot képvisel. A fő téma az idei találkozón az egyház egysége és vitalitása. A mai nap délelőttjén 5 workshop került megszervezésre az alábbi témákban: 1. Ukrajna és Oroszország: béke dialógus, 2. Multikulturális egyház - A megkeresztelkedő menekültek az egyházban, 3. Szolgálat a társadalom peremén élők között, 4. Dialógus folyamat az emberi szexualitásról, 5. Egység a multikulturális nemzetközi közösségben. A marginalizált élethelyzetben élők közötti egyházi szolgálatról szóló workshop-ot dr. Khaled A. László magyar szuperintendens vezette, aki a hazánkban folyó roma szolgálatokról beszélt bővebben.

ADVENT ELSŐ HÉTVÉGÉJE A KAPOSVÁRI KÖRZETBEN 2017.12.03.

Advent első hétvégéjét szép alkalmakkal töltötte meg a Kaposvári Körzetben a hetesi és a kürtöspusztai gyülekezet. Hetesen szombaton délután idén sem maradt el az adventi koszorúkészítés a kápolnában. Vasárnap pedig Pásztor Zsófia óbudai lelkész vezetésével Tudóspusztás adventi alkalmat, gyermekprogramokat tartottak Kürtösön a fővárosból érkező segítők szolgálatával, és meg is ajándékoztak az érkező helybelieket. December 10-én délután majd ismét Hetesen lesz különleges adventi esemény a körzetben: 14.30 órai kezdettel családi istentiszteletet tartanak, amelyet játszóház követ majd.

HOGYAN LEHETÜNK ÚTKÉSZÍTŐK? - ADVENTI SOROZAT SZEGEDEN 2017.12.02.

Márk evangéliumának első versei alapján készülődik a szegedi gyülekezet az idei advent első hétvégéjen a jézusi találkozásra. December 2-án és 3-án Keresztelő János története alapján Khaled László szuperintendens szolgál Szegeden. Szombat este a jézusi várakozás közben a jézusi aktuális találkozás lehetőségéről szólt az Ige, ami a megtérésről szóló örömhír. Az egyenes utat a hiteles életünkkel tudjuk készíteni - hangzott el az igehirdetésben -, ne legyünk akadályai annak, hogy Jézus ma is megérkezzen! A sorozat vasárnap délelőtt fog folytatódni, majd az úrvacsorai istentisztelet után körzeti konferenciára marad együtt a gyülekezet.

ELKEZDŐDNEK A KÖRZETI KONFERENCIÁK - REMÉNYSÉG GYÜLEKEZET 2017.12.01.

November 28-án szerdán este tartott éves tagsági gyűlést a VI. kerületi Reménység Gyülekezet. A missziós közösséget Szabóné P. Klári vezeti, aki lelkészi beszámolóját a 2Thessz 1,3-4 alapján kezdte el: "Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek testvéreim, amint az méltó, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretetek gazdagodik..." Ezek a szavak a gyülekezet állapotát foglalják össze, fogalmazott a lelkész. 2017-ben különleges események voltak, hogy első alkalommal konfirmáltak fiatalok, emellett hat hónapos felnőtt hittan szerveződött és a kis közösség egy bátor hitlépéssel ingatlanbérlet felé kezdett el tájékozódni. A tagság a korábbi tisztségviselőket újraválasztotta, és igehirdetői szolgálatában megerősítette Vályi Györgyit.

BUDAKESZIEK A MOSONMAGYARÓVÁRI GYÜLEKEZETBEN 2017.11.28.

November utolsó vasárnapján Szuhánszky Gábor budakeszi lelkész szolgált az egyéves mosonmagyaróvári missziós gyülekezetben. A szolgálatra elkísérte Szabados Sándor gyülekezeti igehirdető is, aki ezúttal a gitárkísérettel szolgált az istentiszteleten. A liturgiát ez alkalommal Győri László vezette Sopronból, ahonnan egy bizonyságtétel is elhangzott az este során. "Köszönjük testvérek, hogy eljöttetek, hogy közösséget vállaltatok velünk és szolgáltatok közöttünk!" (Egy hét múlva dr. Hecker Frigyes ny. szuperintendens, advent második vasárnapján pedig Gyurkó József ny. lelkész hirdeti Isten Igéjét a közösségben.)

MEGÚJULT A METODISTÁK LAPJA 2017.11.27.

Krisztuskirály vasárnapján, az egyházi év utolsó istentiszteletén több gyülekezetünkben is kiosztották a megújult Metodista hírlevelet. Az új formátumú újság szeptembertől kerül kiadásra, A5-ös formátumban, 8 színes oldalon. A havonta megjelenő kiadványt a Missziós Tanács készíti szerkesztőbizottságként, a tördelést Pásztor Simon végzi. A novemberi szám tartalmából: Schauermann Andrea: A szeretet útján c. - Az új hitoktatási anyagról, Jerkovich Réka: Erős vár a mi Istenünk - A budakeszi reformáció ünnepről, Páczelt Andrea: Ars Sacra c. - A hatok csoport Kettőspont tárlatáról, Lelki újulás - Interjú Molnár János ny. polgármesterrel, Lakatos Lilla: A kegyelem 500. évfordulója.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.